logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANNA JUBINOVÁ

Repro Hoam!, 1998, č. 10, s. 824

Obálka (1997, SDG Verlag) její knihy, na níž je zachycena v mladém věku

Obálka (1997, SDG Verlag) její knihy, na níž je zachycena v mladém věku

Na snímcích z koupaliště u Dlouhé Vsi...

Na snímcích z koupaliště u Dlouhé Vsi...

... a na zahradě domu "u tří děvčátek" s otcem, "po chalupě" řečeným "Nuschik-Pepperl", tj. "Nuschiků Pepa"

... a na zahradě domu "u tří děvčátek" s otcem, "po chalupě" řečeným "Nuschik-Pepperl", tj. "Nuschiků Pepa"

Repro Hoam!, 2005, č. 7, s. 23

Podle soupisu obyvatel Staré Dlouhé Vsi se jejich stavení říkalo "Muschik", zkomoleně "Nuschik"

Podle soupisu obyvatel Staré Dlouhé Vsi se jejich stavení říkalo "Muschik", zkomoleně "Nuschik"

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 343

Se sestrou Liesi, maminčinou dcerou z prvního jejího manželství s Karlem Scheinostem

Se sestrou Liesi, maminčinou dcerou z prvního jejího manželství s Karlem Scheinostem

Repro J. Jubinová, Der Heimat Lieder... : ein Frauenschicksal aus dem Sudetenland (1997), s. 160

Její snoubenec Heinz, který padl roku 1944 ve Francii

Její snoubenec Heinz, který padl roku 1944 ve Francii

Repro J. Jubinová, Der Heimat Lieder... : ein Frauenschicksal aus dem Sudetenland (1997), s. 159

Její otec Hermann Kolbinger

Její otec Hermann Kolbinger

Repro J. Jubinová, Der Heimat Lieder... : ein Frauenschicksal aus dem Sudetenland (1997), s. 159

Její maminka Barbara, roz. Sperlová

Její maminka Barbara, roz. Sperlová

Repro J. Jubinová, Der Heimat Lieder... : ein Frauenschicksal aus dem Sudetenland (1997), s. 159

Záznam dlouhoveské křestní matriky o narození její matky Barbary dne 27. listopadu roku 1880 - z údajů o matčině otci vysvítá, že byl synem Barbary, roz. Kolbingerové ze Staré Dlouhé Vsi čp. 17, odkud pocházela i matka Hermanna Kolbingera

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam dlouhoveské oddací matriky o svatbě, kterou ve zdejším kostele sv. Filipa a Jakuba sezdal 5. ledna roku 1920 farář Josef Walwoda jejího otce, devětadvacetiletého Hermanna Kolbingera, narozeného v Dolních Dvorcích (Unterhöfen) čp. 5 jako syn tamního rolníka Ferdinanda Kolbingera a Theresie, roz. Schwarzové ze Staré Dlouhé Vsi (Altlangendorf) čp. 17, s devětatřicetiletou, tj. o deset let starší vdovou po rolníku ve Staré Dlouhé Vsi čp. 11 Karlu Scheinostovi Barbarou, roz. Sperlovou, dcerou rolníka ve Staré Dlouhé Vsi čp. 8 Josefa Sperla a Theresie, roz. Langové ze Staré Dlouhé Vsi čp. 8

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Domy čp. 8, 11 a 17 ve "Staré" Dlouhé vsi podle leteckého snímku z roku 2011 dosud stojí

Domy čp. 8, 11 a 17 ve "Staré" Dlouhé vsi podle leteckého snímku z roku 2011 dosud stojí

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dlouhá Ves, pohlednice

Dlouhá Ves, pohlednice

Dlouhá Ves na vedutě z "Auředlního listu prachynského kraje" pro rok 1856

Dlouhá Ves na vedutě z "Auředlního listu prachynského kraje" pro rok 1856

Repro Jihočeský sborník historický 2010, s. 177

Novější pohled na Starou i Novou Dlouhou Ves

Novější pohled na Starou i Novou Dlouhou Ves

Repro Glaube und Heimat, 1971, č. 12, obálka

Obraz na hlavním oltáři kostela sv. Filipa a Jakuba v Dlouhé Vsi zpodobuje oba jeho patrony

Obraz na hlavním oltáři kostela sv. Filipa a Jakuba v Dlouhé Vsi zpodobuje oba jeho patrony

Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 2, zadní strana obálky

Kostel v Dlouhé Vsi na sušických zápalkových nálepkách

Kostel v Dlouhé Vsi na sušických zápalkových nálepkách

Hřbitov v Dlouhé Vsi, zachycený o Velikonocích 1967

Hřbitov v Dlouhé Vsi, zachycený o Velikonocích 1967

Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 21, obálka

Kostel sv. Jakuba a Filipa v Dlouhé Vsi na snímku z roku 2014

Kostel sv. Jakuba a Filipa v Dlouhé Vsi na snímku z roku 2014

Foto Pavel Polák

Pohled na zámeckou kapli v Dlouhé Vsi, k níž se vlevo připojovala bývalá budova zdejšího zámku, na snímku z roku 1978

Pohled na zámeckou kapli v Dlouhé Vsi, k níž se vlevo připojovala bývalá budova zdejšího zámku, na snímku z roku 1978

Repro Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea (1998), s. 124

Stará pohlednice zachycuje i německou obecnou školu v Dlouhé Vsi

Stará pohlednice zachycuje i německou obecnou školu v Dlouhé Vsi

Školní budova na snímku z roku 2014

Školní budova na snímku z roku 2014

Foto Pavel Polák

Pomník padlých v 1. světové válce

Pomník padlých v 1. světové válce

Foto Pavel Polák

Snímek hraniční závory v Dlouhé Vsi po záboru Sudet v roce 1938

Snímek hraniční závory v Dlouhé Vsi po záboru Sudet v roce 1938

Repro M. Malá, Šumava : vyprávění z Hoidlí (2011), s. 35

Most u Dlouhé Vsi, v popředí vory na řece

Most u Dlouhé Vsi, v popředí vory na řece

Repro M. Malá, Šumava : vyprávění z Hoidlí (2011), s. 125

S erbem rodu Schumannů, kteří dlouhoveskoutvrz přestavěli na zámek, dnes zbořený

S erbem rodu Schumannů, kteří dlouhoveskou
tvrz přestavěli na zámek, dnes zbořený

Repro P. David - V. Soukup, Šumava - Pláně (1999), s. 110

Repro archív autora, zpracoval Vladimír Červenka

Socha Panny Marie Ochranitelky mezi sv. Šebastiánem a sv. Kryštofem na pozdně gotickém oltáři z mariánského poutního kostela v Kašperských Horách

Socha Panny Marie Ochranitelky mezi sv. Šebastiánem a sv. Kryštofem na pozdně gotickém oltáři z mariánského poutního kostela v Kašperských Horách

Repro pohlednice, foto Milan Milfort

Mariánský obrázek z pouti na Svatou Horu u Příbrami pro ty "do domova se nazpět vracející"

Mariánský obrázek z pouti na Svatou Horu u Příbrami pro ty "do domova se nazpět vracející"

Repro R. Haller, Legenden aus dem Bayerischen Wald (1982), s. 175

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist