logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANNES VON TEPL

Údajná podoba Johannese "Henslina"
(což je vlastně zdrobnělina od Johannes či Hans)

Údajná podoba Johannese "Henslina"
(což je vlastně zdrobnělina od Johannes či Hans)

Repro www stránky Saazer Heimatstube

Básníkův portrét (St.-Hieronymus-Offizium /1404/)

Básníkův portrét (St.-Hieronymus-Offizium /1404/)

Repro www stránky Hochschule Augsburg

Původní podoba oficia sv. Jeronýma s údajným zpodobením básníkovým

Původní podoba oficia sv. Jeronýma s údajným zpodobením básníkovým

Repro SudetendeutscheZeitung, 2017, č. 49, s. 13

Kresba podle iluminace titulního listu oficia sv. Jeronýma z roku 1404 zachycuje celek kompozice s klečícím Janem z Teplé jako donátorem a byla otištěna v knize dokazující, že "Oráč z Čech" je vlastně pláčem nad násilnou smrtí Nepomukovou

Kresba podle iluminace titulního listu oficia sv. Jeronýma z roku 1404 zachycuje celek kompozice s klečícím Janem z Teplé jako donátorem a byla otištěna v knize dokazující, že "Oráč z Čech" je vlastně pláčem nad násilnou smrtí Nepomukovou

Repro D. Vokolková, Mučedník zpovědního tajemství sv. Jan Nepomucký (1993), s. 28

Reliéf Jana "ze "Šitboře", dílo Leopolda Hafnera v "Muzeu zemské brány" (Landestormuseum) ve Furth im Wald

Reliéf Jana "ze "Šitboře", dílo Leopolda Hafnera v "Muzeu zemské brány" (Landestormuseum) ve Furth im Wald

Repro In der Obhut Bayerns : Sudeten- und ostdeutsche Patenschaften im Freistaat Bayern (199-?), s. 101

Dvě varianty upomínkové karty s motivem kostela v Šitboři, doprovázené zmínkou o slavném rodákovi, zde jmenovaném "Jan ze Žatce"Dvě varianty upomínkové karty s motivem kostela v Šitboři, doprovázené zmínkou o slavném rodákovi, zde jmenovaném "Jan ze Žatce"

Dvě varianty upomínkové karty s motivem kostela v Šitboři, doprovázené zmínkou o slavném rodákovi, zde jmenovaném "Jan ze Žatce"

Repro archív Kohoutího kříže a z daru Lukáče Vorlíčka

Poloha Šitboře na interaktivní mapě (viz i Franz Metschl)

Repro Mapy Google

Heidelberský rukopis s ilustrací k jedné z kapitol

Heidelberský rukopis s ilustrací k jedné z kapitol

Repro Wikipedia

Některé z ilustrací k různým vydáním knihy o "Oráči z Čech"

Některé z ilustrací k různým vydáním knihy o "Oráči z Čech"

Repro www stránky University of Notre Dame
a Hochschule Augsburg

Obálka (1955) skvostného východoněmeckého vydání v berlínském nakladatelství Union Verlag s textem skladby v nové němčině, který pořídil Hans Franck (1879-1964)

Obálka (1955) skvostného východoněmeckého vydání v berlínském nakladatelství Union Verlag s textem skladby v nové němčině, který pořídil Hans Franck (1879-1964)

Hans Franck, ...

Hans Franck, ...

Repro www stránky Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommer

..., který převedl Oráče z Čech do nové němčiny

..., který převedl Oráče z Čech do nové němčiny

Repro J. Nadler, Literaturgeschichte des deutschen Volkes : Dichtung und Schrifttum der deutschen Stämme und Landschaften. Vierter Band, Reich (1914-1940) (1941), s. 280

Zpráva o inscenaci "Oráče z Čech", na kterou zvou v létě 1954 pořadatelé z řad chebských vyhnanců i šumavskou mládež, nejlépe v krojích

Zpráva o inscenaci "Oráče z Čech", na kterou zvou v létě 1954 pořadatelé z řad chebských vyhnanců i šumavskou mládež, nejlépe v krojích

Repro Hoam!, 1954, č. 7, s. 14

Opera s hudbou Emila Viklického "Oráč a Smrt" měla premiéru v lednu 2003 v Praze

Opera s hudbou Emila Viklického "Oráč a Smrt" měla premiéru v lednu 2003 v Praze

Repro www stránky Státní opera v Praze

Jitka Molavcová v dvojroli Ženy a Smrti v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě

Jitka Molavcová v dvojroli Ženy a Smrti v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě

Repro J. Petráň, Molavcová, to přece víte, že Vás miluju (1997), s. 49

Zpráva o americkém provedení scénické úpravy textu

Zpráva o americkém provedení scénické úpravy textu

Repro www stránky Micocci Productions

Charakteristika díla ve sborníku přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, jak ji podává Vácav Bok

Charakteristika díla ve sborníku přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, jak ji podává Vácav Bok

Repro Text mezi literaturami : sborník přednášek pro doktorandský seminář
Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (2007), s. 88-89

Posmrtně vydaná práce (1951) o Žatci v časech "Oráče z Čech", jejímž autorem je Wilhelm Wostry

Posmrtně vydaná práce (1951) o Žatci v časech "Oráče z Čech", jejímž autorem je Wilhelm Wostry

Repro "Volkstumskampf" ohne Ende? : sudetendeutsche Organisationen, 1945-1955 (2008), s. 168

Vazba (1916) lipského vydání románu Hanse Watzlika, věnovaného
právě Johannesově básnickému zjevu na pozadí středověkých Čech

Vazba (1916) lipského vydání románu Hanse Watzlika, věnovaného
právě Johannesově básnickému zjevu na pozadí středověkých Čech

Líc a rub tzv. Ackermannovy medaile "za bojovnou vědu", kterou každoročně udílel od roku 1940 hejtman "říšské župy Sudetenland" na veřejných zasedáních "Sudetoněmeckého ústavu pro bádání o zemi a lidu"
(na rubu medaile je i reliéf znaku "říšské župy Sudetenland")

Líc a rub tzv. Ackermannovy medaile "za bojovnou vědu", kterou každoročně udílel od roku 1940 hejtman "říšské župy Sudetenland" na veřejných zasedáních "Sudetoněmeckého ústavu pro bádání o zemi a lidu"
(na rubu medaile je i reliéf znaku "říšské župy Sudetenland")

Repro Sudetendeutsche Landes- und Volksforschung : Ausgabe und Leistung (1942), frontispis

Památník, vysvěcený v říjnu 2011 v Žatci

Památník, vysvěcený v říjnu 2011 v Žatci

Repro Žatecký a lounský deník, foto Jan Vrtaný

Jeho trojboký památník, zřízený roku 2017 v Šitboři

Jeho trojboký památník, zřízený roku 2017 v Šitboři

Repro SudetendeutscheZeitung, 2017, č. 49, s. 13, foto foto Karl Reitmeier

Hákový pluh, zvaný také "Krümmel", je exponátem Sudetoněmeckého muzea v Mnichově a pochází z Volar, kde byl užíván ještě v prvé půli 19. století

Hákový pluh, zvaný také "Krümmel", je exponátem Sudetoněmeckého muzea v Mnichově a pochází z Volar, kde byl užíván ještě v prvé půli 19. století

Repro Sudetendeutsches Museum - Kurzführer (2022), s. 20

Plakát k oslavě 775. jubilea Šitboře, spojené se záchranou kostela sv. Mikuláše

Plakát k oslavě 775. jubilea Šitboře, spojené se záchranou kostela sv. Mikuláše

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist