logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADOLF JIRKA

Jeden dluh máš...

Eins bist du dem Leben schuldig,
Kämpfe tapfer oder sucht die Ruh,
Bist du der Amboss, sei geduldig,
Bist du der Hammer, schlage tüchtig zu.
(tj. "Jeden dluh máš, co jsi živý,
ať boj hledáš nebo chceš mít klid,
jsi-li kovadlinou, zůstaň trpělivý,
jsi-li kladivem, hleď řádně udeřit! - pozn. překl.)

Jde o německý nápis oblíbeného znění (bývá připisován Karlu Mayovi, zastoupenému i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže, ale jde o původně perské přísloví), který byl umístěn na fasádě tzv. Porákova domu na českokrumlovském Latráně čp. 53 po jeho přestavbě roku 1895, do dnešní doby se však (není divu) nezachoval. Hodiny v průčelí, zaslepující dřívější vývod okapového svodu, byly pouhou reklamou na hodinářský a klenotnický obchod v přízemí. Majitelem obchodu byl oblíbený zdejší spolkový činovník Adolf Jirka. Podle archu sčítání lidu z roku 1900 bydlil se ženou Magdalenou (*1858) a dcerou Marií (*1887) ve vedlejším domě čp. 54 nad hostincem "U Černého koníčka" ("Zum schwarzen Rößl", skonal však 13. března 1933 ve dnes přestavěné budově městské pošty na Latráně čp. 193, odkud 15. března v půl páté odpoledne, jak zaznamenal obsáhlý nekrolog Richarda Wondry (i on má na webových stránkách Kohoutího kříže své samostatné zastoupení) v "Budweiser Zeitung", vyšel pohřební průvod. V Českém Krumlově se Adolf Jirka i narodil 24. dubna 1853 v jedné z nejpozoruhodnějších renesančních budov na Latráně vůbec, nesoucím čp. 15, kde měl hodinářství jeho otec Adalbert Irka (tak je příjmení psáno na synově záznamu v křestní matrice, kde je novorozenec psán také ještě Adolph Johann Irka), nemanželský syn Sophie Irkové, manželské dcery Johanna Irky (Jána Jirky), mistra pekařského v Holkově (Holkau) u Velešína (Welleschin). Matka Magdalena byla dcerou pekařského mistra v Českých Budějovicích čp. 350 (v tom domě bydlil později i Adolf rytíř Jungmann, synovec obrozence Josefa Jungmanna) Ignaze Watzla a jeho ženy Barbary, roz. Zwěřinové rovněž z Českých Budějovic. Dne 22. května roku 1883 se třicetiletý Adolf Jirka v Českém Krumlově oženil s Magdalenou Bauerovou, dcerou knížecího schwarzenberského dřevného hajného (tj. hajného, hlídajícího dřevo) v Českém Krumlově, Nové město (Neustadt) čp. 22 Mathiase Bauera a jeho ženy Kathariny, roz. Košťálové rovněž z Českého Krumlova. Adolf Jirka byl předsedou zdejšího spolku turnerů, dlouholetým členem městského zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, okrašlovacího spolku i žertovného sdružení Schlaraffia Krummavia (měl přezdívku "Ritter Perpendikel der Regulirte", tj. "hodinové kyvadlo, jež reguluje", heslem recesistů bylo "In arte voluptas", tj. "V umění rozkoš"), divadelním ochotníkem a v neposlední řadě po 53 let bratrským příslušníkem (Sangesbruder) zdejšího mužského pěveckého sboru. Když 7. března roku 1933 zemřel jeho přítel (v někdejší Schlaraffii "Ritter Goliath van der Strass"), bývalý okresní tajemník Johann Festl, rozrušil Jirku pobyt u rakve zesnulého v domě smutku natolik, že byl postižen krvácením do mozku a následným ochrnutím pravé poloviny těla, končícím po pětidenním pobytu v nemocnici smrtí osmdesátníkovou. Nedožil se už osudového březnového data 24. března 1933, kdy se Adolf Hitler zmocňovacím zákonem stal diktátorem, ohrožujícím Německo i svět. Ten svět už nebyl Jirkův, ten jeho životní dluh kovadliny i kladiva byl splacen, kyvadlo se zastavilo.

- - - - -
* Český Krumlov / † † † Český Krumlov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Na Seidelově snímku z 1. června roku 1913
Rodný dům čp. 15 na českokrumlovském Latráně
Záznam v českokrumlovské matrice o jeho narození
Záznam českokrumlovské oddací matriky o jeho zdejší svatbě

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist