logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ XAVER JEDLITSCHKA

Ono těch Jedličků zase tolik ve Vimperku nebylo, aby si právě jediný z oněch let přicházejících v úvahu nevzal právě dva roky před narozením Franze Xavera za ženu Emilii Iglerovou - dovídáme se, že i otec tohoto Aloise Augustina Jedličky byl jako on zdejším cukrářem a zdědil toto řemeslo po svém českém otci z Volyně, jeho žena Josefa pak byla dcerou krejčího Mathiase Kuse a Barbary, roz. Burešové, obou ze Strakonic

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Repro Hoam!, 1999, č. 12, s. 17

Na setkání vimperských krajanů ve Freyungu, druhý zleva stojí vedle starosty města Dr. Gernot Peter, potomek Johanna Petera a správce Šumavského muzea ve Vídni, prvý zprava F.X. Jedlitschka

Na setkání vimperských krajanů ve Freyungu, druhý zleva stojí vedle starosty města Dr. Gernot Peter, potomek Johanna Petera a správce Šumavského muzea ve Vídni, prvý zprava F.X. Jedlitschka

Repro Grafenauer Anzeiger, 18. 9. 2000, s. 27

Dva snímky z vimperského rodáckého setkání roku 1993: jeden pořízený před hřbitovní kaplí Nejsvětějšího Srdce Páně ve Vimperku, ten druhý při zpěvu "Winterberger
Heimatlied" v bavorském městě Freyungu - on stojí sedmý zprava v první řadě

Dva snímky z vimperského rodáckého setkání roku 1993: jeden pořízený před hřbitovní kaplí Nejsvětějšího Srdce Páně ve Vimperku, ten druhý při zpěvu "Winterberger
Heimatlied" v bavorském městě Freyungu - on stojí sedmý zprava v první řadě

Dva snímky z vimperského rodáckého setkání roku 1993: jeden pořízený před hřbitovní kaplí Nejsvětějšího Srdce Páně ve Vimperku, ten druhý při zpěvu "Winterberger Heimatlied" v bavorském městě Freyungu - on stojí sedmý zprava v první řadě

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 44, s. 7

Jeho snímek z německo-české mše ve Vimperku u příležitosti rodáckého setkání v roce 1999

Jeho snímek z německo-české mše ve Vimperku u příležitosti rodáckého setkání v roce 1999

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1999, č. 11, s. 533

Dokumentace k obnově vimperského památníku padlým v první světové válce, po té druhé odstraněného a v roce 1999 i za jeho účasti znovuodhaleného

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1999, č. 12, s. 595

Detail památníku

Foto Pavel Polák

Spolu s Hansem Harwalikem (vlevo) předává starostovi bavorského města Freyung roku 2004 diplom čestného člena krajanského spolku "Heimatsammlung Stadt Winterberg"

Spolu s Hansem Harwalikem (vlevo) předává starostovi bavorského města Freyung roku 2004 diplom čestného člena krajanského spolku "Heimatsammlung Stadt Winterberg"

Repro Grafenauer Anzeiger, 14. 9. 2004, s. 21

Listina s podpisem spolkového prezidenta Köhlera z roku 2005 k udělení medaile za zásluhy o Spolkovou republiku Německo

Listina s podpisem spolkového prezidenta Köhlera z roku 2005 k udělení medaile za zásluhy o Spolkovou republiku Německo

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2006, č. 3, s. 5

Toto není on, kdo zasazuje mladý doubek v Aleji smíření u Vimperka, nýbrž krajský hejtman Jan Zahradník, Franz Xaver Jedlitschka je ovšem autorem fotografie

Toto není on, kdo zasazuje mladý doubek v Aleji smíření u Vimperka, nýbrž krajský hejtman Jan Zahradník, Franz Xaver Jedlitschka je ovšem autorem fotografie

Repro Hoam!, 2002, č. 9, s. 28

Zpráva o udělení medaile řádu za zásluhy v časopise celoněmeckého pěveckého sdružení "Deutsche Sängerschaft Weimarer CC", jehož byl předsedou od roku 1986

Zpráva o udělení medaile řádu za zásluhy v časopise celoněmeckého pěveckého sdružení "Deutsche Sängerschaft Weimarer CC", jehož byl předsedou od roku 1986

Repro www stránky Deutsche Sängerschaft Weimarer CC

Parte jeho ženy Antschy

Parte jeho ženy Antschy

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1982, č. 3, s. 123

Úvod jeho nekrologu v krajanském měsíčníku

Úvod jeho nekrologu v krajanském měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2007, č. 10, s. 38

Pasov na poštovní známce z roku 2000: na Horním hradě vpravo
nad řekou Dunajem mají vyhnaní Šumavané své muzeum

Pasov na poštovní známce z roku 2000: na Horním hradě vpravo
nad řekou Dunajem mají vyhnaní Šumavané své muzeum

Horní hrad na nočním snímku

Horní hrad na nočním snímku

Foto Leona Töröková

Pasovský červený vlk na prospektu muzea Oberhaus, jehož součástí je i Šumavské muzeum

Pasovský červený vlk na prospektu muzea Oberhaus, jehož součástí je i Šumavské muzeum

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2007, č. 10, s. 38

Radnice v Pasově s vlajkou sdružení Deutscher Böhmerwaldbund v popředí (prostřed evropská,
 nalevo od ní dolnobavorská a zcela nalevo ta DBB, napravo německá a pasovská)

Radnice v Pasově s vlajkou sdružení Deutscher Böhmerwaldbund v popředí (prostřed evropská,
nalevo od ní dolnobavorská a zcela nalevo ta DBB, napravo německá a pasovská)

Repro Hoam!, 2011, č. 7, obálka

Vánoční pozdrav z Pasova na staré pohlednici

Vánoční pozdrav z Pasova na staré pohlednici

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2014, č. 6, s. 42

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist