logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN JANY

Snímek svatební hostiny ze září 1930 je popsán "Schlezak Jany Gärtner" a datován 14. září 1930 - v českokrumlovské knize oddaných najdeme záznam o svatbě Janyho dcery Marie s Robertem Schlezakem 27. září 1930, Johann Jany je tedy nejspíše mezi svatebčany (možná spolu s manželkou Annou po levé ruce nevěsty)

Snímek svatební hostiny ze září 1930 je popsán "Schlezak Jany Gärtner" a datován 14. září 1930 - v českokrumlovské knize oddaných najdeme záznam o svatbě Janyho dcery Marie s Robertem Schlezakem 27. září 1930, Johann Jany je tedy nejspíše mezi svatebčany (možná spolu s manželkou Annou po levé ruce nevěsty)

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Snímek ze Seidelova fotoateliéru ze 5. září 1930 je popsán "Jany Johann Gartner, B. Krumau", identifikovat snad můžeme dceru Marii uprostřed)

Snímek ze Seidelova fotoateliéru ze 5. září 1930 je popsán "Jany Johann Gartner, B. Krumau", identifikovat snad můžeme dceru Marii uprostřed)

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Narodil se 4. července 1880 hajnému Josefu Janymu ve Slupenci čp. 4 (synovi nádeníka Andrease Janyho v dnes částečně zničeném Záhorkově /Ahorn/ a Marie roz. Widyové ze zaniklého Stěžerova /Fischern/), a jeho ženě Marii, roz. Woitschové, dceři nádeníka Gottfrieda Woitsche z Lazce (Losnitz) - podle přípisu z ledna 1942 se stal pouhým "gottgläubig", tj. "věřícím v Boha"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům ve Slupenci

Rodný dům ve Slupenci

Rodný dům ve Slupenci

Foto Ivo Kareš

Zpráva krajanského měsíčníku o jeho příjezdu v listopadu 1950 do SRN s uvedením adresy v Menden, kde bydlil u své dcery

Zpráva krajanského měsíčníku o jeho příjezdu v listopadu 1950 do SRN s uvedením adresy v Menden, kde bydlil u své dcery

Repro Hoam!, 1950, č. 12, s. 26

Medailon k jeho pětasedmdesátinám na stránkách ústředního listu vyhnaných krajanů roku 1955

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 25, s. 10 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

V roce 1958, kdy mu bylo 78 let, vyznamenalo ho krajanské sdružení zlatou čestnou jehlicí

V roce 1958, kdy mu bylo 78 let, vyznamenalo ho krajanské sdružení zlatou čestnou jehlicí

Repro Hoam!, 1958, č. 6, s. 11

Nekrolog Ruperta Essla v krajanském měsíčníku

Nekrolog Ruperta Essla v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 1972, č. 2, s. 47

Notový záznam jeho Krummauer Lied s hudbou A. Mosera

Repro R. Doyscher, Krummau: Sonne und Sturm im Jugendparadie (1996), s. 72

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro českokrumlovský dům na adrese Nossberger Gasse (dnes Panská ulice) čp. 19 zaznamenává ho s přeškrtnutím jako pobývajícího v nemocnici, dále pak v bytě uvádí jeho manželku Annu (*2. listopadu 1887 v Dolním Maxově /dnes část obce Josefův Důl, okr. Jablonec nad Nisou/), syna Johanna (*10. června 1906) a dceru Marii (*30. ledna 1908), obě děti narozené tu v Českém Krumlově

Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov (Vnitřní město, čp. 1-124), SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 19 v Panské ulici na snímku z roku 2017

Dům čp. 19 v Panské ulici na snímku z roku 2017

Foto Ivo Kareš

Inzerát jeho nakladatelství z roku 1922

Inzerát jeho nakladatelství z roku 1922

Repro J. Jany, Schloß Rotenhof (1922), s. 16

Obálka (1922) jeho brožury o Červeném Dvoře, vydané ve vlastním nakladatelství jako už druhý "svazeček" jeho spisů

Obálka (1922) jeho brožury o Červeném Dvoře, vydané ve vlastním nakladatelství jako už druhý "svazeček" jeho spisů

Černobílá reprodukce akvarelu Ferdinanda Runka zachycuje zámek Červený Dvůr někdy v době kolem roku 1820

Černobílá reprodukce akvarelu Ferdinanda Runka zachycuje zámek Červený Dvůr někdy v době kolem roku 1820

Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 10

Zámek Červený Dvůr dnes (2010 a 2014)

Zámek Červený Dvůr dnes (2010 a 2014)

Zámek Červený Dvůr dnes (2010 a 2014)

Foto Pavel Polák

Interiér zámkuInteriér zámku

Interiér zámku

Foto Pavel Polák

Dva záběry ze zámecké zahrady v Červeném Dvoře v roce 2013 a 2014

Dva záběry ze zámecké zahrady v Červeném Dvoře v roce 2013 a 2014

Dva záběry ze zámecké zahrady v Červeném Dvoře v roce 2013 a 2014

Foto Jan Cempírek a Pavel Polák

Výklenková kaplička Panny Marie Kájovské za Červeným mlýnem u Červeného Dvora - hýřily kdysi kapličky podobnými barvami?Výklenková kaplička Panny Marie Kájovské za Červeným mlýnem u Červeného Dvora - hýřily kdysi kapličky podobnými barvami?

Výklenková kaplička Panny Marie Kájovské za Červeným mlýnem u Červeného Dvora - hýřily kdysi kapličky podobnými barvami?

Foto Pavel Polák

Rodný Slupenec u Českého Krumlova

Rodný Slupenec u Českého Krumlova

Foto Ivo Kareš

Paní Hilde Kszyminski, roz. Schauflerová ze Slupence, poslala tento snímek z rodných míst, pořízený někdy za války na louce při řece Vltavě, do krajanského měsíčníku "Glaube und Heimat"

Paní Hilde Kszyminski, roz. Schauflerová ze Slupence, poslala tento snímek z rodných míst, pořízený někdy za války na louce při řece Vltavě, do krajanského měsíčníku "Glaube und Heimat"

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 4, s. 65

Pozvánka k odhalení pomníčku tzv. Walterovy hrobky u Červeného Dvora

Pozvánka k odhalení pomníčku tzv. Walterovy hrobky u Červeného Dvora

Repro archív Kohoutího kříže

Úryvek článku Váslava Votruby k slavnostnímu aktu odhalení kříže na místě Walterovy hrobky, jehož se účastnil 18. dubna 2010 i Karel Schwarzenberg

Úryvek článku Váslava Votruby k slavnostnímu aktu odhalení kříže na místě Walterovy hrobky, jehož se účastnil 18. dubna 2010 i Karel Schwarzenberg

Repro Českokrumlovský deník, 20. 4. 2010, s. 2

Na snímku pořízeném při téže příležitosti je "kníže" zachycen v rozhovoru s Ing. Antonínem Nikendeyem

Na snímku pořízeném při téže příležitosti je "kníže" zachycen v rozhovoru s Ing. Antonínem Nikendeyem

Repro Obnovená tradice, č. 41 (2010), s. 9

Vzácný snímek Walterovy hrobky s texty informační tabule a životopisem Waltera Prospera (s chybou v roce úmrtí)

Vzácný snímek Walterovy hrobky s texty informační tabule a životopisem Waltera Prospera (s chybou v roce úmrtí)

Repro SOkA Český Krumlov a Českokrumlovský deník, 20. 4. 2010, s. 2

Poblíž kříže je stále možné nalézt kameny ze zničené hrobkyPoblíž kříže je stále možné nalézt kameny ze zničené hrobky

Poblíž kříže je stále možné nalézt kameny ze zničené hrobky

Foto Ivo Kareš

Zámecká zahrada v Českém Krumlově z ptačího pohledu

Zámecká zahrada v Českém Krumlově z ptačího pohledu

Repro Památky zahradního umění : součást národní a kulturní identity České republiky : katalog výstavy (2015), s. 32

Socha sv. Josefa s Ježíškem na křižovatce cest u samoty Schrankenhäusl (tj. "domek u závory"), o kterém je zmínka v jeho textu

Socha sv. Josefa s Ježíškem na křižovatce cest u samoty Schrankenhäusl (tj. "domek u závory"), o kterém je zmínka v jeho textu

Repro Glaube und Heimat, 1951, č. 3, s. 2

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist