logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PAUL ILLING

Nekvalitní podobenka zřejmě v nacistické uniformě

Nekvalitní podobenka zřejmě v nacistické uniformě

Repro Wikipedia

Záznam o jeho narození v kunžvartské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dobová pohlednice někdy z třicátých let 20. století zachycuje vpravo německou a uprostřed výše československou celnici u obce Dolní Silnice, kde se (ovšem ještě za c.k. monarchie) narodil

Dobová pohlednice někdy z třicátých let 20. století zachycuje vpravo německou a uprostřed výše československou celnici u obce Dolní Silnice, kde se (ovšem ještě za c.k. monarchie) narodil

Repro J. Lakosil, Sudety ve stínu Mnichova : rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích (2022), s. 256

Mezi žáky poslední třídy německého reálného gymnázia v Prachaticích ve školním roce 1921/1922

Mezi žáky poslední třídy německého reálného gymnázia v Prachaticích ve školním roce 1921/1922

Repro Jahresbericht des Staats-Realgymnasiums in Prachatitz (1921-1922), s. 10

Znak organizace "Volkssport"

Znak organizace "Volkssport"

Repro Wikipedia

Zpráva o jeho zatčení v Praze

Zpráva o jeho zatčení v Praze

Repro Handwerker, 1932, č. 12, s. 13

V tzv. "Volkssport" procesu ho jako studenta v roce 1932 zastupoval Dr. Haller

V tzv. "Volkssport" procesu ho jako studenta v roce 1932 zastupoval Dr. Haller

Repro Handwerker, 1932, č. 34, s. 16

Rozsudek brněnského "Volkssport" procesu mu přiřkl tři roky "státního" vězení a tři tisíce korun peněžního trestu (v případě nedobytnosti dalších 30 dnů vězení)

Repro Handwerker, 1932, č. 40, s. 7

O trestním řízení informovaly i Národní listy

O trestním řízení informovaly i Národní listy

Repro Národní listy, 25. 5. 1932, s. 2

Zpráva o propuštění posledních tří "Volkssportlerů" se ocitla na titulní straně českobudějovického německého listu

Zpráva o propuštění posledních tří "Volkssportlerů" se ocitla na titulní straně českobudějovického německého listu

Repro Handwerker, 1935, č. 35, s. 1

Takto ho charakterizuje Rudé právo ve zprávě pod titulkem "Staří známí na nových místech"

Takto ho charakterizuje Rudé právo ve zprávě pod titulkem "Staří známí na nových místech"

Repro Rudé právo, 19. 7. 1960, s. 3

Na stránkách Rudého práva se ocitl i v pamfletu proti Wenzlovi Jakschovi, který jako sociální demokrat ležel komunistům v žaludku více nežli nacisté

Repro Rudé právo, 15. 4. 1966, s. 3

Jeho životopis z článku Jana Zumra z roku 2016

Repro J. Zumr, Vše, co je opravdu dobré a čisté krve, přivést do Schutzstaffel : výstavba Allgemeine-SS v Protektorátu Čechy a Morava, Securitas imperii, 2016, s. 41

Úvod jeho hesla ve Wikipedii s datem úmrtí

Úvod jeho hesla ve Wikipedii s datem úmrtí

Repro Wikipedia

Děvčata a ženy zasypávají na snímku z nacistické propagační publikace před československou celnicí u osady Silnice (Landstrassen) u Strážného cestu s vojáky wehrmachtu v říjnu 1938 květy

Děvčata a ženy zasypávají na snímku z nacistické propagační publikace před československou celnicí u osady Silnice (Landstrassen) u Strážného cestu s vojáky wehrmachtu v říjnu 1938 květy

Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet :
pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 23/

Líc a rub medaile jednotkám wehrmachtu, které se podílely na obsazení "Sudet" roku 1938

Líc a rub medaile jednotkám wehrmachtu, které se podílely na obsazení "Sudet" roku 1938

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 212

Zaniklá rodná Silnice na snímcích z roku 2011Zaniklá rodná Silnice na snímcích z roku 2011

Zaniklá rodná Silnice na snímcích z roku 2011

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Kamil Klusák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist