logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

DOMINIK IGLER

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 513

Na fotografii Felixe Pohla

Na fotografii Felixe Pohla

Repro V. Starý, Stará Šumava (1991), s. 181

Záznam o jeho narození ve vimperské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Císař pán ve Vimperku 8. září roku 1905 (viz i Franz Woldrich)

Císař pán ve Vimperku 8. září roku 1905 (viz i Franz Woldrich)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Pohlednice, kterou u příležitosti císařovy návštěvy vydal Felix Pohl, Iglerův pozdější nástupce ve funkci vimperského starosty

Pohlednice, kterou u příležitosti císařovy návštěvy vydal Felix Pohl, Iglerův pozdější nástupce ve funkci vimperského starosty

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Radnice ve Vimperku

Radnice ve Vimperku

Foto Ivo Kareš

Článek v českobudějovickém německém listu o císařově návštěvě

Repro Budweiser Zeitung, 1905, č. 106, s. 3-5

Záznam o jeho skonu ve vimperské knize zemřelých...

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

... a obsáhlý zápis o něm ve vimperské kronice

Repro Kronika Gedenkbuch der Stadt Wintenberg II. 1932-1945, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dvě pohlednice vimperského náměstí po požáru v červenci 1904Dvě pohlednice vimperského náměstí po požáru v červenci 1904

Dvě pohlednice vimperského náměstí po požáru v červenci 1904

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist