logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REINHOLD HUYER

Repro 2. česko-rakouské pracovní setkání 2006,
Třeboň 29. září 2006 (sborník), obr. příl.

Repro Waldheimat, 1928, č. 6, s. 81

Vlastnoruční věnování

Vlastnoruční věnování

Parte a poděkování za projevy soustrasti a účast na pohřbu

Parte a poděkování za projevy soustrasti a účast na pohřbu

Parte a poděkování za projevy soustrasti a účast na pohřbu

Repro Budweiser Zeitung, 1928, č. 30, s.12 a č. 32, s. 12

Hrob Reinholda Huyera na hřbitově
v Dobré Vodě u Nových Hradů

Hrob Reinholda Huyera na hřbitově
v Dobré Vodě u Nových Hradů

Foto Jan Mareš

Obálka (1898)

Obálka (1898)

Titulní strana separátního tisku z měsíčníku "Deutsche Arbeit", resp. jeho "budějovického čísla" (1905), zdobeného kresbami Karla Kostiala

Titulní strana separátního tisku z měsíčníku "Deutsche Arbeit", resp. jeho "budějovického čísla" (1905), zdobeného kresbami Karla Kostiala

Repro ze sbírek Státního okresního archivu v Českých Budějovicích

Obálka (1915)

Obálka (1915)

O tom, jak veliká byla jeho autorita a přímo nepostradatelnost i u česky píšících autorů, svědčí tato strana z obecní kroniky Čtyř Dvorů, odvolávající se na jím věnované archivní "pomůcky" o nejstarších zdejších usedlostechO tom, jak veliká byla jeho autorita a přímo nepostradatelnost i u česky píšících autorů, svědčí tato strana z obecní kroniky Čtyř Dvorů, odvolávající se na jím věnované archivní "pomůcky" o nejstarších zdejších usedlostech

O tom, jak veliká byla jeho autorita a přímo nepostradatelnost i u česky píšících autorů, svědčí tato strana z obecní kroniky Čtyř Dvorů, odvolávající se na jím věnované archivní "pomůcky" o nejstarších zdejších usedlostech

Repro Kronika obce Čtyři Dvory, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Soupis pozůstalosti Reinholda Huyera v Hornorakouském zemském archivu, pořízený Dr. Aloisem Ernstem Milzem v roce 1969 a 1973, později ještě doplněný

Soupis pozůstalosti Reinholda Huyera v Hornorakouském zemském archivu, pořízený Dr. Aloisem Ernstem Milzem v roce 1969 a 1973, později ještě doplněný

Repro www stránky Oberösterreichisches Landesarchiv

Dodnes je svými nástupci připomínán v českobudějovickém Státním okresním archívu

Dodnes je svými nástupci připomínán v českobudějovickém Státním okresním archívu

Foto Ivo Kareš

Digitálně přístupná bakalářská práce Hany Koubkové z roku 2013 se věnuje velice podrobně Huyerovu životu a dílu (klikněte na náhled)

Digitálně přístupná bakalářská práce Hany Koubkové z roku 2013 se věnuje velice podrobně Huyerovu životu a dílu (klikněte na náhled)

"Linzer", "Stradonitzer" či "Krumauer Tor", tj. Linecká, Rožnovská či Krumlovská brána na starém vyobrazení, vpravo tzv. "Zwinger, tj. "hradební parkán"

"Linzer", "Stradonitzer" či "Krumauer Tor", tj. Linecká, Rožnovská či Krumlovská brána na starém vyobrazení, vpravo tzv. "Zwinger, tj. "hradební parkán"

Repro Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis (1930), s. 94

Jiné, značně romantizující vyobrazení "Krummauer-Thor", tady už vlastně i s fasádou pozdější divadelní budovy

Jiné, značně romantizující vyobrazení "Krummauer-Thor", tady už vlastně i s fasádou pozdější divadelní budovy

Repro Budweis : Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel (1979), s. 65

Toho už se nedožil - kasárna Adolfa Hitlera ve Čtyřech Dvorech
(postavená ovšem v roce 1916 ještě "za císaře pána") ...

Toho už se nedožil - kasárna Adolfa Hitlera ve Čtyřech Dvorech
(postavená ovšem v roce 1916 ještě "za císaře pána") ...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

... po dlouhém chátrání byla v roce 2012 většina budov těchto kasáren zbourána

... po dlouhém chátrání byla v roce 2012 většina budov těchto kasáren zbourána

Foto Pavel Polák

Něco o dnes už nepoužívaném znaku Dobré Vody u Nových Hradů

Něco o dnes už nepoužívaném znaku Dobré Vody u Nových Hradů

Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva,
na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 32

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist