logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CURTH HURRLE

Repro www stránky Le théâtre de Teplitz (Teplice)

Zpráva v českém tisku z března 1935

Zpráva v českém tisku z března 1935

Repro Hlas lidu, 1934-1935, č. 72, s. 2

Takto českobudějovický "Hlas lidu" psal o jisté symbióze
    německé a české divadelní scény pod Hurrleho vedením

Takto českobudějovický "Hlas lidu" psal o jisté symbióze
německé a české divadelní scény pod Hurrleho vedením

Repro Hlas lidu, 1934-1935, č. 83, s. 2

Takto o něm o několik týdnů později referoval českobudějovický německý list

Takto o něm o několik týdnů později referoval českobudějovický německý list

Repro Budweiser Zeitung, 1935, č. 36, s. 7

Osudného března roku 1939 se v prvých týdnech okupace objevila o Hurrlem zmínka i v Národních listech, tehdy už Teplice-Šanov, Karlovy Vary i České Budějovice byly součástí "Říše"

Osudného března roku 1939 se v prvých týdnech okupace objevila o Hurrlem zmínka i v Národních listech, tehdy už Teplice-Šanov, Karlovy Vary i České Budějovice byly součástí "Říše"

Repro Národní listy, 29. 3. 1939, s. 3

Budova divadla v Českých Budějovicích na staré fotografii

Budova divadla v Českých Budějovicích na staré fotografii

Repro A. Javorin, Divadla a divadelní sály v českých krajích. I. díl, Divadla (1949), s. 38

Městské divadlo v Mostě na staré pohlednici

Městské divadlo v Mostě na staré pohlednici

Repro Divadelní architektura v Evropě

TOPlist