logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KONSTANTIN HOSSINGER

Rozloučení

Se steskem se loučím s řadou svých přátel a spolupracovníků, se smutkem opouštím své tak milované pracovní místo v Březovíku (v originále "in Oxbrunn" - pozn. překl.) po 33 letech nepřetržitého působení a s ním opouštím i onen krásný kousek země (v originále "ein schönes Stückchen Landschaft" - pozn. překl.)… Žijte blaze, zůstaňte svěží ve Vaší budoucí práci a udržujte věrné kamarádství v tomto svém kruhu (v originále "in dieser Runde", slova byla totiž pronesena 26. června roku 1935 na shromáždění tzv. "Lehrerrunde", tj. "učitelského kruhu" ve Ktiši /Tisch/ - pozn. překl.). Budu na Vás všechny velice často myslit.


Budweiser Zeitung, 1935, č. 52, s. 6

Takto autenticky zachytil slova zasloužilého řídícího učitele Konstantina Hossingera na odchodnou z Březovíku (dnes část obce Ktiš) českobudějovický německý list. Školní kronika té půvabné obce, na jejíž vzezření od Ptačí stěny na hoře Bulový (německy "Ochsenberg", její české jméno je významově příbuzné s německým místním jménem Oxbrunn, tj. "volská studna") i dnes lze sotva zapomenout, není bohužel digitálně dostupná, zato o tom, kdo ji určitě dlouhý čas vedl, víme poměrně dost. Narodil se v Českém Krumlově na adrese "Steinwand" (dnes "Pod Kamenem") čp. 60 dne 2. října roku 1875 (den nato ho u sv. Víta pokřtil kaplan Martin Brožka). Jeho otec Ignaz Hossinger, tesař v Českém Krumlově (v křestní matrice "Krumau"), byl synem Bernharda Hossingera, majitele Konstantinova (v matrice je křestní jméno psáno "Constantin") rodného domu čp. 60 (ulice Pod Kamenem je dnes vlastně domů zbavena) a Marie, roz. Jungwirthové ze dnes částečně zaniklých Hor (Spitzenberg) čp. 4. Chlapcova matka Katharina byla dcerou knížecího schwarzenberského hajného (v matrice "Waldheger") Johanna Stěpana v Novém Dvoře (Neuhof) čp. 3 a Evy, roz. Wagnerové z Vyšného (Weichseln) čp. 13. Německý učitelský ústav absolvoval Konstantin Hossinger v Českých Budějovicích (Budweis) a podle archu sčítání lidu v Březovíku z roku 1921 pro dům čp. 23, což je dodnes stojící budova školy, kam nastoupil učitelskou službu roku 1902, byla jeho ženou Maria, roz. Drábová ze Soběnova (Oemau), podle téhož pramene učitelka ručních prací na téže obecné škole jako on. Soběnovská česky vedená křestní matrika nám o ní prozrazuje, že se tu narodila 18. listopadu roku 1876 (ještě tého dne ji v soběnovském kostele sv. Mikuláše pokřtil kaplan František Příhoda) jako dcera podučitele v Soběnově čp. 11 Jana Drába, syna Vojtěcha Drába. "měšťana v Sedlici čp. 157, politický okres Blatna (v matrice psáno krátce) a Anny, roz. Hlaváčkové "z Rojic, okres Písecký". Mariina matka Marie, roz. Plánová (v matrice "Plán-ová"!) byla dcerou Antonína Plána, hostinského "v Dobré Vodě čp. 16, politický okres Kaplice", a jeho ženy Marie, "rodem Pilsové z Rosenthalu (zřejmě jde o Rožmitál na Šumavě) čp. 2, politický okres Kaplický. První žena pravděpodobně Konstantinu Hossingerovi zemřela, poněvadž list "Budweiser Zeitung přináší 9. března roku 1935 zprávu, že se takřka šedesátiletý znovu oženil "mit Luise Drab", což by mohla být Mariina sestra. To nám zatím matriky nedokládají, zato, což není zcela obvyklé, nám německý křestní záznam Konstantinův pozdějším českým přípisem dává na vědomí, že ve znovu Českém Krumlově (za války zvaném "Krummau an der Moldau") zemřel 27. února roku 1947 v nedožitých 72 letech věku.

- - - - -
* Český Krumlov / České Budějovice / Březovík / † † † Český Krumlov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v českokrumlovské matrice s přípisem o úmrtí
Záznam soběnovské křestní matriky o narození manželčině
Ulice Pod Kamenem v Českém Krumlově kdysi na pohlednici Josefa Wolfa z roku 1899...
... a o 120 let později

zobrazit všechny přílohy

TOPlist