logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BENEDICT HOLZBAUER

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Přední Výtoň

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 4 v Přední Výtoni na leteckých snímcích z let 1952 a 2009 - pamětníci vzpomínají, že část statku byla ještě v šedesátých až osmdesátých letech 20. století využívána jako ovčín a drůbežárnaRodný dům čp. 4 v Přední Výtoni na leteckých snímcích z let 1952 a 2009 - pamětníci vzpomínají, že část statku byla ještě v šedesátých až osmdesátých letech 20. století využívána jako ovčín a drůbežárna

Rodný dům čp. 4 v Přední Výtoni na leteckých snímcích z let 1952 a 2009 - pamětníci vzpomínají, že část statku byla ještě v šedesátých až osmdesátých letech 20. století využívána jako ovčín a drůbežárna

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Jedna z nejstarších pohlednic z rodné Přední Výtoně

Jedna z nejstarších pohlednic z rodné Přední Výtoně

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Záznam o jeho působení na c.k. státním německém gymnáziu v Českých Budějovicích, jehož provizorním ředitelem tehdy byl piarista Placidus Hammer

Záznam o jeho působení na c.k. státním německém gymnáziu v Českých Budějovicích, jehož provizorním ředitelem tehdy byl piarista Placidus Hammer

Repro Programm des k.k. deutschen Staats-Gymnasiums in Budweis veröffentlicht am Schluße des Schuljahres 1903/4, s. 34

Záznam vyšebrodské úmrtní matriky o jeho skonu

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kaple sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Kaple sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Foto Leona Töröková

Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny

Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny

Foto Ivo Kareš

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Foto Leona Töröková

TOPlist