logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL HOFFMANN

Mezi účastníky slavnosti svěcení praporu obchodního družstva v Horní Plané roku 1934 ho podle popisky v krajanském časopise vidíme pátého zleva ve třetí řadě (vpravo pod ním je Gustav Pechmann), ...

Mezi účastníky slavnosti svěcení praporu obchodního družstva v Horní Plané roku 1934 ho podle popisky v krajanském časopise vidíme pátého zleva ve třetí řadě (vpravo pod ním je Gustav Pechmann), ...

Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 6, s. 67

... mezi poškozenými skleněnými deskami z hornoplánského fotoateliéru Johanna Mayera je i tato zachycující školní třídu - při srovnání obou snímků podobnost s prvním učitelem zprava vypadá jednoznačně... mezi poškozenými skleněnými deskami z hornoplánského fotoateliéru Johanna Mayera je i tato zachycující školní třídu - při srovnání obou snímků podobnost s prvním učitelem zprava vypadá jednoznačně

... mezi poškozenými skleněnými deskami z hornoplánského fotoateliéru Johanna Mayera je i tato zachycující školní třídu - při srovnání obou snímků podobnost s prvním učitelem zprava vypadá jednoznačně

Repro archív Kohoutího kříže

Záznam o jeho narození v hornoplánské matrice s přípisem o svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 113 v Horní PlanéRodný dům čp. 113 v Horní Plané

Rodný dům čp. 113 v Horní Plané

Foto Ivo Kareš

Tady ho seznam německého učitelstva zachycuje za jeho působení v Nové Peci

Tady ho seznam německého učitelstva zachycuje za jeho působení v Nové Peci

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an der deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1924), s. 66

O jeho nástupu do Ktiše na stránkách českobudějovického německého listu

O jeho nástupu do Ktiše na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 85, s. 7

Jeho učitelská kariéra, jak ji zachycuje zápis ktišské školní kroniky

Jeho učitelská kariéra, jak ji zachycuje zápis ktišské školní kroniky

Repro Kronika obecné školy Ktiš 1924-1944, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zápis ve školní kronice o jeho příchodu do Horní Plané...

Zápis ve školní kronice o jeho příchodu do Horní Plané...

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Horní Planá 1929-1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

... a o jeho narukování do wehrmachtu v červnu 1944

... a o jeho narukování do wehrmachtu v červnu 1944

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Horní Planá 1929-1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Školní budovy v Horní Plané a Ktiši (viz i Johann Jakesch)Školní budovy v Horní Plané a Ktiši (viz i Johann Jakesch)

Školní budovy v Horní Plané a Ktiši (viz i Johann Jakesch)

Foto Ivo Kareš

Pohled přes Ktiš na Velký Plešný a Chlum (vpravo)

Pohled přes Ktiš na Velký Plešný a Chlum (vpravo)

Foto Ivo Kareš

Hostinec Ernsta Hundsnurschera ve Ktiši, kde se odehrála vánoční slavnost, o které Hoffmann píše

Hostinec Ernsta Hundsnurschera ve Ktiši, kde se odehrála vánoční slavnost, o které Hoffmann píše

Foto Franz Seidel

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist