logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THEOBALD HÖCK

Erb T. Höcka

Erb T. Höcka

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1968, s. 271-272 a D. Kovář - P. Koblasa, Panská sídla na Českobudějovicku (1998), s. 33

Jiné vyobrazení jeho erbu

Jiné vyobrazení jeho erbu

Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 272 (Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých Budějovicích, foto Ota Palán)

Podpis

Podpis

Repro V. Bůžek, Rytíři renesančních Čech (1995), s. 56

Titulní list (1601) původního vydání sbírky Schönes Blumenfeld - ze šesti zachovaných exemplářů se v Česku nachází jediný v knihovně kláštera Teplá

Titulní list (1601) původního vydání sbírky Schönes Blumenfeld - ze šesti zachovaných exemplářů se v Česku nachází jediný v knihovně kláštera Teplá

Repro T. Hock, Schönes Blumenfeld : ausgewählte Gedichte : frühneuhochdeutscher Text mit einer Version in moderner Schreibweise (2007), s. 5

Obálka (1899) reedice jeho díla z roku 1601 a pár stránek z tohoto vydání

Obálka (1899) reedice jeho díla z roku 1601 a pár stránek z tohoto vydání

Obálka (1899) reedice jeho díla z roku 1601 a pár stránek z tohoto vydání

Repro www stránky Fördervereins Pfarrkirche Sonnberg/Žumberk Südböhmen

Obálka (1975) prvního kritického vydání jeho básní s charakteristikou díla od Klause Hansona vydaného v Bonnu nakladatelstvím Bouvier

Obálka (1975) prvního kritického vydání jeho básní s charakteristikou díla od Klause Hansona vydaného v Bonnu nakladatelstvím Bouvier

Obálka (2007) nového vydání jeho vybraných básní v nakladatelství CONTE, Saarbrücken

Obálka (2007) nového vydání jeho vybraných básní v nakladatelství CONTE, Saarbrücken

Erbovní majestát Theobalda a Anastasia Höcka z Zweibrucku, jak ho prezentuje expozice Jihočeského muzea na žumberské tvrzi

Erbovní majestát Theobalda a Anastasia Höcka z Zweibrucku, jak ho prezentuje expozice Jihočeského muzea na žumberské tvrzi

Kniha o něm a jeho rodu, vydaná v USA roku 1990 (The Hoke Historian Commitee)Kniha o něm a jeho rodu, vydaná v USA roku 1990 (The Hoke Historian Commitee)

Kniha o něm a jeho rodu, vydaná v USA roku 1990 (The Hoke Historian Commitee)

Kniha o Sicílii, která byla součástí jeho soukromé knihovny a později klášterní knihovny zlatokorunské, se v průběhu staletí zatoulala právě tam, 
dnes je v knihovně v sicilském městě Milazzo blízko Messiny

Kniha o Sicílii, která byla součástí jeho soukromé knihovny a později klášterní knihovny zlatokorunské, se v průběhu staletí zatoulala právě tam, dnes je v knihovně v sicilském městě Milazzo blízko Messiny

Repro Biblioteca Comunale di Milazzo, foto Massimo Tricamo

Titulní list tisku k jeho svatbě s Agnes Kalkreutovou v roce 1611

Titulní list tisku k jeho svatbě s Agnes Kalkreutovou v roce 1611

Repro ze sbírek Ratsschulbibliothek Zwickau, sign. 478.8.8(43)

Biblický citát s jeho a manželčiným znakem v kostele v Žumberku

Biblický citát s jeho a manželčiným znakem v kostele v Žumberku

Repro www stránky Fördervereins Pfarrkirche Sonnberg/Žumberk Südböhmen, foto Roman Josefík

Jeho a manželčin znak nad domem čp. 43 v Žumberku s letopočtem 1613 a inicilálami H A K jako označením bratří Anastasia a Theobalda Hockových, jimž dům patřil, jakož i Theobaldovy ženy Agnes Kolichreiter von Cernoduben

Jeho a manželčin znak nad domem čp. 43 v Žumberku s letopočtem 1613 a inicilálami H A K jako označením bratří Anastasia a Theobalda Hockových, jimž dům patřil, jakož i Theobaldovy ženy Agnes Kolichreiter von Cernoduben

Repro www stránky Fördervereins Pfarrkirche Sonnberg/Žumberk Südböhmen, foto Roman Josefík

Náhrobek jeho ženy na zdi kostela v Žumberku

Náhrobek jeho ženy na zdi kostela v Žumberku

Repro www stránky Fördervereins Pfarrkirche Sonnberg/Žumberk Südböhmen, foto Roman Josefík

Nástěnný nápis v jeho pracovně na žumberské tvrzi zní v českém překladu takto:
"Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější a budoucí"

Nástěnný nápis v jeho pracovně na žumberské tvrzi zní v českém překladu takto:
"Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější a budoucí"

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 259

Jeho báseň v originále i českém překladu Zdeňka Hrona

Repro Z. Hron, Skrytý poklad : zasuté verše z Čech (2008), s. 58-65

Zpráva krajanského měsíčníku z roku 1953 o vídeňské promoci autorky studie o jeho lyrickém díle Brunhildy Vettersové, která v příloze své disertace otiskla Höckův erb nad vchodem žumberského domu čp. 43, patřícího kdysi mistru pekařskému Johannu Hayerovi

Zpráva krajanského měsíčníku z roku 1953 o vídeňské promoci autorky studie o jeho lyrickém díle Brunhildy Vettersové, která v příloze své disertace otiskla Höckův erb nad vchodem žumberského domu čp. 43, patřícího kdysi mistru pekařskému Johannu Hayerovi

Repro Hoam!, 1953, č. 3, s. 18

Tady se v krajanském časopise vyslovuje Václav Bok k překladům Höckovy poezie do češtiny

Tady se v krajanském časopise vyslovuje Václav Bok k překladům Höckovy poezie do češtiny

Repro Glaube und Heimat, 1924, č. 1, s. 9

O Kolichrejtárech z Kolichrejtu v encyklopedii českých rodů a jejich erbů

O Kolichrejtárech z Kolichrejtu v encyklopedii českých rodů a jejich erbů

Repro M. Mysliveček, Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 1 (2005), s. 318-319

Celkový pohled na Žumberk (Höckova knihovna byla umístěna v jižní baště, na obou snímcích té druhé zprava)

Celkový pohled na Žumberk (Höckova knihovna byla umístěna v jižní baště, na obou snímcích té druhé zprava)

Celkový pohled na Žumberk (Höckova knihovna byla umístěna v jižní baště, na obou snímcích té druhé zprava)

Repro D. Kovář - P. Koblasa, Kraj trojí tváře : Borovany, Ledenice, Trhové Sviny, Horní Stropnice, Nové Hrady, Žár, Žumberk, Jílovice, Olešnice, Slavče (1998), s. 41a foto Jiří Liška

Žumberská tvrz při pohledu z věže místního kostela

Žumberská tvrz při pohledu z věže místního kostela

Repro Jihočeský kalendář : čtení pro celou rodinu (2012), s. 66, foto Roman Josefík

Žumberská jižní bašta, kde měl Höck uloženu svou bibliotéku, na snímcích z roku 2007 a 2013Žumberská jižní bašta, kde měl Höck uloženu svou bibliotéku, na snímcích z roku 2007 a 2013

Žumberská jižní bašta, kde měl Höck uloženu svou bibliotéku, na snímcích z roku 2007 a 2013

Repro Buchwesen in Spätmittelalter und Früher Neuzeit : Festschrift für Helmut Claus zum 75. Geburtstag (2008), s. 346, foto Roman Lavička, Národní památkový ústav České Budějovice a foto Pavel Polák

Supralibros jeho knihovny

Supralibros jeho knihovny

Repro Buchwesen in Spätmittelalter und Früher Neuzeit : Festschrift für Helmut Claus zum 75. Geburtstag (2008), s. 355, foto Vilém Kaplan, Moravská zemská knihovna Brno

Model žumberského opevnění v expozici Jihočeského muzea v prostorách tvrze

Model žumberského opevnění v expozici Jihočeského muzea v prostorách tvrze

Repro Mapy.cz, foto Jiří Srb

Pokus o rekonstrukci pohledu na žumberský kostel a tvrz za rožmberských časů

Pokus o rekonstrukci pohledu na žumberský kostel a tvrz za rožmberských časů

Repro Mapy.cz

Fotomontáž s věží kostela sv. Jana Křtitele v Žumberku a jejím zvonem

Fotomontáž s věží kostela sv. Jana Křtitele v Žumberku a jejím zvonem

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 5, obálka

Žumberský kostel na snímku z roku 2013

Žumberský kostel na snímku z roku 2013

Foto Pavel Polák

Medailon zvonu ze Žumberka se jménem zvonaře Paula Chandlera a z Freistadtu, který jej odlil roku 1574, tj. rok poté, co se Höck v dnes sárském Limbachu narodil

Medailon zvonu ze Žumberka se jménem zvonaře Paula Chandlera a z Freistadtu, který jej odlil roku 1574, tj. rok poté, co se Höck v dnes sárském Limbachu narodil

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 5, s. 6

Pod medailonem je umístěna zvonová pečeť, odkazující nápisem "Infans Hispanien . Archidux Austrie . Dux Burgundie" ke jménu císaře Svaté říše římské a českého krále Maxmiliana II., jehož synem a nástupcem byl Rudolf II., stejně jako otec velice tolerantní vůči protestantismu

Pod medailonem je umístěna zvonová pečeť, odkazující nápisem "Infans Hispanien . Archidux Austrie . Dux Burgundie" ke jménu císaře Svaté říše římské a českého krále Maxmiliana II., jehož synem a nástupcem byl Rudolf II., stejně jako otec velice tolerantní vůči protestantismu

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 5, s. 7

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist