logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LEOPOLDINE HLADIK-FUCHSOVÁ

Záznam o jejím narození v rodině vimperského kloboučníka Johanna Fuchse (jeho otec Wenzel Fuchs byl zdejším krejčím, matka Josepha byla roz. Würknerová z Radonic u Kadaně) a jeho ženy Marie, dcery zámečníka v Záblatí Johanna Tobiase a Pauline, roz. Plechingerové z Vimperka, je doprovázen přípisy o vystoupení z římskokatolické církve (Leopoldine žila tehdy roku 1930 v Chomutově) a svatbě s Václavem Hladíkem 9. ledna 1949 v rakouském Ulrichsbergu - informace podivně kolidující s údaji jejího posmrtně zveřejněného životopisu

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Popisný arch sčítání lidu z roku 1921 pro vimperský dům čp. 98 v Kostelní ulici (dům už v původní podobě nestojí) zaznamenává rodinu Johanna a Marie Fuchsových se třemi jejich dcerami a českým podnájemníkem, učněm ve Fuchsově kloboučnictví

Repro Sčítání lidu 1921, Vimperk, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Vimperk na kresbě pražské malířky Franzisky Jakschové

Vimperk na kresbě pražské malířky Franzisky Jakschové

Repro Wäldlerkalender, III. Böhmerwald-Jahrbuch des deutschen Vereins für Volkskunde und Volksbildung im Böhmerwalde (1925)

Náměstí ve Vimperku v roce 2022, 128 let poté, co se v tomto městě narodila

Náměstí ve Vimperku v roce 2022, 128 let poté, co se v tomto městě narodila

Foto Pavel Polák

Frontispis a titulní list "vimperské antologie" Böhmwind (1989) se souborem jejích veršů
- obraz Emmi Schuster-Langové má název Pohled od Arnoštova k Boubínu

Frontispis a titulní list "vimperské antologie" Böhmwind (1989) se souborem jejích veršů
- obraz Emmi Schuster-Langové má název Pohled od Arnoštova k Boubínu

Akvarel Walthera Niedla s názvem "Její prvorozený" provází cyklus jejích básní
"Durch das Jahr" (tj. "Jak jde rok") v této "čítance" vimperských autorů

Akvarel Walthera Niedla s názvem "Její prvorozený" provází cyklus jejích básní
"Durch das Jahr" (tj. "Jak jde rok") v této "čítance" vimperských autorů

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Böhmwind : ein Lesebuch (1989), s. 529

Kresba Heinze Steidla provázející v rodácké knize Winterberg im Böhmerwald (1995) její báseň Erinnerung an 1946 (je to týž text jako ten s titulem Erinnerung an 1946, jehož český překlad je uveden na webových stránkách Kohoutího kříže

Kresba Heinze Steidla provázející v rodácké knize Winterberg im Böhmerwald (1995) její báseň Erinnerung an 1946 (je to týž text jako ten s titulem Erinnerung an 1946, jehož český překlad je uveden na webových stránkách Kohoutího kříže

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 575

"Vítr z Čech" na listu 8 z 24 "zemských tabulí" Philippa Apiana, zde v dřevorytovém provedení Josta Ammana z roku 1567 - nalevo od českého lva s korunou je zachycena i Železná Ruda, kde vimperská rodačka také kdysi bydlila, jakož i místo jejího úmrtí Zwiesel

"Vítr z Čech" na listu 8 z 24 "zemských tabulí" Philippa Apiana, zde v dřevorytovém provedení Josta Ammana z roku 1567 - nalevo od českého lva s korunou je zachycena i Železná Ruda, kde vimperská rodačka také kdysi bydlila, jakož i místo jejího úmrtí Zwiesel

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2003, č. 5, s. 26

Zwiesel na dvou starých pohlednicích z let 1895, tj. rok po jejím narození, a 1906,
kde je zachycena socha Nepomukova na zdejším náměstí, postavená tam už roku 1767

Zwiesel na dvou starých pohlednicích z let 1895, tj. rok po jejím narození, a 1906,
kde je zachycena socha Nepomukova na zdejším náměstí, postavená tam už roku 1767

Zwiesel na dvou starých pohlednicích z let 1895, tj. rok po jejím narození, a 1906,
kde je zachycena socha Nepomukova na zdejším náměstí, postavená tam už roku 1767

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2004, č. 4, s. 54, 55

Znak města Zwiesel na keramickém kachlu

Znak města Zwiesel na keramickém kachlu

Repro Der Bayerwald, 1972, č. 2, obálka

Bývalý bunkr wehrmachtu ve Waldkraiburgu, kde ve stáří pobývala v Adalbert-Stifter-Heim, přeměnili vyhnanci, také ti ze Šumavy, na kostel

Bývalý bunkr wehrmachtu ve Waldkraiburgu, kde ve stáří pobývala v Adalbert-Stifter-Heim, přeměnili vyhnanci, také ti ze Šumavy, na kostel

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1951, č. 31, s. 6
(Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Hned dva nekrology jí věnoval krajanský měsíčník jako autorce mnoha básní, které v něm uveřejnila

Hned dva nekrology jí věnoval krajanský měsíčník jako autorce mnoha básní, které v něm uveřejnila

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1979, č. 2, s. 64 a č. 3, s. 99

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist