logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEDWIG HIRSCHOVÁ

Záznam o jejím narození a křtu 26. ledna 1868 v matrice farní obce Hodňov

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 5 v Hodňově na snímcích z roku 2016 a 2017

Rodný dům čp. 5 v Hodňově na snímcích z roku 2016 a 2017

Rodný dům čp. 5 v Hodňově na snímcích z roku 2016 a 2017

Foto Ivo Kareš

Křtitelnice hodňovského kostela

Křtitelnice hodňovského kostela

Foto Pavel Polák

V českokrumlovském fotoateliéru Josefa Seidela byla pořízena v září 1914 tato fotografie, uchovávající v jednom
  záběru podobenky v té době již zemřelých jejích rodičů Dr. Karla Hirsche (†1912) a jeho ženy Marie (†1904)

V českokrumlovském fotoateliéru Josefa Seidela byla pořízena v září 1914 tato fotografie, uchovávající v jednom
záběru podobenky v té době již zemřelých jejích rodičů Dr. Karla Hirsche (†1912) a jeho ženy Marie (†1904)

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam o svatbě rodičů v hornoplánské oddací matrice - otec Karl Hirsch tu má jako bydliště uveden "Glöklberg" čp. 26, matka Maria, roz Seidlová, Horní Planou čp. 33

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam hodňovské křestní matriky o narození její starší sestry Emilie v srpnu roku 1865

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V roce 1921 bydlily podle toho archu sčítání lidu v domě čp. 169 Emilie Hirschová (*28. srpna 1865 v Hodňově) a její sestra Hedwig, obě "Private Rentnerin", tj. "soukromé důchodkyně"

Repro Sčítání lidu 1921, Horní Planá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Přehled řady obyvatel hornoplánského domu čp. 169, řečeného "Post", tj. "pošta", i se čtverou zmínkou o ní

Přehled řady obyvatel hornoplánského domu čp. 169, řečeného "Post", tj. "pošta", i se čtverou zmínkou o ní

Repro Historie městysu Horní Planá a přifařených obcí (1995), s. 263-264

Dům čp. 169 v Horní Plané

Dům čp. 169 v Horní Plané

Repro M. Špinarová - J. Špinar, Horní Planá : výzkumný záměr č. 305 - odborné poznávání, vědecké hodnocení, katalogizace a prostorová identifikace památkově hodnotných území historických sídel a krajiny. 1. část (2008)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist