logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LEOPOLD HIRSCH

Repro Židé a židovské obce v Čechách
v minulosti a v přítomnosti (1934), s. 50

Na snímku ze Seidelova ateliéru

Na snímku ze Seidelova ateliéru

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

S profesorským sborem českokrumlovského gymnázia (sedící uprostřed)

S profesorským sborem českokrumlovského gymnázia (sedící uprostřed)

Repro Unsere Heimat : Die Stadt Krummau an der Moldau im Böhmerwald (1992), s.485

Podle tohoto záznamu mašťovské židovské matriky narodil se tu v Mašťově čp. 143 dne 29. listopadu roku 1873, 6. prosince pak byl i obřezán a dostal jméno Leopold - otec dítěte Josef Hirsch, zdejší obchodník dobytkem, byl synem mašťovského řezníka Gabriela Hirsche a jeho ženy Ley, roz. Löwiové z Mašťova, tehdejší okr. Podbořany (Podersam), kraj Žatec (Saaz), chlapcova matka Emma byla pak dcerou Arona Löbla, obchodníka s přízí (Schnitt- und Garnhändler) ze Žlutic (Luditz) a (jméno chybí) z Bečova nad Teplou (Petschau), Chebský kraj (Egerer Kreis) - kmotry dítěte byli Josef a Elias Hirschovi, obřízku vykonal Veit Böhm, učitel v Mašťově

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Rabín se svou první ženou Matyldou a dětmi Ervínem a Frídou na Seidelově snímku, datovaném 21. července 1907

Rabín se svou první ženou Matyldou a dětmi Ervínem a Frídou na Seidelově snímku, datovaném 21. července 1907

Repro z daru Aleny Vrbové, foto Josef Seidel

Matylda Hirschová, rozená Anscherliková

Matylda Hirschová, rozená Anscherliková

Repro z daru Aleny Vrbové

Rodina Anscherlikova ze Soběslavi, stojící druhá zprava Matylda, provdaná Hirschová, pod ní sedící první zprava její sestra Hermína, po Matyldině smrti druhá žena rabína Hirsche

Rodina Anscherlikova ze Soběslavi, stojící druhá zprava Matylda, provdaná Hirschová, pod ní sedící první zprava její sestra Hermína, po Matyldině smrti druhá žena rabína Hirsche

Repro z daru Aleny Vrbové

Syn Ervín

Syn Ervín

Repro z daru Aleny Vrbové, foto Josef Seidel

Jeho druhá žena Hermine, zesnulá v prosinci roku 1931, na Seidelově snímku, datovaném 23. října 1927

Jeho druhá žena Hermine, zesnulá v prosinci roku 1931, na Seidelově snímku, datovaném 23. října 1927

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Další dva snímky rabínovy ženy a Matyldiny sestry HermínyDalší dva snímky rabínovy ženy a Matyldiny sestry Hermíny

Další dva snímky rabínovy ženy a Matyldiny sestry Hermíny

Repro z daru Aleny Vrbové

Záznam o třetí jeho svatbě v českobudějovické židovské matrice

Repro z daru Ivy Steinové

Záznam pražské židovské matriky o jeho úmrtí

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Parte s obálkou výroční zprávy, kde se objevilo

Parte s obálkou výroční zprávy, kde se objevilo

Synagoga ve Volyni, kde před odchodem do Českého Krumlova působil jako rabín, na kresbě Aleše Krejči a dnes (2012), kdy tu sídlí "Disco Caribic"Synagoga ve Volyni, kde před odchodem do Českého Krumlova působil jako rabín, na kresbě Aleše Krejči a dnes (2012), kdy tu sídlí "Disco Caribic"

Synagoga ve Volyni, kde před odchodem do Českého Krumlova působil jako rabín, na kresbě Aleše Krejči a dnes (2012), kdy tu sídlí "Disco Caribic"

Repro J. Fiedler, Židovské památky v Čechách a na Moravě (1992), s. 176
a foto Jaroslav Šenigl

Hrob první manželky na českokrumlovském židovském hřbitově

Hrob první manželky na českokrumlovském židovském hřbitově

Foto Jan Mareš

Hrob rodiny Hirschovy z roku 1931

Hrob rodiny Hirschovy z roku 1931

D. Polakovič - I. Steinová - P. Vladařová, Židovské hřbitovy na jihu Čech (2021), s. 78

Židovský hřbitov v Českém Krumlově...

Židovský hřbitov v Českém Krumlově...

Foto Jan Mareš

... a jeho obřadní síň... a jeho obřadní síň

... a jeho obřadní síň

Foto Jan Mareš

Plán židovského hřbitova v Českém Krumlově s navženým rozvržením hrobových míst

Plán židovského hřbitova v Českém Krumlově s navženým rozvržením hrobových míst

D. Polakovič - I. Steinová - P. Vladařová, Židovské hřbitovy na jihu Čech (2021), s. 77 (ze sbírek Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem)

Českokrumlovská synagoga podle projektu architekta Viktora Kafky postavená v letech 1908-1909 krátce po svém otevření na snímcích Josefa Seidela

Českokrumlovská synagoga podle projektu architekta Viktora Kafky postavená v letech 1908-1909 krátce po svém otevření na snímcích Josefa Seidela

Českokrumlovská synagoga podle projektu architekta Viktora Kafky postavená v letech 1908-1909 krátce po svém otevření na snímcích Josefa Seidela

Repro Museum Fotoateliér Seidel

V poválečných letech podléhala synagoga postupné devastaciV poválečných letech podléhala synagoga postupné devastaci

V poválečných letech podléhala synagoga postupné devastaci

Repro B. Rozkošná - P. Jakubec, Židovské památky Čech : historie a památky židovského osídlení Čech (2004), s. 106
a Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov

Pozvánka (2006) na koncert ve prospěch obnovy českokrumlovské synagogy

Pozvánka (2006) na koncert ve prospěch obnovy českokrumlovské synagogy

Repro archív Kohoutího kříže

V roce 2012 se synagoga dočkala opravy...V roce 2012 se synagoga dočkala opravy...

V roce 2012 se synagoga dočkala opravy...

Foto Ivo Kareš

... a v roce 2013 byla při příležitosti Zemské výstavy opět zpřístupněna - rekonstrukce interiéru probíhala i na základě Seidelova snímku... a v roce 2013 byla při příležitosti Zemské výstavy opět zpřístupněna - rekonstrukce interiéru probíhala i na základě Seidelova snímku

... a v roce 2013 byla při příležitosti Zemské výstavy opět zpřístupněna - rekonstrukce interiéru probíhala i na základě Seidelova snímku

Foto Ivo Kareš a Libor Sváček, Pavel Polák (interiér synagogy)

I s obnovenou původní výmalbou slouží dnes někdejší rabínův byt v suterénu synagogy jako příjemná kavárna

I s obnovenou původní výmalbou slouží dnes někdejší rabínův byt v suterénu synagogy jako příjemná kavárna

Ignaz Spiro na fotografii z ateliéru Josefa Seidela

Ignaz Spiro na fotografii z ateliéru Josefa Seidela

Repro D. Polakovič - I. Steinová - P, Vladařová, Židovské hřbitovy na jihu Čech (2021), s. 77 (ze sbírek Židovského muzea v Praze)

Kupní smlouva z 11. dubna roku 1861, kterou Ignaz Spiro získal krumlovskou papírnu

Kupní smlouva z 11. dubna roku 1861, kterou Ignaz Spiro získal krumlovskou papírnu

Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 73

Pečkovský mlýn ve Větřní doznal za podnikatele Ignaze Spiro přímo světového rozmachuPečkovský mlýn ve Větřní doznal za podnikatele Ignaze Spiro přímo světového rozmachu

Pečkovský mlýn ve Větřní doznal za podnikatele Ignaze Spiro přímo světového rozmachu

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 72, foto Josef Seidel a archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Vývoj papírny Pečkovský mlýn v řadě snímků z let 1870, 1890, kolem roku 1900, 1914, 1924, po roce 1930 a 1940

Vývoj papírny Pečkovský mlýn v řadě snímků z let 1870, 1890, kolem roku 1900, 1914, 1924, po roce 1930 a 1940

Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 74-75 a pohlednice ze sbírky Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Elektrárna firmy Ignaz Spiro a synové u Vyššího Brodu, svého času druhá největší elektrárna c.k. monarchie, na pohlednici z roku 1913

Elektrárna firmy Ignaz Spiro a synové u Vyššího Brodu, svého času druhá největší elektrárna c.k. monarchie, na pohlednici z roku 1913

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Dokumentární film o této elektrárně z cyklu České televize "Zrezivělá krása" (režie Marcel Petrov)

Dokumentární film o této elektrárně z cyklu České televize "Zrezivělá krása" (režie Marcel Petrov)

Repro www stránky České televize

Náhrobek rodiny Spiro...

Náhrobek rodiny Spiro...

Foto Jan Mareš

... a pamětní deska v obřadní síni pohřebního bratrstva na židovském hřbitově v Českém Krumlově

... a pamětní deska v obřadní síni pohřebního bratrstva na židovském hřbitově v Českém Krumlově

Foto Jan Mareš

K historii židovské komunity v Českém Krumlově se vyslovuje tento fundovaný příspěvek i s cennou pasáží o rabínu Hirschovi

Repro z daru Ivy Steinové

Translokační plán pro Židy ve Stádlci, odkud zřejmě přišla do Českého Krumlova první židovská rodina Hájkova

Translokační plán pro Židy ve Stádlci, odkud zřejmě přišla do Českého Krumlova první židovská rodina Hájkova

D. Polakovič - I. Steinová - P. Vladařová, Židovské hřbitovy na jihu Čech (2021), s. 16 (Národní archiv, Sbírka map a plánů)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist