logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KAREL HEYROVSKÝ

Repro Schwarzenbergischer Almanach 1985, s. 167 a sbírky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Repro www stránky MyHeritage

Repro Ottův slovník naučný

Na schwarzenberských hlubockých honech za přítomnosti knížete Adolfa Josefa vpředu vpravo (šestý zleva v řadě hostů stojí Alfred kníže Windischgrätz) je vrchní lesmistr Heyrovský onen muž v pozadí na koni

Na schwarzenberských hlubockých honech za přítomnosti knížete Adolfa Josefa vpředu vpravo (šestý zleva v řadě hostů stojí Alfred kníže Windischgrätz) je vrchní lesmistr Heyrovský onen muž v pozadí na koni

Repro Tradice, 1934, říjen, s. 100

Pokřtěn byl Karl Borromäus Joseph Anton Heirowsky - jeho otec Johann Heirowsky a děd JUDr. Ferdinand Heirowsky jsou tu psáni rovněž s touto podobou příjmení - matka Elisabeth byla pak dcerou Antona Friedela z Netolic a jeho ženy Theresie, roz. von Feldegg z Krumlova

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam hlubocké oddací matriky o jeho zdejší svatbě dne 7. září roku 1867 s Františkou Kateřinou Zenkerovou, dcerou kustoda knížecího schwarzenberského zámku v Hluboké nad Vltavou Karla Zenkera (podepsaného zde na znamení souhlasu se svatbou nezletilé devatenáctileté Františky) a jeho ženy Kateřiny, dcery českokrumlovského soukeníka Josefa Postulky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho česky psaná pražská policejní přihláška z roku 1904 ho charakterizuje titulem "c.k. vrchní lesní rada Schwarzenberský" a uvádí kromě něho manželku Františku, roz. Zenkerovou (*1848) a syny Jana, Karla a Adolfa, jakož dcery Rosu, provd. Květovou, Františku, provd. Renesbergovou, Marii, provd. Kořanovou a Leopoldinu, provd. Wollnerovou

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 170, obraz 663
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záznam chelčické křestní matriky o narození syna Karla dne 18. dubna roku 1868 v Libějovicích

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o zdejší svatbě jeho syna

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Syn Karel

Syn Karel

Repro www stránky MyHeritage

Záznam českokrumlovské křestní matriky o narození Kathariny Postulkové, jeho budoucí tchyně

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam třeboňské úmrtní matriky o skonu jeho tchyně

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Porostní mapa revíru Forbes (Borovany), kterou zakreslil v roce 1865
(klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Porostní mapa revíru Forbes (Borovany), kterou zakreslil v roce 1865
(klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Repro Revier Forbes : Bestandskarte (1865) (SOA Třeboň, Fond Velkostatek Třeboň, i.č. 2170, Národní zemědělské muzeum, projekt digitalizace starých lesních map a zahradních plánů)

Jeho medailon v knize vydané v roce 1958 Československou akademií zemědělských věd

Repro J. Frič, Velké vzory našeho lesnictví (1958), s. 82-84

Medaile, kterou byl vyznamenán na světové výstavě v Paříži v roce 1900

Medaile, kterou byl vyznamenán na světové výstavě v Paříži v roce 1900

Repro ze sbírky Huga Chadimy

Štýrské Murau, kde ve schwarzenberských službách také působil

Štýrské Murau, kde ve schwarzenberských službách také působil

Foto Pavel Polák

"Bärenstein" na Medvědí stezce

"Bärenstein" na Medvědí stezce

Foto Květa Cempírková

Poslední šumavský medvěd (přesněji medvědice) je dodnes k vidění vycpaný v expozici v lovecké zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou

Poslední šumavský medvěd (přesněji medvědice) je dodnes k vidění vycpaný v expozici v lovecké zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou

Repro Archiv NZM Ohrada Hluboká nad Vltavou

Hrob rodiny Heyrovských na hřbitově v Hluboké nad Vltavou

Hrob rodiny Heyrovských na hřbitově v Hluboké nad Vltavou

Foto Pavel Polák

Ten nejslavnější z Heyrovských, Jaroslav, je tu i s podpisem

Ten nejslavnější z Heyrovských, Jaroslav, je tu i s podpisem

Repro www stránky Gymnázium & SOŠPg Jeronýmova Liberec

Myslivna na Jeleních Vrších

Myslivna na Jeleních Vrších

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist