logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANNA VON HERZOGENBERGOVÁ

Repro www stránky Adalbert-Stifter-Verein

Repro Stifter Jahrbuch 1987, s. 21

O Božím Těle roku 1924

O Božím Těle roku 1924

Repro J. von Herzogenberg, Z mého života (2002), obr. příl.

Se sourozenci a guvernantkou

Se sourozenci a guvernantkou

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 29, s. 7

Na vnějším triforiu svatovítské katedrály nad milovanou Prahou v létě roku 1942

Na vnějším triforiu svatovítské katedrály nad milovanou Prahou v létě roku 1942

Repro J. von Herzogenberg, Z mého života (2002), obr. příl.

Tento snímek doprovází v jí věnovaném čísle časopisu Sudetenland text Raimunda Paleczeka o jejích životních osudech

Tento snímek doprovází v jí věnovaném čísle časopisu Sudetenland text Raimunda Paleczeka o jejích životních osudech

Repro Sudetenland, 2021, s. 1-2, s. 14

Snímek z její promoce 13. března 1943 v Praze

Snímek z její promoce 13. března 1943 v Praze

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2022, č. 14+15, s. 1

Pražská promoce v březnu 1943 s otcem, matkou a sourozenci Karlem a Aglae

Pražská promoce v březnu 1943 s otcem, matkou a sourozenci Karlem a Aglae

Repro J. von Herzogenberg, Z mého života (2002), obr. příl.

Její tři bratři August, Heinrich a Karl-Lothar se stali jedněmi z tolika obětí nesmyslné války

Její tři bratři August, Heinrich a Karl-Lothar se stali jedněmi z tolika obětí nesmyslné války

Repro J. von Herzogenberg, Z mého života (2002), obr. příl.

Na snímku z července 1955 v bavorském Bergenu stojí zcela vlevo vedle své matky

Na snímku z července 1955 v bavorském Bergenu stojí zcela vlevo vedle své matky

Repro J. von Herzogenberg, Z mého života (2002), obr. příl.

Rodiče v Bergenu roku 1960

Rodiče v Bergenu roku 1960

Repro J. von Herzogenberg, Z mého života (2002), obr. příl.

Na portrétu, jeho autorem se v roce 1967 stal Herbert Kreil (1928-1990)

Na portrétu, jeho autorem se v roce 1967 stal Herbert Kreil (1928-1990)

Repro Kulturní mosty v Evropě (2023), s. 62

S Peterem Becherem na snímku z roku 1985

S Peterem Becherem na snímku z roku 1985

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 29, s. 7

V roce 1985 předává s páterem Galinskim papeži Janu Pavlu II. katalog výstavy "Pouť nezná hranice"

V roce 1985 předává s páterem Galinskim papeži Janu Pavlu II. katalog výstavy "Pouť nezná hranice"

Repro J. von Herzogenberg, Z mého života (2002), obr. příl.

Obálka katalogu výstavy "Pouť nezná hranice"

Obálka katalogu výstavy "Pouť nezná hranice"

Repro Kulturní mosty v Evropě (2023), s. 72

Negativní odpověď velvyslanectví ČSSR na její žádost o vízum roku 1986

Negativní odpověď velvyslanectví ČSSR na její žádost o vízum roku 1986

Repro Kulturní mosty v Evropě (2023), s. 65 (ze sbírek Sudetendeutsches Institut)

S Barbarou Coudenhove-Kalergi v Horní Plané 2002, kdy se účastnily obě v září tamních Hornoplánských rozprav a na výletě ke Schwarzenberskému kanálu o přestávce jednáníS Barbarou Coudenhove-Kalergi v Horní Plané 2002, kdy se účastnily obě v září tamních Hornoplánských rozprav a na výletě ke Schwarzenberskému kanálu o přestávce jednání

S Barbarou Coudenhove-Kalergi v Horní Plané 2002, kdy se účastnily obě v září tamních Hornoplánských rozprav a na výletě ke Schwarzenberskému kanálu o přestávce jednání

Repro Hornoplánské rozpravy 2002, s. 104 a 122

Při přijetí medaile za zásluhy, kterou jí udělil Václav Havel v roce 2003

Při přijetí medaile za zásluhy, kterou jí udělil Václav Havel v roce 2003

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 29, s. 7

Na obálce časopisu, který věnoval své číslo 100. jubileu jejího narození

Na obálce časopisu, který věnoval své číslo 100. jubileu jejího narození

Repro Sudetenland, 2021, č. 1-2, obálka

Erb rodu Rohanů

Erb rodu Rohanů

Repro Almanach českých šlechtických rodů (2001), s. 322

Adresa jejího rodiště je Sychrov č. p. 1., tedy tamní zámek. Zde v sídle rodiny její matky Berthy Rohanové přišla na svět 23. června 1921. Otcem byl Ottokar Herzogenberg Piccot de Peccaduc. Jejich sňatkem se spojily dva staré bretaňské rody, které našly v českých zemích útočiště před Napoleonem. Krom bretaňské krve kolovala v žilách Johanny také krev staré české šlechty Czernínů. Její otec nosil nejnižší šlechtický titul barona.
Takto uvádí fakta k jejímu rodu včetně erbu Martin Krsek v jejím nekrologu (celý jej uvádíme níže)

Adresa jejího rodiště je Sychrov č. p. 1., tedy tamní zámek. Zde v sídle rodiny její matky Berthy Rohanové přišla na svět 23. června 1921. Otcem byl Ottokar Herzogenberg Piccot de Peccaduc. Jejich sňatkem se spojily dva staré bretaňské rody, které našly v českých zemích útočiště před Napoleonem. Krom bretaňské krve kolovala v žilách Johanny také krev staré české šlechty Czernínů. Její otec nosil nejnižší šlechtický titul barona.
Takto uvádí fakta k jejímu rodu včetně erbu Martin Krsek v jejím nekrologu (celý jej uvádíme níže)

Repro Mladá fronta DNES : severní Čechy, 23.2.2012, s.3

Rodný zámek SychrovRodný zámek Sychrov

Rodný zámek Sychrov

Foto Pavel Polák

Věnování v její knize svědčí o tom, že měla k Budějovicím opravdu dobrý vztah

Věnování v její knize svědčí o tom, že měla k Budějovicím opravdu dobrý vztah

Hraniční mapa z roku 1514 zachycuje česko-bavorské pomezí a tvořila obálku její knihy "Mezi Dunajem a Vltavou" (1968)

Repro Bayern - Böhmen : 1500 Jahre Nachbarschaft (2007), s. 82-83

Vazba (1968) její "čítanky" o Šumavě vyšlé v mnichovském nakladatelství Prestel, kterou jsem si kdysi "pro domo sua" přeložil a jež byla "Kohoutímu kříži" mnohou inspirací

Vazba (1968) její "čítanky" o Šumavě vyšlé v mnichovském nakladatelství Prestel, kterou jsem si kdysi "pro domo sua" přeložil a jež byla "Kohoutímu kříži" mnohou inspirací

Obálka (2002) českého překladu knihy jejích vzpomínek, kterou vydalo město Ústí nad Labem

Obálka (2002) českého překladu knihy jejích vzpomínek, kterou vydalo město Ústí nad Labem

Mapka v příloze její knihy "Zwischen Donau und Moldau" zachycuje "Böhmerwald" od Chebu
po Třeboň jako sídlo posledního z Rožmberků

Mapka v příloze její knihy "Zwischen Donau und Moldau" zachycuje "Böhmerwald" od Chebu
po Třeboň jako sídlo posledního z Rožmberků

Repro J. von Herzogenbergová, Zwischen Donau und Moldau (1968), příloha

Inzerát (1999) na její knihu vzpomínek na obálce časopisu "pro dějiny a kulturu českých zemí",
vydávaného nakladatelstvím Oldenbourg (stejně jako inzerovaný titul)

Inzerát (1999) na její knihu vzpomínek na obálce časopisu "pro dějiny a kulturu českých zemí",
vydávaného nakladatelstvím Oldenbourg (stejně jako inzerovaný titul)

Inzerát (1999) na její knihu vzpomínek na obálce časopisu "pro dějiny a kulturu českých zemí",
vydávaného nakladatelstvím Oldenbourg (stejně jako inzerovaný titul)

V roce 2003 jí propůjčil prezident České republiky medaili Za zásluhy, udělovanou "za mimořádný přínos v oblasti vědy, kultury či umění"

V roce 2003 jí propůjčil prezident České republiky medaili Za zásluhy, udělovanou "za mimořádný přínos v oblasti vědy, kultury či umění"

V roce 2003 jí propůjčil prezident České republiky medaili Za zásluhy, udělovanou "za mimořádný přínos v oblasti vědy, kultury či umění"

Repro Lidové noviny, 27. 10. 2011, příloha Slovník vyznamenaných Čechů 1993-2011, s. 1 a 2

Nekrolog na poslední straně renomovaného českého listu

Repro Lidové noviny, 22. 2. 2012, s. 24

Nekrolog Martina Krska v MF DNES

Repro Mladá fronta DNES : severní Čechy, 23.2.2012, s.3

Nekrolog ve Frankfurter Allgemeine Zeitung

Repro Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. 2. 2012

Životopis na webových stránkách Adalbert-Stifter-Verien

Životopis na webových stránkách Adalbert-Stifter-Verien

Repro www stránky Adalbert-Stifter-Verein

Parte

Parte

Repro archív Kohoutího kříže

Tři snímky z pohřbu v Bergen, kde církevní obřad vedl Angelus Waldstein-Wartenberg

Tři snímky z pohřbu v Bergen, kde církevní obřad vedl Angelus Waldstein-Wartenberg

Repro z daru Anny Knechtel - Adalbert Stifter Verein

Její hrob v Bergenu se smaltovanou fotografií rodiny z roku 1931, pořízenou tehdy u příležitosti šedesátin otcových a zachycující ji druhou odleva s rodiči a sourozenci (zleva doprava jsou to bratr Heinrich, matka Bertha, sestra Maria, bratr Karl-Lothar, otec Ottokar, bratr August, bratr Wolfgang a sestra Aglae)

Její hrob v Bergenu se smaltovanou fotografií rodiny z roku 1931, pořízenou tehdy u příležitosti šedesátin otcových a zachycující ji druhou odleva s rodiči a sourozenci (zleva doprava jsou to bratr Heinrich, matka Bertha, sestra Maria, bratr Karl-Lothar, otec Ottokar, bratr August, bratr Wolfgang a sestra Aglae)

Foto Dr. Raimund Paleczek

Na obálce knihy, vydané sdružení Adalbert Stifter Verein (2023)

Na obálce knihy, vydané sdružení Adalbert Stifter Verein (2023)

Vila zvaná "Zámeček" v Brné u Ústí nad Labem (Aussig-Birnai), kdysi patřící její rodině

Vila zvaná "Zámeček" v Brné u Ústí nad Labem (Aussig-Birnai), kdysi patřící její rodině

Repro Wikipedia, foto Fadislav Faigl

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist