logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LEV HERZ

Druhý zleva v dolní řadě učitelského sboru německého vyššího gymnázia v Českých Budějovicích

Druhý zleva v dolní řadě učitelského sboru německého vyššího gymnázia v Českých Budějovicích

Repro Hoam!, 1980, č. 10, s. 478

Podle tohoto záznamu v indexu narozených, vloženém do českobudějovické židovské matriky, narodil se v tomto městě dne 2. ledna roku 1893 Davidu Herzovi a jeho ženě Berthě, roz. Glaserové

Podle tohoto záznamu v indexu narozených, vloženém do českobudějovické židovské matriky, narodil se v tomto městě dne 2. ledna roku 1893 Davidu Herzovi a jeho ženě Berthě, roz. Glaserové

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)

Zpráva českobudějovického německého listu o jeho jmenování profesorem "ad personam" v létě roku 1924

Zpráva českobudějovického německého listu o jeho jmenování profesorem "ad personam" v létě roku 1924

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 65, s. 6

Podle tohoto seznamu, z něhož se uvedení mohli písemně "vyvinit", byl i on v osudovém roce členem Henleinovy Sudetoněmecké strany (na rozdíl od dalšího českobudějovického profesora židovského původu Oskara Strasse nevíme, jestli tomu tak opravdu bylo, anebo se jen nestačil "vyvinit")

Podle tohoto seznamu, z něhož se uvedení mohli písemně "vyvinit", byl i on v osudovém roce členem Henleinovy Sudetoněmecké strany (na rozdíl od dalšího českobudějovického profesora židovského původu Oskara Strasse nevíme, jestli tomu tak opravdu bylo, anebo se jen nestačil "vyvinit")

Repro Českobudějovické noviny, 1938, č. 32, s. 2

Českobudějovická policejní přihláška z doby protektorátu

Repro SOkA České Budějovice

Foto a nekrolog z krajanského měsíčníkuFoto a nekrolog z krajanského měsíčníku

Foto a nekrolog z krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1976, č. 7, s. 250-251

Hrob Lva a Marie Herzových na židovském hřbitově v Českých Budějovicích

Hrob Lva a Marie Herzových na židovském hřbitově v Českých Budějovicích

Foto Jan Mareš

Nekrolog jeho syna prof. Dr. Henryho O. Harta v krajanském měsíčníku napsal Eduard Kneissl, i se zmínkou o památníku na místě zničené českobudějovické synagogy, jehož byl Hart iniciátorem

Nekrolog jeho syna prof. Dr. Henryho O. Harta v krajanském měsíčníku napsal Eduard Kneissl, i se zmínkou o památníku na místě zničené českobudějovické synagogy, jehož byl Hart iniciátorem

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 5, s. 44

Watzlikovo vlídné přijetí i ze strany českých "levicových" levicových kruhů dokládá tato karikatura Adolfa Hoffmeistera z neprodejné bibliofilie o víně, vydané v Praze roku 1933

Watzlikovo vlídné přijetí i ze strany českých "levicových" levicových kruhů dokládá tato karikatura Adolfa Hoffmeistera z neprodejné bibliofilie o víně, vydané v Praze roku 1933

Repro R. Fink, Hans Watzlik: Sein Werk im Spiegel der Zeiten (2020), s. 382 (přetištěno z Wein : eine Anthologie von Gedichten und Erzählungen /1933/)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist