logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILLIBALD JOSEF HERZIG

Repro z daru Wolfganga Herziga

Repro z daru Wolfganga Herziga

Záznam o jeho první svatbě na okresním úřadě v Klatovech 31. října 1925 s úřednicí Bohumilou Reichmannovou (*28. března 1896) z Malého Újezda, příslušnou do Lokte (byla jako ženich římskokatolického vyznání), oba sezdaní byli bytem v Nýrsku

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Na vzácném snímku z nýrské městské kroniky jsou před hotelem Radnice (Hotel Rathaus) při setkání novinářů v dubnu roku 1933 zachyceni kromě Herziga mimo jiné Robert Reinhard, který setkání inicioval, a redaktor Anton Schacherl (všichni tři stojí podle popisu v kronice v pravé části snímku, dostupné rozlišení snímku nedovoluje identifikovat obličeje)

Na vzácném snímku z nýrské městské kroniky jsou před hotelem Radnice (Hotel Rathaus) při setkání novinářů v dubnu roku 1933 zachyceni kromě Herziga mimo jiné Robert Reinhard, který setkání inicioval, a redaktor Anton Schacherl (všichni tři stojí podle popisu v kronice v pravé části snímku, dostupné rozlišení snímku nedovoluje identifikovat obličeje)

Repro Kronika města Nýrska 1901-1937 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Záznam o jeho druhé svatbě na okresním úřadě v Klatovech 22. srpna roku 1936 s úřednicí Ernou Johannou Elise Schicktanzovou (*22. ledna 1916, evangelického vyznání, příslušnou do Německa /Liepe, okr. Angermünde/), bydlištěm v Nýrsku čp. 156 (ženich bydlil v Nýrsku čp. 466) - svědkem obřadu byl Hans Leo Sittauer

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Podzimní les (pastel)

Podzimní les (pastel)

Repro z daru Wolfganga Herziga

Tento jeho obraz nese jméno "Der Lakasee", tj. jezero Laka (viz i Robert Reinhard)

Tento jeho obraz nese jméno "Der Lakasee", tj. jezero Laka (viz i Robert Reinhard)

Repro Böhmerwäldler Künstler stellen aus in der neuen Galerie der Oberhausmuseums zu Passau (1993) [katalog výstavy], s. 60

Prorážející slunce (kresba tužkou)

Prorážející slunce (kresba tužkou)

Repro z daru Wolfganga Herziga

Ostrý s jedlí vpředu (olej)

Ostrý s jedlí vpředu (olej)

Repro z daru Wolfganga Herziga

Černobílá reprodukce jeho olejomalby "Ossergipfel" (tj. "Vrchol hory Ostrý")

Černobílá reprodukce jeho olejomalby "Ossergipfel" (tj. "Vrchol hory Ostrý")

Repro Mein Böhmerwald, 1944, č. 6, s. 21

TOPlist