logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GUSTAV FERDINAND JOSEF WENZL HERGLOTZ

Repro www stránky Georg-August-Universität Göttingen

Se psem jménem Steffi

Se psem jménem Steffi

Repro Oberwolfach Photo Collection, ze sbírky Konrada Jacobse

Repro Oberwolfach Photo Collection, ze sbírky Kay Piene

Repro Oberwolfach Photo Collection, ze sbírky Kay Piene

Pokřtěn byl ve volarském kostele sv. Kateřiny

Pokřtěn byl ve volarském kostele sv. Kateřiny

Foto Pavel Polák

Záznam o jeho narození a křtu ve volarské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 28 ve Volarech

Rodný dům čp. 28 ve Volarech

Foto Ivo Kareš

Heslo o něm v biografickém slovníku k dějinám českých zemí

Heslo o něm v biografickém slovníku k dějinám českých zemí

Repro Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. 3., H (1979), s. 603

Jeho věta v matematické encyklopedii

Jeho věta v matematické encyklopedii

Repro Encyclopedia of Mathematics

V obsáhlém výčtu vědeckých pojmů, nesoucích jména svých "sudetoněmeckých autorů", který vyšel v Sudetendeutsche Zeitung, figuruje hned dvakrát, a to u "Satz von Herglotz" a "Wiechert-Herglotz-Methode"

V obsáhlém výčtu vědeckých pojmů, nesoucích jména svých "sudetoněmeckých autorů", který vyšel v Sudetendeutsche Zeitung, figuruje hned dvakrát, a to u "Satz von Herglotz" a "Wiechert-Herglotz-Methode"

Repro Sudetenpost, 2014, č. 7, s. 20

Otcova pražská policejní přihláška

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 174, obraz 799
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist