logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS HAUZENBERGER

Datum jeho narození a zmizení je na seznamu válečných obětí farní obce Malšín

Datum jeho narození a zmizení je na seznamu válečných obětí farní obce Malšín

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987) , s. 106

Plánek osady Lopatné s domem Hauzenbergerových čp. 7

Plánek osady Lopatné s domem Hauzenbergerových čp. 7

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987) , s. 311

Dům Hauzenbergerových v Lopatném

Dům Hauzenbergerových v Lopatném

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987) , s. 312

Dnes zaniklé Lopatné na plánku politické obce Bolechy, rovněž zaniklé

Dnes zaniklé Lopatné na plánku politické obce Bolechy, rovněž zaniklé

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987) , s. 232

Odtud bývala vidět stavení v Lopatném...

Odtud bývala vidět stavení v Lopatném...

Odtud bývala vidět stavení v Lopatném...

Foto Ivo Kareš

Lopatné na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Lopatné na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Lopatné na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Boží muka a kříže z okolních zaniklých obcí u jednoho
ze tří dnes stojících domů v bývalé obci Bolechy

Boží muka a kříže z okolních zaniklých obcí u jednoho
ze tří dnes stojících domů v bývalé obci Bolechy

Foto Ivo Kareš

Tři nálepky někdejšího obecního úřadu Wullachen (Bolechy)

Tři nálepky někdejšího obecního úřadu Wullachen (Bolechy)

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Úřední razítko obce Bolechy

Úřední razítko obce Bolechy

Repro SOkA České Budějovice

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist