logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VINZENZ HAUSCHKA (HOUSCHKA, HOUŠKA)

Snímek jeho portrétní olejomalby od neznámého autora je součástí fondu Beethovena muzea v Bonnu

Snímek jeho portrétní olejomalby od neznámého autora je součástí fondu Beethovena muzea v Bonnu

Repro Beethoven-Haus Bonn (Beethoven digitally)

Zatímco jeho skon (alespoň podle databáze rakouského tisku) vídeňský tisk nezaznamenal, informaci o vypořádání jeho pozůstalosti tu mezi inzeráty nacházíme

Zatímco jeho skon (alespoň podle databáze rakouského tisku) vídeňský tisk nezaznamenal, informaci o vypořádání jeho pozůstalosti tu mezi inzeráty nacházíme

Repro Wiener Zeitung, 21. 12. 1840, s. 11 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Takto se o něm píše v československém hudebním slovníku

Takto se o něm píše v československém hudebním slovníku

Repro Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek prvý, A-L (1963), 484-485

Jeho heslo ve Wurzbachově lexikonu význačných osobností rakouského mocnářství

Repro C. von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Achter Teil, Hartmann - Heyser (1862), s. 78-79

Je zastoupen rovněž v německém biografickém lexikonu k dějinám českých zemí

Je zastoupen rovněž v německém biografickém lexikonu k dějinám českých zemí

Repro Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. 3., H. (1979), s. 556

Už v úvodu beethovenské dilogie Ohnivý Bůh a Hudba na Rýně (český překlad Ludvíka Páleníčka vydalo nakladatelství Tisk ve Zlíně v letech 1943-1944) líčí Heinrich Zerkaulen (1892-1954), rodák z Bonnu jako Beethoven, setkání Hauschky a Beethovena ve Vídni, stříbrské rodiště Hauschkovo však nezmiňujeUž v úvodu beethovenské dilogie Ohnivý Bůh a Hudba na Rýně (český překlad Ludvíka Páleníčka vydalo nakladatelství Tisk ve Zlíně v letech 1943-1944) líčí Heinrich Zerkaulen (1892-1954), rodák z Bonnu jako Beethoven, setkání Hauschky a Beethovena ve Vídni, stříbrské rodiště Hauschkovo však nezmiňuje

Už v úvodu beethovenské dilogie Ohnivý Bůh a Hudba na Rýně (český překlad Ludvíka Páleníčka vydalo nakladatelství Tisk ve Zlíně v letech 1943-1944) líčí Heinrich Zerkaulen (1892-1954), rodák z Bonnu jako Beethoven, setkání Hauschky a Beethovena ve Vídni, stříbrské rodiště Hauschkovo však nezmiňuje

Repro H. Zerkaulen, Ohnivý Bůh (1944), s. 11-12

S dobou blízkou jeho narození je spojena legenda o milostném obrazu Panny Marie Bolestné na na oltáři stříbrského kostelaS dobou blízkou jeho narození je spojena legenda o milostném obrazu Panny Marie Bolestné na na oltáři stříbrského kostela

S dobou blízkou jeho narození je spojena legenda o milostném obrazu Panny Marie Bolestné na na oltáři stříbrského kostela

Repro www stránky Městské muzeum ve Stříbře a foto Ivo Kareš

Renesanční radnice v rodném Stříbře

Renesanční radnice v rodném Stříbře

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist