logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LEOPOLDINE HAUNOVÁ

Tady je učitelka Theresie Haunová zachycena s dětmi z Dolního Dvořiště, ředitelem školy Weranim a páterem Severinem Gottsmichem o prvním svatém přijímání školáků na Bílou sobotu 1939

Tady je učitelka Theresie Haunová zachycena s dětmi z Dolního Dvořiště, ředitelem školy Weranim a páterem Severinem Gottsmichem o prvním svatém přijímání školáků na Bílou sobotu 1939

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 4, s. 59

Záznam z matriky farní obce Dolního Dvořiště svědčí mimo jiné i o tom, že její babička z matčiny strany pocházela z Jaroměře (Jarmirn)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na poslední straně matriky nacházíme i podpis biskupa Jana Valeriana Jirsíka,
stvrzující v roce 1852 na Svatém Kameni, že svazek má 755 stran

Na poslední straně matriky nacházíme i podpis biskupa Jana Valeriana Jirsíka,
stvrzující v roce 1852 na Svatém Kameni, že svazek má 755 stran

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

O tom, jak Haunovy z Dolního Dvořiště rozesel odsun do světa, svědčí i zpráva krajanského měsíčníku z roku 1953 o návštěvě pekaře Ignaze Hauna z Dolního Dvořiště u jeho sestry Theresie, někdejší učitelky ručních prací, v Offenbachu nad Mohanem a o sestřině smrti a pohřbu

O tom, jak Haunovy z Dolního Dvořiště rozesel odsun do světa, svědčí i zpráva krajanského měsíčníku z roku 1953 o návštěvě pekaře Ignaze Hauna z Dolního Dvořiště u jeho sestry Theresie, někdejší učitelky ručních prací, v Offenbachu nad Mohanem a o sestřině smrti a pohřbu

Repro Hoam!, 1953, č. 8, s. 13

Dolní Dvořiště nad řekou Malší dnes...

Dolní Dvořiště nad řekou Malší dnes...

Foto Jan Mareš

... a na staré pohlednici

... a na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Celkový pohled na někdejší Dolní Dvořiště dokládá výraznou polohu kostela sv. Jiljí

Celkový pohled na někdejší Dolní Dvořiště dokládá výraznou polohu kostela sv. Jiljí

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische
Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 140

Pohled na Dolní Dvořiště od západu

Pohled na Dolní Dvořiště od západu

Repro Wikipedia

Obecní znak v barvách

Obecní znak v barvách

Repro Wikipedia

Tři podoby razítka městyse Dolní Dvořiště, jak je zachovala obecní kronika (razítko s dvojjazyčným nápisem vyhotovila firma J. Starý z Českých Budějovic)

Tři podoby razítka městyse Dolní Dvořiště, jak je zachovala obecní kronika (razítko s dvojjazyčným nápisem vyhotovila firma J. Starý z Českých Budějovic)

Repro Dolnodvořištský zpravodaj, březen 2009

Socha Jana Nepomuckého na náměstí Dolního Dvořiště

Socha Jana Nepomuckého na náměstí Dolního Dvořiště

Foto Jan Mareš

Obecní knihovna nese při vchodu znak městečka, kde se narodila ona i Hans Watzlik

Obecní knihovna nese při vchodu znak městečka, kde se narodila ona i Hans Watzlik

Foto Jan Mareš

Kostel sv. Jiljí v Dolním DvořištiKostel sv. Jiljí v Dolním Dvořišti

Kostel sv. Jiljí v Dolním Dvořišti

Foto Leona Töröková

Síťová klenba dolnodvořišťského kostela

Síťová klenba dolnodvořišťského kostela

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 139

Vnitřek farního kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti

Vnitřek farního kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti

Repro A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém (1921), s. 46

Výstup z kruchty do depozitáře...

Výstup z kruchty do depozitáře...

Repro A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém (1921), s. 52

... a dveře k němu ve farním kostele sv. Jiljí v Dolním Dvořišti

... a dveře k němu ve farním kostele sv. Jiljí v Dolním Dvořišti

Repro A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém (1921), s. 53

Madona s konvalinkami na obraze, který byl součástí hlavního oltáře kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti a který popsal Jiří Franc v katalogu česko-rakouské zemské výstavy s expozicí i ve Vyšším Brodě roku 2013

Madona s konvalinkami na obraze, který byl součástí hlavního oltáře kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti a který popsal Jiří Franc v katalogu česko-rakouské zemské výstavy s expozicí i ve Vyšším Brodě roku 2013

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 368, foto Bohumil Kostohryz (Cisterciácké opatství Vyšší Brod)

V roce 1928 byla od pana Gebauera z Dolního Dvořiště zakoupena budějovickým muzeem tato socha sv. Doroty jihočeského původu, dnes tvořící součást sbírky středověkého umění
Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

V roce 1928 byla od pana Gebauera z Dolního Dvořiště zakoupena budějovickým muzeem tato socha sv. Doroty jihočeského původu, dnes tvořící součást sbírky středověkého umění
Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Repro R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 49

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist