logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUPERT HAUER

Podobenka a heslo v albu rakouského katolického kléru

Podobenka a heslo v albu rakouského katolického kléru

Repro Biographisches Album aus dem österreichischen katholischen Klerus (1909?), s. 128 a 129

Záznam o jeho narození 6. května 1867 v křestní matrice farní obce Thaya s přípisy o kněžské dráze a o úmrtí

Repro Matricula Online

Obálka (1924) jeho vlastivědy okresu Gmünd

Obálka (1924) jeho vlastivědy okresu Gmünd

Věnování nového, rozšířeného vydání jeho vlastivědy okresu Gmünd

Věnování nového, rozšířeného vydání jeho vlastivědy okresu Gmünd

Repro R. Hauer, Heimatkunde des Bezirkes Gmünd (1986)

Rakouský Čestný kříž pro vědy a umění, kterým byl oceněn v roce 1959

Rakouský Čestný kříž pro vědy a umění, kterým byl oceněn v roce 1959

Repro Wikipedia

Mapka geologické stavby Waldviertelu dokazuje, že Gmünd se širokým okolím opravdu náleží k "Českému masívu", vyvrásněnému koncem prvohor tzv. "hercynskou orogenezí"

Mapka geologické stavby Waldviertelu dokazuje, že Gmünd se širokým okolím opravdu náleží k "Českému masívu", vyvrásněnému koncem prvohor tzv. "hercynskou orogenezí"

Repro R. Hauer, Heimatkunde des Bezirkes Gmünd (1986), s. 20

Město Gmünd a město a hrad Weitra na rytině Georga Matthiase Vischera (1628-1696) z roku 1672

Město Gmünd a město a hrad Weitra na rytině Georga Matthiase Vischera (1628-1696) z roku 1672

Město Gmünd a město a hrad Weitra na rytině Georga Matthiase Vischera (1628-1696) z roku 1672

Repro R. Hauer, Heimatkunde des Bezirkes Gmünd (1986), s. 652

Dnešní pohled na Weitru (2013)

Dnešní pohled na Weitru (2013)

Foto Pavel Polák

Zámek Weitra nad městem

Zámek Weitra nad městem

Zámek Weitra nad městem

Foto Pavel Polák

Další snímky románského kostela z 12. století ve staré Weitře

Další snímky románského kostela z 12. století ve staré Weitře

Další snímky románského kostela z 12. století ve staré Weitře

Foto Pavel Polák

Zámeček Wielands, součást městyse Großdietmanns, v jehož jméně rozpoznáme základ později utvořeného označení České Velenice pro někdejší "Cmunt v Čechách"

Zámeček Wielands, součást městyse Großdietmanns, v jehož jméně rozpoznáme základ později utvořeného označení České Velenice pro někdejší "Cmunt v Čechách"

Repro R. Hauer, Heimatkunde des Bezirkes Gmünd (1986), s. 653

Razítko někdejší obce Wielands (1901)

Razítko někdejší obce Wielands (1901)

Repro SOkA České Budějovice

Mapka katastrálního území městyse Großdietmanns, těsně přiléhající k české hranici s Novohradskem

Mapka katastrálního území městyse Großdietmanns, těsně přiléhající k české hranici s Novohradskem

Repro R. Hauer, Heimatkunde des Bezirkes Gmünd (1986), s. 455

Znak městyse Großdietmanns, jehož je dnes Dietmanns katastrální osadou

Znak městyse Großdietmanns, jehož je dnes Dietmanns katastrální osadou

Repro Wikipedia

Dietmanns z ptačího pohledu

Dietmanns z ptačího pohledu

Repro www stránky Marktgemeinde Grossietmanns

Staňkovský rybník

Staňkovský rybník

Foto Pavel Polák

Říčka Dračice

Říčka Dračice

Foto Pavel Polák

Krabonoš (Nová Ves nad Lužnicí)

Krabonoš (Nová Ves nad Lužnicí)

Foto Pavel Polák

Suchdol nad Lužnicí

Suchdol nad Lužnicí

Foto Pavel Polák

Staré razítko sousední obce Tušť

Staré razítko sousední obce Tušť

Repro SOkA České Budějovice

Dvě pohlednice ze vsi Košťálkov (Gottschallings), jejíž německé místní jméno uvádí Hauer jako příklad německé kolonizace Vitorazska

Dvě pohlednice ze vsi Košťálkov (Gottschallings), jejíž německé místní jméno uvádí Hauer jako příklad německé kolonizace Vitorazska

Dvě pohlednice ze vsi Košťálkov (Gottschallings), jejíž německé místní jméno uvádí Hauer jako příklad německé kolonizace Vitorazska

Repro P. Pokovba, Česká Kanada vypravuje : z Landštejna až na kraj světa za 365 dní(2019), s. 66 a 67 (ze sbírek Muzea Jindřichohradecka)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist