logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OLGA HARTMETZ-SAGEROVÁ

V šumavském kroji čte ze své poezie na pouti do Philadephie ke hrobu J. N. Neumanna

V šumavském kroji čte ze své poezie na pouti do Philadephie ke hrobu J. N. Neumanna

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 11, s. 26 (viz i Ingeborg Schweiglová)

Na okružní plavbě kolem newyorského Manhattanu v roce 1988, z téhož putování se Šumavany

Na okružní plavbě kolem newyorského Manhattanu v roce 1988, z téhož putování se Šumavany

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 8, s. 13

Po letech v rodné obci (vlevo)

Po letech v rodné obci (vlevo)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1998, s. 380

Při 16. Bavorském národním sněmování v Deggendorfu je tu zachycena druhá zleva na snímku se zcela napravo tu také stojícím Franzem Kuchlerem

Při 16. Bavorském národním sněmování v Deggendorfu je tu zachycena druhá zleva na snímku se zcela napravo tu také stojícím Franzem Kuchlerem

Repro Der Bayerwald, 2000, č. 3, s. 49

V červnu 2006 ji vidíme necelých deset let před smrtí v šumavském kroji s Helmutem Woldrichem (prvý zprava), Raimundem Kelnbergerem (čtvrtý zprava vedle ní) a Rudolfem Paulikem (druhý zleva) při ocenění kaltenbašských krajanů patronátním bavorským městysem Röhrnbach

V červnu 2006 ji vidíme necelých deset let před smrtí v šumavském kroji s Helmutem Woldrichem (prvý zprava), Raimundem Kelnbergerem (čtvrtý zprava vedle ní) a Rudolfem Paulikem (druhý zleva) při ocenění kaltenbašských krajanů patronátním bavorským městysem Röhrnbach

Repro www stránky Markt Röhrnbach - Patenschaft Kaltenbach

Její popis "budějovického slavnostního kroje" na stránkách "sudetoněmecké páče o dědictví domova"

Její popis "budějovického slavnostního kroje" na stránkách "sudetoněmecké páče o dědictví domova"

Repro www stránky Sudetendeutsche Heimatpflege

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2016, č. 8, s. 39-40

Nynější "Chata U Krtka" na Starých Hutích, někdejší její rodný dům čp. 25, ve své starší podobě, snad bližší té původní - po následné rekonstrukci došlo ke změně vzhledu

Nynější "Chata U Krtka" na Starých Hutích, někdejší její rodný dům čp. 25, ve své starší podobě, snad bližší té původní - po následné rekonstrukci došlo ke změně vzhledu

Repro www stránky Levné ubytování na horách

Její maminka Olga Sagerová, roz. Pipeková, se narodila ve Vídni roku 1898 a zemřela v Pasově 6. ledna 1988 - ve Starých Hutích vedla hostinec "Zum Leckerberg" (dnes by se řeklo "Pod horou Přilba")

Její maminka Olga Sagerová, roz. Pipeková, se narodila ve Vídni roku 1898 a zemřela v Pasově 6. ledna 1988 - ve Starých Hutích vedla hostinec "Zum Leckerberg" (dnes by se řeklo "Pod horou Přilba")

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1988, č. 4, s. 168

Farář P. Josef Fanta, zastoupený i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže, zaznamenal takto do novosvětské oddací matriky zdejší svatbu jejích prarodičů z otcovy strany ze dne 23.listopadu roku 1896

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Nový Svět (Neugebäu) o narození jejího otce v Pokových Hutích (část dnešních Nových Hutí) čp. 95 Ignatzi Sagerovi, domovsky příslušnému do Klášterce (Klösterle) u Vimperka (Winterberg), synu chalupníka a hostinského v Kaltenbachu čp. 3 Richarda Sagera a Karoliny, roz. Hajné (příjmení i v německy psaném záznamu zachovává českou podobu "Hajný") z Kaltenbachu čp. 44, a jeho ženě, novorozencově matce Marii, dceři Konstantina Petera, chalupníka ve Starých Hutích (Althütte) čp. 21, a jeho ženy Anny, roz. Schwammbergerové z Kaltenbachu čp. 1 - pozdější přípisy nás pak zpravují o otcově svatbě dne 3. prosince 1917 ve Vídni s Olgou Pipekovou, dále o jeho vy\stoupení z katolické církve v červnu 1939, jakož i o tom, že byl v Novém Světě ředitelem školy

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hrobka rodiny Sagerovy v Nových Hutích

Hrobka rodiny Sagerovy v Nových Hutích

Foto Jan Mareš

Emblém Kruhu přátel sudetoněmeckých nářečí

Emblém Kruhu přátel sudetoněmeckých nářečí

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2000, č. 27, s. 9


Mapka "sudetoněmeckých nářečních krajin" (i s příklady místní frekvence některých jazykových tvarů), jak ji vypracoval germanista Ernst Schwarz (1895-1983), dělí "Wald" (tj. Šumavu) na horní, střední a dolní, navíc pak při Šumavě uvádí zvlášť západní Čechy a Chebsko na severu, na jihu pak odlišuje jihovýchodní Čechy a budějovický jazykový ostrov

Mapka "sudetoněmeckých nářečních krajin" (i s příklady místní frekvence některých jazykových tvarů), jak ji vypracoval germanista Ernst Schwarz (1895-1983), dělí "Wald" (tj. Šumavu) na horní, střední a dolní, navíc pak při Šumavě uvádí zvlášť západní Čechy a Chebsko na severu, na jihu pak odlišuje jihovýchodní Čechy a budějovický jazykový ostrov

Repro Böhmen und Bayern : Vorträge der Arbeitstagung des Collegium Carolinum in Cham (1958), s. 2

Takto se podle Ernsta Schwarze místně lišily výrazy pro českou (jedlovou) šišku, která je dnes ostatně tak jako tak málem na vymření

Takto se podle Ernsta Schwarze místně lišily výrazy pro českou (jedlovou) šišku, která je dnes ostatně tak jako tak málem na vymření

Repro Böhmen und Bayern : Vorträge der Arbeitstagung des Collegium Carolinum in Cham (1958), s. 22

Schwarzova mapa místního rozlišení německých výrazů pro jalovcový keř

Schwarzova mapa místního rozlišení německých výrazů pro jalovcový keř

Repro Böhmen und Bayern : Vorträge der Arbeitstagung des Collegium Carolinum in Cham (1958), s. 26

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist