logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANDREAS HARTAUER

Repro R. Kubitschek, Tief drin in Böhmerwald, frontispis

Předchozí často publikovaný portrét je výřezem z této fotografie, na níž je zachycen se svou sestrou

Předchozí často publikovaný portrét je výřezem z této fotografie, na níž je zachycen se svou sestrou

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1982, č. 6, obálka

Repro Sudetenpost, 2009, č. 7, s. 10

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2024, č. 2, s. 22

Narodil se podle záznamu v křestní matrice obce Stachy (vedené tehdy jen německy) 28. listopadu 1839 (den nato byl pak pokřtěn) na čp. 1 v rodině řezače skla Andrease Hardauera (i příjmení novorozencovo je tu psáno Hardauer), jehož otec Joseph Hardauer byl rovněž řezačem skla, a to v Černém Údolí u Nových Hradů (matka Margarethe, roz. Stadlerová, pocházela z Fuchsovy Huti, panství Domažlice), a jeho ženy Elisabeth, dcery Laurenze Gattermayera, faktora ve sklárně Zlatá Studna čp. 4 (Elisabethina matka Anna Maria byla roz. Fuchsová ze Stach čp. 1, rychta Stachy)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kostel Panny Marie Bolestné ve Staších, kde byl pokřtěn

Kostel Panny Marie Bolestné ve Staších, kde byl pokřtěn

Foto Pavel Polák

Rodné Stachy na staré pohlednici

Rodné Stachy na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

S maminkou

S maminkou

Repro ze sbírek Böhmerwaldmuseum Wien

Portrét Andrease Hartauera a jeho manželky Anny Marie, roz. OpitzovéPortrét Andrease Hartauera a jeho manželky Anny Marie, roz. Opitzové

Portrét Andrease Hartauera a jeho manželky Anny Marie, roz. Opitzové

Repro ze sbírek Böhmerwaldmuseum Wien

Tento podrobný životopis Hartauerův uvádí jako místo narození Stašskou Huť, zatímco v matrice se uvádí Stachy čp. 1, a mnohé prameny dokonce mylně kladou rodiště na Zlatou Studnu

Tento podrobný životopis Hartauerův uvádí jako místo narození Stašskou Huť, zatímco v matrice se uvádí Stachy čp. 1, a mnohé prameny dokonce mylně kladou rodiště na Zlatou Studnu

Repro www stránky Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen

Rok před jeho smrtí tu na stránkách kroniky školy v Horní Stropnici sousedí notový záznam "šumavské hymny" vydané nákladem 2000 výtisků místní skupinou Böhmerwaldbundu (vedl ji Franz Steinko) se zprávou o sarajevském atentátu

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých františkánského kostela v St. Pölten

Repro Matricula Online

Jeho památník u "České brány" (Böhmtor) v rakouském Freistadtu nese v kameni i znak sudetoněmeckých krajanůJeho památník u "České brány" (Böhmtor) v rakouském Freistadtu nese v kameni i znak sudetoněmeckých krajanů

Jeho památník u "České brány" (Böhmtor) v rakouském Freistadtu nese v kameni i znak sudetoněmeckých krajanů

Foto Jan Mareš a Pavel Polák

Znak rodu Hartauerova má modrobílou kombinací svých barev naznačovat bavorské kořeny,
dvouocasým českým lvem pak zemi, kde se uchytily

Znak rodu Hartauerova má modrobílou kombinací svých barev naznačovat bavorské kořeny,
dvouocasým českým lvem pak zemi, kde se uchytily

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1963,
č. 9, s. 269

Památník nad Lenorou, pohlednice J. Seidela (viz i Burghard Lang)...

Památník nad Lenorou, pohlednice J. Seidela (viz i Burghard Lang)...

... a dnešní stav

... a dnešní stav

Repro www stránky Cyklistův průvodce Šumavou

Pamětní deska v Sankt Pölten na domě, ve kterém zemřel

Pamětní deska v Sankt Pölten na domě, ve kterém zemřel

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1961, č. 7, obálka

Pamětní kámen tvůrci šumavské hymny dal vztyčit při obci Mauth nemecký Böhmerwaldbund

Pamětní kámen tvůrci šumavské hymny dal vztyčit při obci Mauth nemecký Böhmerwaldbund

Repro Sudetenland, č. 384 (1987), s. 6

Obálka (2009) DVD, které vydal vídeňský Böhmerwaldbund - vlevo dole je dvůr jeho bydliště (1883-1915) v Sankt Pölten, kde bývala umístěna až do zboření domu pamětní deska, v roce 2009 pak na novostavbě v témže místě odhalena deska nová

Obálka (2009) DVD, které vydal vídeňský Böhmerwaldbund - vlevo dole je dvůr jeho bydliště (1883-1915) v Sankt Pölten, kde bývala umístěna až do zboření domu pamětní deska, v roce 2009 pak na novostavbě v témže místě odhalena deska nová

Hrob v Sankt Pölten

Hrob v Sankt Pölten

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1962, č. 6, s. 183

Detail náhrobku, na němž je označen jako "soukromník", s datem úmrtí

Detail náhrobku, na němž je označen jako "soukromník", s datem úmrtí

Repro Sudetenpost, 2006, č. 18, s. 7

Odhalení pamětní desky v Sankt Pölten, kde jak vidět po něm nese jméno i jedna z ulic města

Odhalení pamětní desky v Sankt Pölten, kde jak vidět po něm nese jméno i jedna z ulic města

Repro Sudetenpost, 2009, č. 21, s. 10

K výstavě u příležitosti 170. výročí jeho narození v Šumavském muzeu ve Vídni

Repro Sudetenpost, 2009, č. 11, s. 13

Zvláštní známka vídeňského Böhmerwaldbundu ke 170. výročí jeho narození v roce 2009

Zvláštní známka vídeňského Böhmerwaldbundu ke 170. výročí jeho narození v roce 2009

Repro Sudetenpost, 2010, č. 1, s. 11

Jeho "šumavská hymna" v provedení dua Gitti & Erica

Videozáznam televize WDR vystavený na YouTube

Z výstavy věnované Andreasi Hartauerovi v Prachatickém muzeu v roce 2013...

Z výstavy věnované Andreasi Hartauerovi v Prachatickém muzeu v roce 2013...

Z výstavy věnované Andreasi Hartauerovi v Prachatickém muzeu v roce 2013...

Foto Ivo Kareš

... a plakát k téže výstavě v roce 2014 v Horní Plané

... a plakát k téže výstavě v roce 2014 v Horní Plané

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist