logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL VIKTOR VON HANSGIRG

Repro Kronika farnosti Jáchymov 1836-1928 (SOkA Karlovy Vary, Porta fontium)

Podle tohoto česky psaného záznamu plzeňské křestní matriky narodil se "w městě" čp. 81 dne 5. srpna roku 1823 a byl den nato i pokřtěn jmény "Carolus Joannes Antonius Ivan" - porodní bába Antonie Poštová ho tehdy pomohla přivést na svět v rodině c.k. krajského komisaře Josefa Hansgirga a jeho choti Alžběty, dcery pražského doktora práv Michala Eberta a Josefy, roz. Hirschmanové rovněž z Prahy

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Jeho pražská policejní přihláška

Jeho pražská policejní přihláška

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 159, obraz 838
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Von Hansgirg jako jeden ze signatářů prohlášení českých a německých spisovatelů v březnu 1848

Repro Odsun - Die Vertreibung der Sudetendeutschen - Vyhnání sudetských Němců (2000),s. 93

Záhlaví a notový záznam jeho skladby Na mou drahou otčinu, kterou zhudebnil Václav Jan Tomášek

Repro příloha almanachu Libussa (1850) a archív Kohoutího kříže

Záhlaví a tiráž přílohy č. 17 jindřichohradeckých "poštovských novin" z dubna 1854 s jeho básní k svatbě Františka Josefa a jeho "Sissi"

Repro Neuhauser Wochenpost, 1954, č. 17

Zpráva vídeňského tisku o briliantovém prstenu, který mu darovalo "Jeho Apoštolské Veličenstvo" s "lichotivým přípisem" za veršovaný prolog, který přednesl roku 1858 v Německém (Stavovském) divadle v Praze u příležitosti odhalení pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí

Zpráva vídeňského tisku o briliantovém prstenu, který mu darovalo "Jeho Apoštolské Veličenstvo" s "lichotivým přípisem" za veršovaný prolog, který přednesl roku 1858 v Německém (Stavovském) divadle v Praze u příležitosti odhalení pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí

Repro Wiener Zeitung, 3.12.1858, s. 4757 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Záznam o jeho skonu v jáchymovské knize zemřelých

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Nekrolog v českobudějovickém německém listě

Nekrolog v českobudějovickém německém listě

Repro Budweiser Zeitung, 1877, č. 8, s. 1-2

Nekrolog podepsaný šifrou -om- v závěru připomíná, že v roce 1874 bylo povýšení Karla Egona Eberta do rytířského stavu přeneseno "milostivým aktem" také na jeho synovce Viktora Hansgirga, který od té doby psal své příjmení "von Hansgirg"

Repro Mittheilungen des vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1877, s. 250

V této pasáži ze své knihy Das böhmische Erzgebirge dokládá Viktor Karell, že Hansgirg byl pochován v Jáchymově

V této pasáži ze své knihy Das böhmische Erzgebirge dokládá Viktor Karell, že Hansgirg byl pochován v Jáchymově

Repro V. Karell, Das böhmische Erzgebirge. [Band 1] (1968), s. 142

Náhrobek na jáchymovském hřbitově

Náhrobek na jáchymovském hřbitově

Foto Miroslav Palfi

Stará radnice v Jáchymově, místě jeho skonu, na snímku z dvacátých let 20. století

Stará radnice v Jáchymově, místě jeho skonu, na snímku z dvacátých let 20. století

Repro Historický sborník Karlovarska (2004), s. 46

Heslo z "Ottovy encyklopedie obecných znalostí"

Heslo z "Ottovy encyklopedie obecných znalostí"

Repro Ottova encyklopedie obecných znalostí na CD-ROM

Kašperské Hory a Vimperk na vedutě z "Auředlního listu prachynského kraje" pro rok 1855 a 1856

Kašperské Hory a Vimperk na vedutě z "Auředlního listu prachynského kraje" pro rok 1855 a 1856

Repro Jihočeský sborník historický 2010, s. 172, 173, 175

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist