logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LUDOLF HANSEN

Repro K. Pletzer, Českobudějovické fotoateliéry 1853-1929 (2001), s. 54

Záznam o jeho narození v křestní matrice při lineckém kostele sv. Matyáše

Repro Matricula Online

Záznam českobudějovické oddací matriky o jeho zdejší svatbě s Otilií Aggermannovou ze Kdyně (Neugedein) dne 8. července roku 1886 - ženichovi bylo 41 let, nevěstě 29 let

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození jeho dcery Ottilie 29. srpna roku 1886 v českobudějovické matrice s přípisem o její svatbě v dubnu 1913 s Alfredem Josefem Wiltschko - podepsána je tu i babička novorozeněte Anna, roz. Sturmová - a s dalšími údají o manželce Ludolfa Edmunda Hansena: byla dcerou Antona Aggermanna a Anny, roz. Trescherové, obou ze Kdyně na Šumavě (Neugedein)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V záznamu o úmrtí Ludolfa Hansena v domě čp. 5 na českobudějovickém hlavním náměstí v knize zemřelých se dovídáme i příčinu úmrtí, kterou byl karcinom pankreasu

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dcera Ottilie si tu 19. dubna roku 1913 bere za muže Alfreda Josefa Wiltschko, syna českokrumlovského knihtiskaře Josefa Wiltschko a jeho ženy Anny, roz. Mayerové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Inzerát firmy z roku 1922

Inzerát firmy z roku 1922

Repro J. Jany, Schloß Rotenhof (1922), s. 16

Záznam firmy v Adresáři republiky Československé z roku 1931 uvádí už jméno Rudolfa Hansena až za jménem Ottilie Wachta

Záznam firmy v Adresáři republiky Československé z roku 1931 uvádí už jméno Rudolfa Hansena až za jménem Ottilie Wachta

Repro Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství. Svazek I, Národohospodářská část, seznam adres: Čechy(1931), s. 150

Situační zpráva krajanského měsíčníku z roku 1954 zmiňuje i odsouzení Rudolfa Hansena ke 25 letům vězení
a spálení knižních skladů

Situační zpráva krajanského měsíčníku z roku 1954 zmiňuje i odsouzení Rudolfa Hansena ke 25 letům vězení
a spálení knižních skladů

Repro Hoam!, 1954, č. 8, s. 28

Otec "zakladatel" Ludolf Emil Hansen a heslo šifry (ma)(= Jan Mareš) v Encyklopedii Českých Budějovic (1998)Otec "zakladatel" Ludolf Emil Hansen a heslo šifry (ma)(= Jan Mareš) v Encyklopedii Českých Budějovic (1998)

Otec "zakladatel" Ludolf Emil Hansen a heslo šifry (ma)(= Jan Mareš) v Encyklopedii Českých Budějovic (1998)

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (1998), s. 135

Záhlaví, inzerát a impressum v posledním vánočním čísle 5. ročníku listu Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, který toho roku 1856 Ludolf Emil Hansen vydával a redigoval

Záhlaví, inzerát a impressum v posledním vánočním čísle 5. ročníku listu Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, který toho roku 1856 Ludolf Emil Hansen vydával a redigoval

Repro archív Kohoutího kříže

Obálka (1878) hudebniny, jejímž vlastníkem a vydavatelem "pro všechny země" byla firma Hansen

Obálka (1878) hudebniny, jejímž vlastníkem a vydavatelem "pro všechny země" byla firma Hansen

Repro D. Kovář, Znak, pečeť, vlajka : městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času (2015), s. 63 (SOkA České Budějovice)

Obálka (1894) textu hořických pašijových her s inzerátem Hansenovy firmy na zadní straně

Obálka (1894) textu hořických pašijových her s inzerátem Hansenovy firmy na zadní straně

Inzerát v českobudějovickém německém listě upozorňuje, že Hansenova firma v "radničním podloubí" je nejstarší ve městě

Inzerát v českobudějovickém německém listě upozorňuje, že Hansenova firma v "radničním podloubí" je nejstarší ve městě

Repro Budweiser Zeitung, 1914, č. 31, s. 3

Parte otcovo...

Parte otcovo...

Repro archív Kohoutího kříže

... i synovo

... i synovo

Repro archív Kohoutího kříže

Tato socha bohyně moudrosti Pallas Athény stávala kdysi zřejmě ve výloze jeho knihkupectví na českobudějovickém náměstí

Tato socha bohyně moudrosti Pallas Athény stávala kdysi zřejmě ve výloze jeho knihkupectví na českobudějovickém náměstí

Foto Jan Mareš

Hrob rodiny Hansenovy na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie

Hrob rodiny Hansenovy na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie

Foto Jan Mareš

V nakladatelské komisi vycházel u jeho knihkupecké firmy i proslulý schwarzenberský "Schematismus", tj. výčet knížecích panství s jejich personálemV nakladatelské komisi vycházel u jeho knihkupecké firmy i proslulý schwarzenberský "Schematismus", tj. výčet knížecích panství s jejich personálem

V nakladatelské komisi vycházel u jeho knihkupecké firmy i proslulý schwarzenberský "Schematismus", tj. výčet knížecích panství s jejich personálem

Obálka (1998) knihy o nakladatelství, sídlícím až do svého zániku v témže domě, kde se podle svědectví staré pohlednice nacházelo i jeho knihkupectví a nakladatelstvíObálka (1998) knihy o nakladatelství, sídlícím až do svého zániku v témže domě, kde se podle svědectví staré pohlednice nacházelo i jeho knihkupectví a nakladatelství

Obálka (1998) knihy o nakladatelství, sídlícím až do svého zániku v témže domě, kde se podle svědectví staré pohlednice nacházelo i jeho knihkupectví a nakladatelství

Jiný záběr domu s Hansenovým knihkupectvím na českobudějovickém náměstí

Jiný záběr domu s Hansenovým knihkupectvím na českobudějovickém náměstí

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 229, ze sbírek Jihočeského muzea

Firma na domě zůstala, jak patrno i z tohoto neblahého snímku přísahy nových vojáků wehrmachtu dne 2. března 1941 za hojné účasti obyvatel na náměstí, kde jsme v srpnu 1968 mohli z nakladatelství Růže právě z těch vyšších oken nejvyššího domu v řadě sledovat okupanty sovětské

Firma na domě zůstala, jak patrno i z tohoto neblahého snímku přísahy nových vojáků wehrmachtu dne 2. března 1941 za hojné účasti obyvatel na náměstí, kde jsme v srpnu 1968 mohli z nakladatelství Růže právě z těch vyšších oken nejvyššího domu v řadě sledovat okupanty sovětské

Repro J. Lakosil, Jižní Čechy krásné i zrádné : v dobových fotografiích a dokumentech : lehké opevnění - okupace - železná opona (2016)

Česká pohlednice "Pozdrav z Budějovic", vydaná nákladem firmy L. E. Hansen roku 1902

Česká pohlednice "Pozdrav z Budějovic", vydaná nákladem firmy L. E. Hansen roku 1902

Repro z archívu LT

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist