logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERICH HANS

Na Seidelově snímku, pořízeném 3. června 1942
v "Krummau an der Moldau"

Na Seidelově snímku, pořízeném 3. června 1942
v "Krummau an der Moldau"

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Hoam!, 1986, č. 8, s. 429,
viz i Manfred Pranghofer

Na Třístoličníku předává truhlu s prstí rodné Šumavy jednomu z účastníků setkání mladých v roce 1957

Na Třístoličníku předává truhlu s prstí rodné Šumavy jednomu z účastníků setkání mladých v roce 1957

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1957, č. 9. s. 6

Záznam stavovské matriky o jeho svatbě v "Krummau and der Moldau" 24. června 1939

Repro Stavovská matrika Český Krumlov, 1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

O uvedení jeho divadelní hry "Die vom Moldauhof" (tj. "Ti z Moldauhofu") skupinou mladých v Aalen

O uvedení jeho divadelní hry "Die vom Moldauhof" (tj. "Ti z Moldauhofu") skupinou mladých v Aalen

Repro Hoam!, 1954, č. 12, s. 12

Noticku o obyvatelstvu Šumavy podle sčítání lidu roku 1921 podepsal zřejme on šifrou "Hs." (nakonec mu vychází jen 3,5% Čechů)

Noticku o obyvatelstvu Šumavy podle sčítání lidu roku 1921 podepsal zřejme on šifrou "Hs." (nakonec mu vychází jen 3,5% Čechů)

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1958, č. 1, s. 7

Článek k výročí 4. března 1919, kdy padlo pod českou palbou 54 Němců, dožadujících se sebeurčení (Hans zmiňuje i dalších 53 mrtvých v letech1918-1922, mj. i z bojů o Kaplici) nadepsal "Lež, podvod, zločin"

Článek k výročí 4. března 1919, kdy padlo pod českou palbou 54 Němců, dožadujících se sebeurčení (Hans zmiňuje i dalších 53 mrtvých v letech1918-1922, mj. i z bojů o Kaplici) nadepsal "Lež, podvod, zločin"

Repro Hoam!, 1958, č. 3, s. 1-3

Recenze posmrtně vydané Watzlikovy knihy "Der Verwunschene", kterou Erich Hans napsal do přílohy měsíčníku "Hoam", určené mládeži, v roce 1958

Recenze posmrtně vydané Watzlikovy knihy "Der Verwunschene", kterou Erich Hans napsal do přílohy měsíčníku "Hoam", určené mládeži, v roce 1958

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1958, č. 4, s. 7-8

Jeho encyklopedicky pojatá kniha o Šumavě (1964) s cennou obrazovou přílohou
použila na obálce krumlovský motiv z díla malíře Wilhelma Fischera

Jeho encyklopedicky pojatá kniha o Šumavě (1964) s cennou obrazovou přílohou
použila na obálce krumlovský motiv z díla malíře Wilhelma Fischera

Repro Böhmerwaldler Jahrbuch 1992, s. 93

Rodná škola v Dobré Vodě naproti kostelu svatého Vintíře se zázračným pramenem dříve a dnes

Rodná škola v Dobré Vodě naproti kostelu svatého Vintíře se zázračným pramenem dříve a dnes

Foto Jan Mareš

Rodná Dobrá Voda (někdy česky zvaná i "Březnice") na pohlednici Josefa Seidela

Rodná Dobrá Voda (někdy česky zvaná i "Březnice") na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Dnešní podoba měsíčníku, který léta redigoval

Dnešní podoba měsíčníku, který léta redigoval

Originál oleje Rudolga Fröhlicha z obálky Hoam!, zde v černobílé reprodukci, má rozměry 70x90 cm a vznikl v letech 1943-1944

Originál oleje Rudolga Fröhlicha z obálky Hoam!, zde v černobílé reprodukci, má rozměry 70x90 cm a vznikl v letech 1943-1944

Repro Hoam!, 1984, č. 4, s. 194

Umrlčí prkno na Javoru s textem Hansovým

Umrlčí prkno na Javoru s textem Hansovým

Foto Jan Mareš

Hrob ve Freyungu podle návrhu sochaře
Leopolda Hafnera

Hrob ve Freyungu podle návrhu sochaře
Leopolda Hafnera

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1990, s. 75

Položení věnce u jeho hrobu u příležitosti 100. výročí narození Ericha Hanse roku 2012

Položení věnce u jeho hrobu u příležitosti 100. výročí narození Ericha Hanse roku 2012

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2012, č. 9, s. 4

Sepp Müller a Erich Hans proti němu u mikrofonu na zemském setkání mládeže v Aalen roku 1956

Sepp Müller a Erich Hans proti němu u mikrofonu na zemském setkání mládeže v Aalen roku 1956

Repro Hoam!, 1985, č. 11, s. 604

Sepp Müller, "jeden z nich", na seznamu zemřelých obyvatel někdejšího Glöckelbergu

Sepp Müller, "jeden z nich", na seznamu zemřelých obyvatel někdejšího Glöckelbergu

Repro www stránky Glöckelberg.at

Myslivecké Údolí na snímku z roku 2013

Myslivecké Údolí na snímku z roku 2013

Foto Pavel Polák

Mapka zaniklých obcí a osad na Šumavě po roce 1945 zachycuje i její rozlohu od Poběžovic
až po tok mladé Lužnice, i zde psané Lužnitz (viz i www stránky Zaniklé obce)

Mapka zaniklých obcí a osad na Šumavě po roce 1945 zachycuje i její rozlohu od Poběžovic
až po tok mladé Lužnice, i zde psané Lužnitz (viz i www stránky Zaniklé obce)

Repro Festschrift zum Jubiläum 40 Jahre Böhmerwald-Heimatgruppe Ellwangen (1996), s. 45

Ostrá Hora, jak se česky říkalo osadě Scharfberg u Ktiše, není zastoupena v jeho seznamu,
ačkoli zanikla jako stovky jiných...

Ostrá Hora, jak se česky říkalo osadě Scharfberg u Ktiše, není zastoupena v jeho seznamu,
ačkoli zanikla jako stovky jiných...

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 8, s. 251

Ostrá Hora kdysi a její obyvatelé při pokácené "tisícileté" lípě na snímku z třicátých let 20. století

Ostrá Hora kdysi a její obyvatelé při pokácené "tisícileté" lípě na snímku z třicátých let 20. století

Ostrá Hora kdysi a její obyvatelé při pokácené "tisícileté" lípě na snímku z třicátých let 20. století

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 94

Tady stála osada Ostrá Hora - snímek z roku 1964

Tady stála osada Ostrá Hora - snímek z roku 1964

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 11, s. 469

Existuje i plánek Ostré Hory a seznam posledních majitelů usedlostí

Existuje i plánek Ostré Hory a seznam posledních majitelů usedlostí

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 5, s. 85

Ostrá Hora na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Ostrá Hora na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Ostrá Hora na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Ačkoli Unter-Heiming (česky Podolí) na jeho seznamu figuruje, na tomto vzácném
    (ale bohužel nezřetelném) snímku zachycený Ober-Heiming (Hajmín) nikoli

Ačkoli Unter-Heiming (česky Podolí) na jeho seznamu figuruje, na tomto vzácném
(ale bohužel nezřetelném) snímku zachycený Ober-Heiming (Hajmín) nikoli

Repro Glaube und Heimat, 1950, č. 4, s. 27

Tady stávalo zaniklé Bučí mezi Světlíkem a Suší

Tady stávalo zaniklé Bučí mezi Světlíkem a Suší

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist