logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERICH HANS

Na snímku z roku 1934

Na snímku z roku 1934

Repro Hoam!, 1986, č. 9, s. 494

Na Seidelově snímku, pořízeném 3. června 1942 v "Krummau an der Moldau"

Na Seidelově snímku, pořízeném 3. června 1942 v "Krummau an der Moldau"

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Hoam!, 1986, č. 8, s. 429, viz i Manfred Pranghofer

Na Třístoličníku předává truhlu s prstí rodné Šumavy jednomu z účastníků setkání mladých v roce 1957

Na Třístoličníku předává truhlu s prstí rodné Šumavy jednomu z účastníků setkání mladých v roce 1957

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1957, č. 9. s. 6

Sepp Müller a Erich Hans proti němu u mikrofonu na zemském setkání mládeže v Aalen roku 1956

Sepp Müller a Erich Hans proti němu u mikrofonu na zemském setkání mládeže v Aalen roku 1956

Repro Hoam!, 1985, č. 11, s. 604

Z tohoto záznamu křestní matriky hornorakouského města Pregarten vysvítá, že Erichův otec Johann Paul Hans se narodil 20. prosince roku 1871 ve tři čtvrtě na jedenáct v noci v Prägarten (jak se tehdy místní jméno psalo) čp. 90 a Johannův otec, tedy Erichův děd Franz, pomocný učitel ve Stříbře (Mies), příslušný domovsky do Českých Budějovic (!), byl synem pekařského mistra Wenzla Hanse ve Stráži nad Nežárkou (Platz an der Naser), který podle laskavého sdělení Jarmily Hansové, pátrající po svých rodových kořenech, zemřel 8. ledna roku 1886 ve Velešíně - Erichova matka byla podle záznamu dcerou c.k. komisaře finanční stráže v Českých Budějovicích Vinzenze Bateka a jeho manželky Kathariny, roz. Stenzlové, sládkovy dcery (Bräuerstochter) ve Stříbře čp. 90

Repro Matricula Online

Záznam o svatbě jeho rodičů v únoru roku 1895 v oddací matrice farní obce Zhůří pod Javornou (Haidl am Ahornberg), odkud pocházela podle tehdejších měřítek nezletilá nevěsta Franziska Löffelmannová (*13. listopadu 1873) a kde rovněž podle tehdejších měřítek nezletilý ženich tenkrát působil jako učitel

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam stavovské matriky o jeho svatbě v "Krummau an der Moldau" 24. června 1939

Repro Stavovská matrika Český Krumlov, 1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

O uvedení jeho divadelní hry "Die vom Moldauhof" (tj. "Ti z Moldauhofu") skupinou mladých v Aalen

O uvedení jeho divadelní hry "Die vom Moldauhof" (tj. "Ti z Moldauhofu") skupinou mladých v Aalen

Repro Hoam!, 1954, č. 12, s. 12

Noticku o obyvatelstvu Šumavy podle sčítání lidu roku 1921 podepsal zřejmě on šifrou "Hs." (nakonec mu vychází jen 3,5% Čechů)

Noticku o obyvatelstvu Šumavy podle sčítání lidu roku 1921 podepsal zřejmě on šifrou "Hs." (nakonec mu vychází jen 3,5% Čechů)

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1958, č. 1, s. 7

Článek k výročí 4. března 1919, kdy padlo pod českou palbou 54 Němců, dožadujících se sebeurčení (Hans zmiňuje i dalších 53 mrtvých v letech1918-1922, mj. i z bojů o Kaplici) nadepsal "Lež, podvod, zločin"

Repro Hoam!, 1958, č. 3, s. 1-3

Recenze posmrtně vydané Watzlikovy knihy "Der Verwunschene", kterou Erich Hans napsal do přílohy měsíčníku "Hoam", určené mládeži, v roce 1958

Recenze posmrtně vydané Watzlikovy knihy "Der Verwunschene", kterou Erich Hans napsal do přílohy měsíčníku "Hoam", určené mládeži, v roce 1958

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1958, č. 4, s. 7-8

Jeho encyklopedicky pojatá kniha o Šumavě (1964) s cennou obrazovou přílohou
použila na obálce krumlovský motiv z díla malíře Wilhelma Fischera

Jeho encyklopedicky pojatá kniha o Šumavě (1964) s cennou obrazovou přílohou
použila na obálce krumlovský motiv z díla malíře Wilhelma Fischera

Repro Böhmerwaldler Jahrbuch 1992, s. 93

Rodná škola v Dobré Vodě naproti kostelu svatého Vintíře se zázračným pramenem dříve a dnes

Rodná škola v Dobré Vodě naproti kostelu svatého Vintíře se zázračným pramenem dříve a dnes

Foto Jan Mareš

Rodná Dobrá Voda (někdy česky zvaná i "Březnice") na pohlednici Josefa Seidela

Rodná Dobrá Voda (někdy česky zvaná i "Březnice") na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Dnešní podoba měsíčníku, který léta redigoval

Dnešní podoba měsíčníku, který léta redigoval

Originál oleje Rudolga Fröhlicha z obálky Hoam!, zde v černobílé reprodukci, má rozměry 70x90 cm a vznikl v letech 1943-1944

Originál oleje Rudolga Fröhlicha z obálky Hoam!, zde v černobílé reprodukci, má rozměry 70x90 cm a vznikl v letech 1943-1944

Repro Hoam!, 1984, č. 4, s. 194

Parte předsednictva "Verein der heimattreuen Böhmerwäldler"

Parte předsednictva "Verein der heimattreuen Böhmerwäldler"

Repro Hoam!, 1986, č. 5, s. 430

Umrlčí prkno na Javoru s textem Hansovým

Umrlčí prkno na Javoru s textem Hansovým

Foto Jan Mareš

Hrob ve Freyungu podle návrhu sochaře Leopolda Hafnera

Hrob ve Freyungu podle návrhu sochaře Leopolda Hafnera

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1990, s. 75

Položení věnce u jeho hrobu u příležitosti 100. výročí narození Ericha Hanse roku 2012

Položení věnce u jeho hrobu u příležitosti 100. výročí narození Ericha Hanse roku 2012

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2012, č. 9, s. 4

Sepp Müller, "jeden z nich", na seznamu zemřelých obyvatel někdejšího Glöckelbergu

Sepp Müller, "jeden z nich", na seznamu zemřelých obyvatel někdejšího Glöckelbergu

Repro www stránky Glöckelberg.at

Myslivecké ÚdolíMyslivecké Údolí

Myslivecké Údolí

Foto Pavel Polák

Mapka zaniklých obcí a osad na Šumavě po roce 1945 zachycuje i její rozlohu od Poběžovic
až po tok mladé Lužnice, i zde psané Lužnitz (viz i www stránky Zaniklé obce)

Mapka zaniklých obcí a osad na Šumavě po roce 1945 zachycuje i její rozlohu od Poběžovic
až po tok mladé Lužnice, i zde psané Lužnitz (viz i www stránky Zaniklé obce)

Repro Festschrift zum Jubiläum 40 Jahre Böhmerwald-Heimatgruppe Ellwangen (1996), s. 45

Ostrá Hora, jak se česky říkalo osadě Scharfberg u Ktiše, není zastoupena v jeho seznamu,
ačkoli zanikla jako stovky jiných...

Ostrá Hora, jak se česky říkalo osadě Scharfberg u Ktiše, není zastoupena v jeho seznamu,
ačkoli zanikla jako stovky jiných...

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 8, s. 251

Ostrá Hora kdysi a její obyvatelé při pokácené "tisícileté" lípě na snímku z třicátých let 20. stoletíOstrá Hora kdysi a její obyvatelé při pokácené "tisícileté" lípě na snímku z třicátých let 20. století

Ostrá Hora kdysi a její obyvatelé při pokácené "tisícileté" lípě na snímku z třicátých let 20. století

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 94

Tady stála osada Ostrá Hora - snímek z roku 1964

Tady stála osada Ostrá Hora - snímek z roku 1964

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 11, s. 469

Existuje i plánek Ostré Hory a seznam posledních majitelů usedlostí

Existuje i plánek Ostré Hory a seznam posledních majitelů usedlostí

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 5, s. 85

Ostrá Hora na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Ostrá Hora na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Ostrá Hora na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Ačkoli Unter-Heiming (česky Podolí) na jeho seznamu figuruje, na tomto vzácném
 (ale bohužel nezřetelném) snímku zachycený Ober-Heiming (Hajmín) nikoli

Ačkoli Unter-Heiming (česky Podolí) na jeho seznamu figuruje, na tomto vzácném
(ale bohužel nezřetelném) snímku zachycený Ober-Heiming (Hajmín) nikoli

Repro Glaube und Heimat, 1950, č. 4, s. 27

Tady stávalo zaniklé Bučí mezi Světlíkem a Suší

Tady stávalo zaniklé Bučí mezi Světlíkem a Suší

Foto Ivo Kareš

Co zbylo z osady Slatiny (Traxelmos či Draxlmoos) blízko Maxova

Co zbylo z osady Slatiny (Traxelmos či Draxlmoos) blízko Maxova

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Honza Reiter

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist