logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTHMAR HANKE

Především má působit to místo samo

Chci představit obec a lidi, kteří zde žili. Ideologické komentáře jsou zcela vynechány (v originále "ideologische Kommentäre sind völlig ausgeklammert" - pozn. překl.), především má působit to místo samo.


E. V. Rathenböcková, Glöckelberg (Zvonková) - Austellung am Ort der Geschichte (2006)

Othmar Hanke sám, pokud byste chtěli vidět tvář autora těchto řádek o muzeu v někdejší Zvonkové (Glöckelberg), kde shromáždil množství dokumentů o zaniklé šumavské osadě a jejích lidech (sepsal i její stručné dějiny), vzpomíná na starý Krumlov v dokumentárním filmu o fotoateliéru Seidel s názvem "Včely letěly krásně" (2009) - v režii Karla Čtveráčka jej uvádla Česká televize. Narodil se v tom městě 18. ledna 1936. Rodina Hankeova se ovšem s tehdy pětiletým synkem roku 1941 přestěhovala do rakouského Lince (Linz). Tam také dvacet let nato čerstvý doktor práv Othmar Hanke po juristických studiích na univerzitě v tyrolském Innsbrucku zahájil svou soudní praxi, tam se po dalších třiceti letech (1991) stal i prezidentem Vrchního zemského soudu. Hned po politickém obratu v roce 1989 navázal spolupráci s českobudějovickým krajským soudem a později i s Vrchním soudem v Praze a dalšími českými a moravskými soudy. Za tyto nevšední aktivity, zahrnující vzájemná setkání, odborné semináře a společnou publikační činnost, stal se Dr. Hanke roku 2005 nositelem ceny Gratias agit (tj. "výraz díků"), udělované českým ministrem zahraničních věcí "za šíření dobrého jména České republiky ve světě". Kdyby však českokrumlovský rodák neučinil nic více, nežli že Zvonkové spolu s rovněž lineckým Horstem Wondraschekem a dalšími přáteli "dobrého díla" vrátili kostelu jeho důstojnost a obci její historii (spojenou zejména také s pobyty velkého "rakouského" spisovatele Johannese Urzidila, příběhem zvonů zdejší svatyně, zničených nejprve za požáru v roce 1876 a zrekvírovaných za obou světových válek, v neposlední řadě pak tragickým osudem kněze Engelmara Unzeitiga, "anděla z Dachau" - Unzeitig i Urzidil mají ostatně na webových stranách Kohoutího kříže každý své samostatné zastoupení), bylo by to pro Šumavu cosi zcela zásadního, cosi víc než jen psané slovo muzejního scénáře.

- - - - -
* Český Krumlov / Zvonková

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Při předávání krajanské ceny Gratias agit v Černínském paláci v Praze v červnu roku 2005
Na snímku z fotoateliéru Seidel asi z roku 1943
Někdejší Glöckelberg na pohlednici Josefa Seidela

zobrazit všechny přílohy

TOPlist