logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ HAIBACH

Repro 50 Jahre Adalbert Stifter Verein 1947-1997, s. 148

Nejblíže datu jeho narození v přimdské oddací matrice je tento záznam o svatbě zdejšího pekaře Josefa Haibacha, jehož otec Paul Haibach provozoval na téže adrese čp. 115 (dům takto označený na nynějším náměstí Republiky dosud stojí) jako později syn pekařskou živnost se svou ženou Margareth, roz. Schwindovou, pekařovou dcerou z Přimdy čp. 50, a Anny, roz. Brittigové, dcery Josefa Brittiga, sluhy lesního úřadu v osadě Diana (Dianaberg) čp. 4, a Marie, roz. Spitznerové, mlatcovy dcery (Drescherstochter) rovněž z téže adresy Diana čp.4 - nápadné je, že svatebními svědky na pekařově ženitbě se stali přimdský řídící učitel Georg Bauer a zdejší kostelník Josef Rasel

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Pozvánka na spolkový týden Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v srpnu 1954

Pozvánka na spolkový týden Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v srpnu 1954

Repro Glaube und Heimat, 1954, s. 448

Obálka a tiráž antologie, jejímž se stal vydavatelem (nakladatelství Cassianeum, Ausburg)

Obálka a tiráž antologie, jejímž se stal vydavatelem (nakladatelství Cassianeum, Ausburg)

Ilustrace z knihy Alberta Kretschmera (1825-1891) "Das große Buch der Volkstrachten" (1887) a kroj na novějším snímku Josefa Goblirsche dokazují kontinuitu lidového oděvu z Haibachova rodného PřimdskaIlustrace z knihy Alberta Kretschmera (1825-1891) "Das große Buch der Volkstrachten" (1887) a kroj na novějším snímku Josefa Goblirsche dokazují kontinuitu lidového oděvu z Haibachova rodného Přimdska

Ilustrace z knihy Alberta Kretschmera (1825-1891) "Das große Buch der Volkstrachten" (1887) a kroj na novějším snímku Josefa Goblirsche dokazují kontinuitu lidového oděvu z Haibachova rodného Přimdska

Repro Haid und das Haider Land : Vergangenheit in Bildern (1988), s. 41 a 45

Děvčata z Přimdy v krojích na oslavě milénia obce

Děvčata z Přimdy v krojích na oslavě milénia obce

Repro Haid und das Haider Land : Vergangenheit in Bildern (1988), s. 613

Olejomalba Susanne Habl z roku 1877 zachycuje jeho rodnou Přimdu pod hradem téhož jména

Olejomalba Susanne Habl z roku 1877 zachycuje jeho rodnou Přimdu pod hradem téhož jména

Repro www stránky Heimatkreis Tachau

Přimda na kresbě Josefa Schmutzera z roku 1962

Přimda na kresbě Josefa Schmutzera z roku 1962

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 29, s. 16

Přimda před spojeneckým bombardováním a po něm

Přimda před spojeneckým bombardováním a po něm

Přimda před spojeneckým bombardováním a po něm

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 16, s. 12

Kostel sv. Jiří v Přimdě na snímcích z roku 1920 (ještě krytý šindeli) a po bombardování v roce 1945Kostel sv. Jiří v Přimdě na snímcích z roku 1920 (ještě krytý šindeli) a po bombardování v roce 1945

Kostel sv. Jiří v Přimdě na snímcích z roku 1920 (ještě krytý šindeli) a po bombardování v roce 1945

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 43, s. 16

Původní a současný stav interiéru kostela

Původní a současný stav interiéru kostela

Původní a současný stav interiéru kostela

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 43, s. 16

Opravený kostel dnesOpravený kostel dnes

Opravený kostel dnes

Repro www stránky PamátkoPin

Sudetoněmecký dům v Mnichově, kde sídlí i Adalbert Stifter Verein a kde jsem
mohl kdysi sbírat také materiály pro "Kohoutí kříž"

Sudetoněmecký dům v Mnichově, kde sídlí i Adalbert Stifter Verein a kde jsem
mohl kdysi sbírat také materiály pro "Kohoutí kříž"

Repro Kuhländchen : unvergessene Heimat (1998), s. 537, foto F. Scholz

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist