logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL HAGER

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 9/10, s. 49

Pozdrav k jeho devadesátinám, jehož autorem je zde chybně podepsaný Josef Steininger

Pozdrav k jeho devadesátinám, jehož autorem je zde chybně podepsaný Josef Steininger

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 9/10, s. 48-49

Záznam o jeho narození v kaplické křestní matrice s přípisem o Hagerově svatbě v roce 1928

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

První třída obecné školy v Malontech ve školním roce 1905/1906 s paní učitelkou Kolarschovou a farářem Františken Příhodou, který tam podle místní matriky tenkrát působil (Karl Hager u snímku v krajanském časopise píše, že jméno faráře "mu vypadlo")

První třída obecné školy v Malontech ve školním roce 1905/1906 s paní učitelkou Kolarschovou a farářem Františken Příhodou, který tam podle místní matriky tenkrát působil (Karl Hager u snímku v krajanském časopise píše, že jméno faráře "mu vypadlo")

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 3, s. 17

Velký Chuchelec na leteckých snímcích z let 1952 a 2011 - čp. 6 na tom novějším už chybí

Velký Chuchelec na leteckých snímcích z let 1952 a 2011 - čp. 6 na tom novějším už chybí

Velký Chuchelec na leteckých snímcích z let 1952 a 2011 - čp. 6 na tom novějším už chybí

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Údolí Malše pod Slepičími horami z Chuchelce na akvarelu Zdeňka Jiráně, pořízeném na Tři krále Léta Páně 1968

Údolí Malše pod Slepičími horami z Chuchelce na akvarelu Zdeňka Jiráně, pořízeném na Tři krále Léta Páně 1968

Repro Z. Jiráň, Toulky jihočeskou zemí (2012), s. 26

Náves v Chuchelci na dalším akvarelu Zdeňka Jiráně

Náves v Chuchelci na dalším akvarelu Zdeňka Jiráně

Repro Z. Jiráň, Toulky jihočeskou zemí (2012), s. 27

Dům čp. 43 v Novém Stavení u Desek na snímcích z roku 2014

Dům čp. 43 v Novém Stavení u Desek na snímcích z roku 2014

Dům čp. 43 v Novém Stavení u Desek na snímcích z roku 2014

Foto Jan Mareš

Zpustlý vierkant kus dál od čp. 43

Zpustlý vierkant kus dál od čp. 43

Foto Jan Mareš

Nové Stavení z kopce nad čp. 43

Nové Stavení z kopce nad čp. 43

Foto Jan Mareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist