logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF GROHMANN

Na snímku z května 1924 z fotoatelieru Seidel

Na snímku z května 1924 z fotoatelieru Seidel

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Se svou ženou Katharinou na snímku datovaném 20. května roku 1924

Se svou ženou Katharinou na snímku datovaném 20. května roku 1924

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Jeho žena na snímku z téhož dne...

Jeho žena na snímku z téhož dne...

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

... a s dítětem na snímku, datovaném 13. července 1924

... a s dítětem na snímku, datovaném 13. července 1924

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Tento snímek z fotoatelieru Seidel nese datum 23. srpna 1939, rovný týden předtím, než vypukla druhá světová válka

Tento snímek z fotoatelieru Seidel nese datum 23. srpna 1939, rovný týden předtím, než vypukla druhá světová válka

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Böhmerwädler Heimatbrief, 1961, č. 10, s. 299

Takto budějovický německý list avizoval jeho projev na "hraničářském setkání"
německých spisovatelů v Českých Budějovicích

Takto budějovický německý list avizoval jeho projev na "hraničářském setkání"
německých spisovatelů v Českých Budějovicích

Repro Budweiser Zeitung, 1942, č. 2, s. 9

Rok před svou smrtí při slavnostním předávání tzv. Šumavského obytného bloku v Linci,
určeného vyhnaným krajanům

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Helmuta Schnaudera, Linz)

Parte

Parte

Repro Hoam!, 1961, č. 9, s. 32

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku oslovuje zemřelého milý příteli a psal ho Rudolf Gieresch

Repro Hoam!, 1961, č. 10, s. 9-10

Český KrumlovČeský Krumlov

Český Krumlov

Foto Ivo Kareš

Záznam v kronice české školy v jeho rodných Puclicích dosvědčuje, že německá soukromá škola, na níž učili oba jeho rodiče, byla upravena z bývalé židovské synagogy čp. 8

Záznam v kronice české školy v jeho rodných Puclicích dosvědčuje, že německá soukromá škola, na níž učili oba jeho rodiče, byla upravena z bývalé židovské synagogy čp. 8

Repro Kronika obecné a národní školy Puclice 1883--1956, SOA v Plzni - Porta fontium

TOPlist