logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ GRILL

Na snímku z českokrumlovského fotoateliéru Seidel s datem 1. prosince 1938...

Na snímku z českokrumlovského fotoateliéru Seidel s datem 1. prosince 1938...

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

... a 15. února 1943 - oba jsou psány na adresu "Grill Franz, Tichtihöhen 3, Post Stein", tj. Dětochov 3, pošta Polná na Šumavě

... a 15. února 1943 - oba jsou psány na adresu "Grill Franz, Tichtihöhen 3, Post Stein", tj. Dětochov 3, pošta Polná na Šumavě

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

Na stejné jméno adresu je psán i tento snímek ze 6. ledna 1936, možná zachycuje otce Mathiase

Na stejné jméno adresu je psán i tento snímek ze 6. ledna 1936, možná zachycuje otce Mathiase

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

"Boirhaus" v někdejším Dětochově (viz i Josef Maria Grill)

"Boirhaus" v někdejším Dětochově (viz i Josef Maria Grill)

Repro Glaube und Heimat, 1961, č. 12, s. 517

Záznam v křestní matrice farní obce Polná na Šumavě o jeho narození sedláku Mathiasi Grillovi a jeho ženě Marii, roz. Brunnerové z Bližné čp. 8, jejíž matka Theresia byla roz. Hammerlindlová z Dětochova čp. 3, kde se nyní narodil její vnuk

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro statek čp. 3 v Dětochově, kde tehdy žil sedlák Matthias Grill se svou ženou Marií a svými šesti dětmi, mezi nimi i se synem Franzem - jako místo narození mají všechny dcery i všichni synové uvedenu obec Lštín (Irresdorf), k níž Dětochov jako osada příslušel

Repro Sčítání lidu 1921, Dětochov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam v oddací matrice farní obce Polná na Šumavě o jeho svatbě 26. ledna 1932 s Hermine Rienmüllerovou - v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě je oddával P. Franz Dichtl

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

O svatbě informoval i diecézní časopis

O svatbě informoval i diecézní časopis

Repro Glaube und Heimat, 1932, č. 4, s. 8

Jeho nekrolog v krajanském "diecézním" časopise, kam ho napsal
poslední německý farář v Polné, jímž byl Franz Kitzhofer

Jeho nekrolog v krajanském "diecézním" časopise, kam ho napsal
poslední německý farář v Polné, jímž byl Franz Kitzhofer

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 19, s. 801

Wasseralfingenský "mluvící" znak, zpodobující chytání (chytat se řekne německy "fangen") zlatého úhoře ("der Aal")

Wasseralfingenský "mluvící" znak, zpodobující chytání (chytat se řekne německy "fangen") zlatého úhoře ("der Aal")

Repro Sozialverband VdK Deutschland e.V.

Setkání rodiny Grillovy z někdejšího Dětochova v srpnu 1980

Setkání rodiny Grillovy z někdejšího Dětochova v srpnu 1980

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 12, s. 52

Dopis P. Chrysostoma Grilla o jeho otci, který Kohoutímu kříži zprostředkoval
Mgr. Miloslav Man z pasovské univerzity

Repro archív Kohoutího kříže

Květušínští kluci s řehtačkami na dvoře u Boirů o Velikonocích roku 1938

Květušínští kluci s řehtačkami na dvoře u Boirů o Velikonocích roku 1938

Repro Hoam!, 1993, č. 4, s. 320

Svážení dříví v lese u Dětochova

Svážení dříví v lese u Dětochova

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 23, s. 991

Dětochov dnes (2020)

Dětochov dnes (2020)

Foto Ivo Kareš

Hrdoňov, odkud pocházel Grillův otec Matthias, na snímku z roku 1950, dva roky předtím,
než byl docela srovnán se zemí

Hrdoňov, odkud pocházel Grillův otec Matthias, na snímku z roku 1950, dva roky předtím,
než byl docela srovnán se zemí

Repro 50 Jahre Sudetendeutsche Landsmanschaft OG Ellwagen/Jagst (2002)

Hrdoňov na leteckém snímku z roku 1949 a s novou zástavbou rekreačních objektů z roku 2008Hrdoňov na leteckém snímku z roku 1949 a s novou zástavbou rekreačních objektů z roku 2008

Hrdoňov na leteckém snímku z roku 1949 a s novou zástavbou rekreačních objektů z roku 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Hrdoňov dnes z paluby lodi na Lipenském jezeře

Hrdoňov dnes z paluby lodi na Lipenském jezeře

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist