logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ GRANTL

Úvod Grantlova článku o poslední Stifterově návštěvě v Horní Plané a o jeho smrti,
jak vyšel v Budweiser Zeitung

Úvod Grantlova článku o poslední Stifterově návštěvě v Horní Plané a o jeho smrti,
jak vyšel v Budweiser Zeitung

Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 7, s. 1

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Stadl an der Mur ve Štýrsku

Repro Matricula Online

Dne 27. srpna roku 1919 se podle záznamu hornoplánské matriky ve zdejším kostele oženil s Marií Břehovskou, učitelkou místní obecné školy, narozenou v Lišově čp. 270, dcerou Jana Břehovského, měšťana a kováře lišovského, a jeho ženy Kateřiny, roz. Klímové, rovněž z Lišova - dovídáme se ovšem i jména ženichových rodičů, tj. revírníka ve štýrském Paalu v okrese Murau Franze Grantla a jeho ženy a ženichovy matky Karoliny, roz. Paulikové z Kunžvartu (dnes Strážný), jako svatební svědek je pak na prvém místě podepsán ředitel měšťanské školy v Horní Plané Franz Fischer

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro hornoplánský dům čp. 8 zaznamenává ho, jím podepsaný, s manželkou Marií

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro hornoplánský dům čp. 8 zaznamenává ho, jím podepsaný, s manželkou Marií

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zaniklý dům čp. 8 na hornoplánském náměstí na snímku z třicátých let 20. století a těsně před demolicí v roce 1988

Zaniklý dům čp. 8 na hornoplánském náměstí na snímku z třicátých let 20. století a těsně před demolicí v roce 1988

Zaniklý dům čp. 8 na hornoplánském náměstí na snímku z třicátých let 20. století a těsně před demolicí v roce 1988

Repro M. Špinarová - J. Špinar, Horní Planá : výzkumný záměr č. 305 - odborné poznávání, vědecké hodnocení, katalogizace a prostorová identifikace památkově hodnotných území historických sídel a krajiny. 1. část (2008)

V soupisu učitelstva německých škol v Čechách z roku 1928 je už žena napsána jako důchodkyně (učila v Horní Plané v letech 1900-1926), z jeho záznamu pak vysvítá, že absolvoval německý učitelský ústav v Českých Budějovicích roku 1896; mezi učiteli vidíme i záznam Adolfa Webingera

V soupisu učitelstva německých škol v Čechách z roku 1928 je už žena napsána jako důchodkyně (učila v Horní Plané v letech 1900-1926), z jeho záznamu pak vysvítá, že absolvoval německý učitelský ústav v Českých Budějovicích roku 1896; mezi učiteli vidíme i záznam Adolfa Webingera

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 76-77

Hornoplánská škola, kde se ženou učil, na snímku Josefa Seidela...

Hornoplánská škola, kde se ženou učil, na snímku Josefa Seidela...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

... a dnes (2018)

... a dnes (2018)

Foto Jiří Cukr

Děkovný dopis děkanu Esslovi ze Zvonkové za hornoplánský spolek "Böhmerwaldmuseum" s podpisem Franze Grantla

Děkovný dopis děkanu Esslovi ze Zvonkové za hornoplánský spolek "Böhmerwaldmuseum" s podpisem Franze Grantla

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 271

Obálka s autorovým vlastním snímkem Srdce Vltavy, knihu vydalo Böhmerwaldmuseum v Horní Plané

Obálka s autorovým vlastním snímkem Srdce Vltavy, knihu vydalo Böhmerwaldmuseum v Horní Plané

Kopie úmrtního listu

Kopie úmrtního listu

Srdce Vltavy dříve a nyní za nízkého stavu vodySrdce Vltavy dříve a nyní za nízkého stavu vody

Srdce Vltavy dříve a nyní za nízkého stavu vody

Repro R. Essl, Oberplan : der Geburstort Adalbert Stifters (1993), s. 15

Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

Foto Ivo Kareš

Horní Planá na pohlednici Josefa Seidela

Horní Planá na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Stará škola v Horní Plané (viz i Josef van Heukelum)

Stará škola v Horní Plané (viz i Josef van Heukelum)

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist