logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANGELA GRÄFOVÁ

S manželem Hermannem a knihou o své rodné vsiS manželem Hermannem a knihou o své rodné vsi

S manželem Hermannem a knihou o své rodné vsi

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2009, č. 3, s. 11 a Mainpost.de

Angela Plöchlová dvanáctiletá na snímku z roku 1942

Angela Plöchlová dvanáctiletá na snímku z roku 1942

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 26

Útěk rodiny Plöchlovy dne 3. února 1946 z rodné Adlerhütte, jak ji zachytila roku 2007 na své kresbě Helmi Scheueringová

Útěk rodiny Plöchlovy dne 3. února 1946 z rodné Adlerhütte, jak ji zachytila roku 2007 na své kresbě Helmi Scheueringová

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 140

Rodina Plöchlova v Ottendorfu roku 1948

Rodina Plöchlova v Ottendorfu roku 1948

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 171

Dvacetiletá

Dvacetiletá

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 177

Její svatba v roce 1952 s Hermannem Gräfem

Její svatba v roce 1952 s Hermannem Gräfem

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 180

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2011, č. 4, s. 59

Dědeček Johann Plöchl jako voják rakouské armády

Dědeček Johann Plöchl jako voják rakouské armády

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 81

Její matka Theresia, roz. Kerschbaumová

Její matka Theresia, roz. Kerschbaumová

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 156

Její otec Alois Plöchl

Její otec Alois Plöchl

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 157

Její matka Theresia byla podle tohoto záznamu kunžvartské křestní matriky dcerou tesaře ve Schlösslbachu (dnes zaniklá osada Kořenný) Wilhelma Kerschbauma (jeho otec Johann Kerschbaum tam byl chalupníkem na čp. 14 se svou manželkou Eleonorou, roz. Schramlovou ze zaniklých dnes Dolních Světlých Hor /Unterlichtbuchet/) a jeho ženy Theresie, dcery chalupníka v Adlerhütte čp. 4 a Josefy, roz. Winkelbauerové ze Schlösslbachu čp. 16

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

I dnes zaniklá osada Kořenný, odkud pocházela maminka, měla vlastní pohlednici

I dnes zaniklá osada Kořenný, odkud pocházela maminka, měla vlastní pohlednici

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 87

Záznam křestní matriky farní obce Kunžvart o narození jejího otce Aloise Plöchela v rodině Johanna Plöchela, chalupníka v Adlerhütte čp. 6, syna výminkáře na témže stavení Mathiase Plöchela a jeho ženy Elisabeth, roz. Spannbauerové z Pumperle (dnešní Řasnice), jehož manželka a Aloisova matka Emma byla dcerou chalupníka v Adlerhütte Josefa Pimiskerna a jeho ženy Anny, rozené Schramlové ze zaniklé dnes osady Landstraßen (Silnice) - záznam, který podepsal křtící kněz Heinrich Lom, je doplněn přípisem o Aloisově kunžvartské svatbě s Theresií Kerschbaumovou dne 25. ledna roku 1926

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Její otec Alois Plöchl odevzdává tu na sběrném místě dřeváky s jinými jejich místními výrobci

Její otec Alois Plöchl odevzdává tu na sběrném místě dřeváky s jinými jejich místními výrobci

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 52

Usedlost rodiny Aloise a Theresie Plöchlových v Adlerhütte čp. 6 v roce 1936 na obraze malíře Adolfa Hofbauera (1898-1984) z Hořic na Šumavě

Usedlost rodiny Aloise a Theresie Plöchlových v Adlerhütte čp. 6 v roce 1936 na obraze malíře Adolfa Hofbauera (1898-1984) z Hořic na Šumavě

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 41

Angelina upomínka na svátek Krista krále, kterou jí v srpnu 1944 podepsal farář Hugo Rogmans

Angelina upomínka na svátek Krista krále, kterou jí v srpnu 1944 podepsal farář Hugo Rogmans

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 37

Plánek někdejší osady Adlerhütte

Plánek někdejší osady Adlerhütte

Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 39

Ves Adlerhütte, jak vyhlížela kdysi a jak ji svou kresbou zachytil Rudolf Pimiskern (Stoahauer Rudi z Adlerhütte čp. 1), žijící dnes v bavorském Ruhstorfu

Ves Adlerhütte, jak vyhlížela kdysi a jak ji svou kresbou zachytil Rudolf Pimiskern (Stoahauer Rudi z Adlerhütte čp. 1), žijící dnes v bavorském Ruhstorfu

Repro www stránky Městys Strážný

Vzácný snímek zachycuje zničení Samot pomocí výbušnin dne 2. října roku 1958

Vzácný snímek zachycuje zničení Samot pomocí výbušnin dne 2. října roku 1958

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 115

Rodné Samoty na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Rodné Samoty na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Rodné Samoty na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dnešní Samoty na snímcích z července 2007Dnešní Samoty na snímcích z července 2007

Dnešní Samoty na snímcích z července 2007

Foto Jan Mareš

Záběr ze slavnosti posvěcení pamětního kamene, konané dne 13. srpna roku 2010 v místech,
kde stávala někdejší rodná ves

Záběr ze slavnosti posvěcení pamětního kamene, konané dne 13. srpna roku 2010 v místech,
kde stávala někdejší rodná ves

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2010, č. 10, s. 22

Pamětní kámen obce Samoty na snímku z roku 2019

Pamětní kámen obce Samoty na snímku z roku 2019

Foto Pavel Polák

Ruiny domu v Samotách

Ruiny domu v Samotách

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist