logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ELIS GOTZOVÁ

Podle tohoto záznamu křestní matriky farní obce Dlouhá Ves se narodila 7. května roku 1881 pivovarníkovi Aloisi Gotzovi ve Staré Dlouhé Vsi (Altlangendorf) čp. 1, synovi železnorudského pivovarníka Josefa Gotze a Elisabeth, roz. Hilgartové ze Špičáku (Dorf Eisenstein), hejtmanství Sušice, a jeho ženě Cecilii, dceři pivovarníka v Železné Rudě Josefa Pauliho a Sibilly, roz. Sperlové rovněž ze Železné Rudy

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Repro z daru Blanky Marešové

Heslo Prašily (zde krátce), česky i Prášil (to podle "rodu" potoka), v Úplném místopisném slovníku království Českého (1895), které zmiňuje i zdejší pivovar, objem jeho várky a roční produkci

Heslo Prašily (zde krátce), česky i Prášil (to podle "rodu" potoka), v Úplném místopisném slovníku království Českého (1895), které zmiňuje i zdejší pivovar, objem jeho várky a roční produkci

Repro V. Kotyška, Úplný místopisný slovník Království českého (1895), s. 1140

Rodina Gotzova v Prášilech na snímku z června roku 1918, který zachycuje zleva stojícího syna Fritze a sedící jeho ženu Olgu, dále za stolem Aloise Gotze s chotí a zcela napravo jejich dceru Elis - za otcem a dcerou se pak ve stráni tyčí komplex budov prášilského pivovaru

Rodina Gotzova v Prášilech na snímku z června roku 1918, který zachycuje zleva stojícího syna Fritze a sedící jeho ženu Olgu, dále za stolem Aloise Gotze s chotí a zcela napravo jejich dceru Elis - za otcem a dcerou se pak ve stráni tyčí komplex budov prášilského pivovaru

Repro z daru Blanky Marešové

Inzerát Aloise Gotze hledá pro dceru možnost výuky češtině (příjmení Gotz je psáno chybně a přehláskou a místní jméno Prášily je "upraveno" na češtěji znějící "Prášilov")

Inzerát Aloise Gotze hledá pro dceru možnost výuky češtině (příjmení Gotz je psáno chybně a přehláskou a místní jméno Prášily je "upraveno" na češtěji znějící "Prášilov")

Repro z daru Blanky Marešové

Rodový erb Gotzů, který poskytl Alois Gotz ze Sušice paní Blance Marešové, jejíž prapraděd byl bratrem jeho předka

Rodový erb Gotzů, který poskytl Alois Gotz ze Sušice paní Blance Marešové, jejíž prapraděd byl bratrem jeho předka

Repro z daru Blanky Marešové

Z dopisu pana Aloise Gotze ze Sušice, v němž mj. vysvětluje, jak k erbu přišel díky svému bratranci Dr. Gerhardu Pfohlovi

Z dopisu pana Aloise Gotze ze Sušice, v němž mj. vysvětluje, jak k erbu přišel díky svému bratranci Dr. Gerhardu Pfohlovi

Repro z daru Blanky Marešové

Anton GotzAnton Gotz

Anton Gotz

Repro z daru Blanky Marešové

... a jeho žena

... a jeho žena

Repro z daru Blanky Marešové

Domovský list Marty Gotzové, maminky Blanky Marešové, vystavený v Prášilech roku 1931

Repro z daru Blanky Marešové

Na myslivně Sýkora roku 1936: zleva Marta, dále Antonova žena Maria, a jeho žena Maria, matka Marty, roz. Gotzové a babička Blanky Marešové, jeho sestra Elis a Anton sám

Na myslivně Sýkora roku 1936: zleva Marta, dále Antonova žena Maria, a jeho žena Maria, matka Marty, roz. Gotzové a babička Blanky Marešové, jeho sestra Elis a Anton sám

Repro z daru Blanky Marešové

Repro z daru Blanky Marešové

Olga, žena Elisina bratra Fritze (Friedricha), zesnulá v září roku 1953

Olga, žena Elisina bratra Fritze (Friedricha), zesnulá v září roku 1953

Repro z daru Blanky Marešové

Dopis Friedricha Gotze s přepsaným záhlavím dopisu, odeslaný roku 1914 ze Železné Rudy hraběcí lamberské hospodářské správě v Žichovicích

Dopis Friedricha Gotze s přepsaným záhlavím dopisu, odeslaný roku 1914 ze Železné Rudy hraběcí lamberské hospodářské správě v Žichovicích

Repro J. Jirák a kol, Prácheňská pivovarská chasa, aneb, Pivovary a pivovárky okresu Klatovy II. (2018), s. 119

Snímek objektu někdejšího pivovaru v Prášilech, pozdější chaty Klubu českých turistů, pořízený vojákem z věže zbořeného dnes zdejšího kostela brzy po válce a odsunu

Snímek objektu někdejšího pivovaru v Prášilech, pozdější chaty Klubu českých turistů, pořízený vojákem z věže zbořeného dnes zdejšího kostela brzy po válce a odsunu

Repro z daru Blanky Marešové

Pivovarské sklepy v Prášilech v roce 2017

Pivovarské sklepy v Prášilech v roce 2017

Pivovarské sklepy v Prášilech v roce 2017

Repro J. Jirák a kol, Prácheňská pivovarská chasa, aneb, Pivovary a pivovárky okresu Klatovy II. (2018), s. 118, foto Jiří Strašek

Prášily na pohlednici z roku 1904, které dominuje naproti kostelu právě i soubor budov zdejšího pivovaru a pod ním teprve "panský dům"

Prášily na pohlednici z roku 1904, které dominuje naproti kostelu právě i soubor budov zdejšího pivovaru a pod ním teprve "panský dům"

Láhve Gotzových šumavského pivovaru, ta vpravo nalezená v někdejším jeho objektu roku 2011Láhve Gotzových šumavského pivovaru, ta vpravo nalezená v někdejším jeho objektu roku 2011

Láhve Gotzových šumavského pivovaru, ta vpravo nalezená v někdejším jeho objektu roku 2011

Repro z daru Blanky Marešové

Gotzův hostinec v Prášilech na staré pohlednici z roku 1911 a při pohledu od nové tehdy chaty Klubu českých turistů na novější pohlednici z roku 1929

Gotzův hostinec v Prášilech na staré pohlednici z roku 1911 a při pohledu od nové tehdy chaty Klubu českých turistů na novější pohlednici z roku 1929

Gotzův hostinec v Prášilech na staré pohlednici z roku 1911 a při pohledu od nové tehdy chaty Klubu českých turistů na novější pohlednici z roku 1929

Repro H. a B. Reichardtovi, Stará Šumava : Železnorudsko a Prášilsko (2006), s. 179

Německá varianta téže pohlednice

Německá varianta téže pohlednice

Repro M. Polívka - M. Hallerová, Od Ostrého k Roklanu kdysi a nyní (2014), s. 188

Budova Gotzova hotelu na snímcích ze zimy 2013Budova Gotzova hotelu na snímcích ze zimy 2013

Budova Gotzova hotelu na snímcích ze zimy 2013

Foto Leona Töröková

Nová tvář budovy v roce 2015 - zrekonstruovaný objekt znovu slouží jako ubytovací zařízení

Nová tvář budovy v roce 2015 - zrekonstruovaný objekt znovu slouží jako ubytovací zařízení

Foto Leona Töröková

Dva pozdravy k Vánocům 1959

Dva pozdravy k Vánocům 1959

Dva pozdravy k Vánocům 1959

Repro z daru Blanky Marešové

Pozdrav k Velikonocům 1960

Pozdrav k Velikonocům 1960

Repro z daru Blanky Marešové

Jiný velikonoční pozdrav z těch let

Jiný velikonoční pozdrav z těch let

Repro z daru Blanky Marešové

Vánoční pozdrav z roku 1960

Vánoční pozdrav z roku 1960

Repro z daru Blanky Marešové

Pozdrav k Velikonocům 1961

Pozdrav k Velikonocům 1961

Repro z daru Blanky Marešové

Zpráva o jejím úmrtí v krajanském měsíčníku

Zpráva o jejím úmrtí v krajanském měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 10, s. 412

Paní Blanka Marešová u nicovského Kohoutího kříže

Paní Blanka Marešová u nicovského Kohoutího kříže

Repro z daru Blanky Marešové

Článek, který už nemohl být otištěn roku 1938 ve schwarzenberském časopise "Tradice" a zásluhou Ing. Antonína Nikendeye se objevil alespoň v č. 7 "Obnovené tradice" roku 1993 - týká se Elisina bratra Antona (Antonína)

Repro Obnovená tradice, č. 7 (1993), s. 12-14

Ilustrace Štěpána M. Mareše k jednomu odstavci článku

Repro z daru Blanky Marešové

Text Blanky Marešové, psaný rukou jejího muže Štěpána M. Mareše, vyšel takto na stránkách "Obnovené tradice"

Repro Obnovená tradice, 2009, č. 40, s. 6-13

Z pozůstalosti Sibyly Pauli pochází i tento šperk ve tvaru chmelové šišky na novoročence její prapravnučky Blanky Marešové

Z pozůstalosti Sibyly Pauli pochází i tento šperk ve tvaru chmelové šišky na novoročence její prapravnučky Blanky Marešové

Repro z daru Blanky Marešové

Obálka (2003) knihy o pivovarech západního Pošumaví, jejímž autorem je Tomáš Cihlář, kde nacházíme i detail inzerátu o pronajmutí pivovaru v Prášilech a v Dlouhé Vsi

Obálka (2003) knihy o pivovarech západního Pošumaví, jejímž autorem je Tomáš Cihlář, kde nacházíme i detail inzerátu o pronajmutí pivovaru v Prášilech a v Dlouhé Vsi

Repro z daru Blanky Marešové

Mapa produkce piva v rakousko-uherském mocnářství z roku 1871 jasně vyznačuje převahu Čech nad ostatními částmi habsburského soustátí

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 151

Rozhovor o setkání Blanky Marešové s autorem knihy Pošumavské pivovary má v záhlaví vinětu statku Hořejší Krušec a obálku Cihlářovy práce, která vyšla roku 2011 už ve druhém vydání

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 03/2011, s. 38-39

Několik záběrů z "Kontrolního dne prášilské papírny" dne 2. června roku 2012, kdy byl ve sklepě bývalého zdejšího pivovaru naražen paní Marešovou sud speciálního piva Prášilský kozlík, zvláště pro tuto akci vyrobeného

Několik záběrů z "Kontrolního dne prášilské papírny" dne 2. června roku 2012, kdy byl ve sklepě bývalého zdejšího pivovaru naražen paní Marešovou sud speciálního piva Prášilský kozlík, zvláště pro tuto akci vyrobeného

Foto Josef Pecka

Takto vyřešil architekt Ivan Adam symbolický vstup do prostoru hřbitova v Prášilech

Takto vyřešil architekt Ivan Adam symbolický vstup do prostoru hřbitova v Prášilech

Esprit : stylový magazín Lidových novin, 2022, č. IV, s. 26, foto Ivan Adam

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist