logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL RYTÍŘ VON GÖRNER

Záznam v českobudějovické matrice narození a šest dnů nato i křtu Karla Antona Augusta Görnera, provedeném gymnaziálním profesorem a cisterciáckým řádovým knězem Richardem Mutzem výjimečně u Görnerových doma (město čp. 10), tj. v rodině advokáta JUDr. Antona Görnera (jeho otec August Görner byl krejčím z Blíževedel, tehdejší okr. Úštěk, matka Katharina byla roz. Wenzlová) a jeho ženy Anny Theresie, roz. Batkové, dcery pražského obchodníka Johanna Baptista (Jana Křtitele) Batky a jeho manželky Franzisky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Titulní list lineckého listu "Tages-Post", oznamující jeho nástup do funkce šéfredaktora

Titulní list lineckého listu "Tages-Post", oznamující jeho nástup do funkce šéfredaktora

Repro Tages-Post, 1. 4. 1892, s. 1 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Úvodník jednoho z dubnových čísel lineckého listu v roce 1892, kde se šifra *už za Görnerova vedení redakce vyslovuje ke Kramářovu výroku, že žádné Rakousko není, toliko v říšské radě zastoupené království a země

Úvodník jednoho z dubnových čísel lineckého listu v roce 1892, kde se šifra *už za Görnerova vedení redakce vyslovuje ke Kramářovu výroku, že žádné Rakousko není, toliko v říšské radě zastoupené království a země

Repro Tages-Post, 9. 4. 1892, s. 1 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Jeho heslo v rakouském biografickém slovníku

Jeho heslo v rakouském biografickém slovníku

Repro Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 (1959), Bd. 2, s. 17-18

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 11. 10. 1924, s. 10
(ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Také Prager Tagblatt, list, v němž kdysi působil, věnoval jeho úmrtí tento odstavec

Také Prager Tagblatt, list, v němž kdysi působil, věnoval jeho úmrtí tento odstavec

Repro Prager Tagblatt, 16. 9. 1924, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Jeho medailon v krajanském měsíčníku zmiňuje i spolupráci s Edwardem Samhaberem

Jeho medailon v krajanském měsíčníku zmiňuje i spolupráci s Edwardem Samhaberem

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1969, č. 9, s. 297

TOPlist