logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KONRAD GINTNER

Konrad Gintner se ženou Anastasií a dětmi (odleva) Willim, Gretl a Arthurem

Konrad Gintner se ženou Anastasií a dětmi (odleva) Willim, Gretl a Arthurem

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 2, s. 59

Jeho podpis v obecní kronice v Rychnově na Malší

Jeho podpis v obecní kronice v Rychnově na Malší

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam křestní matriky farní obce Horní Dvořiště o jeho narození zdejšímu řídícímu učiteli Franzi Gintnerovi, synu českobudějovického ševce Josefa Gintnera, bytem Pražské předměstí čp. 84, a jeho ženy Anny, roz. Schestauberové Českých Budějovic čp. 68, a Julii, dceři někdejšího vyšebrodského klášterního mlynáře Mathiase Blankenauera, nyní bytem v Pohoří na Šumavě čp. 13, a jeho ženy Marie, roz. Lackingerové ze Svatoniny Lhoty (Wadetschlag) čp. 4

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho svatba v Rožmberku nad Vltavou na stránkách tamní oddací matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho rodině v matrice farní obce Horní Dvořiště, u synů Willibalda a Arthura i s daty jejich svateb a dívčími jmény nevěst

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Učitelský sbor školy v Rychnově nad Malší ve výkazu stavu německého učitelstva v Čechách k roku 1928, kde lze vyčíst i místa jeho učitelského vzdělání, tj. České Budějovice a Linec

Učitelský sbor školy v Rychnově nad Malší ve výkazu stavu německého učitelstva v Čechách k roku 1928, kde lze vyčíst i místa jeho učitelského vzdělání, tj. České Budějovice a Linec

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 236

Seznam kronikářů v úvodu kroniky Rychnova nad Malší s jeho jménem s plánkem obce vedle (poslední kroninářkou byla Maria Watzliková)

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o příchodu Konrada Gintnera z Horního Dvořiště do Rychnova nad Malší v obecní kronice

Záznam o příchodu Konrada Gintnera z Horního Dvořiště do Rychnova nad Malší v obecní kronice

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho snímek Rychnova nad Malší v obecní kronice s městským mlýnem napravo při řece

Jeho snímek Rychnova nad Malší v obecní kronice s městským mlýnem napravo při řece

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeden exemplář tohoto plánku okolí Rychnova nad Malší s výčtem pomístních jmen, který vyhotovili jeho synové Wllibald a Arthur, zaslal pan řídící učitel do Stodu Hansi Schreiberovi v naději, že dokument "pravděpodobně předá Vlastivědnému spolku pro Šumavu" ("Verein für Heimatkunde oder Volkskunde des Böhmerwaldes")

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Výtvarně nadaný syn Arthur kreslil panu učiteli Gintnerovi obrázky do obecní kroniky (viz i Arthur Gintner)

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Blahopřání k jeho 81. narozeninám na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1951

Blahopřání k jeho 81. narozeninám na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1951

Repro Hoam!, 1951, č. 12, s. 30

Podle této zprávy krajanského měsíčníku o skonu jeho bratra Heinricha, byl Konrad řídícím učitelem ve Weiden a po bratrově smrti nejstarším mezi vyhnanými krajany z Horního Dvořiště

Podle této zprávy krajanského měsíčníku o skonu jeho bratra Heinricha, byl Konrad řídícím učitelem ve Weiden a po bratrově smrti nejstarším mezi vyhnanými krajany z Horního Dvořiště

Repro Hoam!, 1960, č. 4, s. 19

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1962, č. 12, s. 30

Archanděl Michael, patron kostela v Probbachu

Archanděl Michael, patron kostela v Probbachu

Repro www stránky Unser Probbach

Nekrolog na stránkách jiného krajanského periodika

Nekrolog na stránkách jiného krajanského periodika

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 21, s. 901

Budova školy v Rychnově nad Malší (viz i Maria Watzliková)

Budova školy v Rychnově nad Malší (viz i Maria Watzliková)

Foto Pavel Polák

Bývalá radnice v Rychnově nad Malší

Bývalá radnice v Rychnově nad Malší

Foto Pavel Polák

Městský (Merhautův) mlýn v Rychnově nad Malší na akvarelu Zdeňka Jiráně

Městský (Merhautův) mlýn v Rychnově nad Malší na akvarelu Zdeňka Jiráně

Repro Z. Jiráň, Toulky jihočeskou zemí : katalog vybraných akvarelů z let 1965-1999

Jiný pohled na rychnovský městský mlýn

Jiný pohled na rychnovský městský mlýn

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 2, s. 54

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist