logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF GERSTENDÖRFER

Podle tohoto záznamu v křestní matrice farní obce Mühlbach (dnes Pomezí nad Ohří) narodil se tu v domě čp. 33 a byl v dnes devastovaném kostele sv. Jakuba i pokřtěn dne 19. dubna roku 1851 jako nemanželské dítě Marie Anny Lindackerové, nemanželské dcery Barbary Lindackerové, ovdovělé Hellové, z Božího Daru (Gottesgab) čp. 164, manželské dcery Andrease Lindackera, měšťana a c.k. štajgra, tj. důlního, v Božím Daru čp. 44 a Elisabeth, roz. Krausové rovněž z Božího Daru čp. 44 - nedatovaný přípis nás pak zpravuje o tom, že "v přítomnosti duchovního a dvou svědků žádá si být jako otec dítěte zapsán pan Joseph Gerstendörfer, c.k. celní výběrčí v Mühlbachu čp. 33 (tj. v rodném domě chlapcově), manželský syn Josepha Gerstendörfera, forejšice (Fourierschütz), tj. důstojnického sluhy, u pěšího pluku hraběte Kolowrata v Chomutově (Komotau) a Marie Anny, roz. Voglové z Chomutova"

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Kostel sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, kde byl jako nemanželské dítě pokřtěn, náleží mezi ohrožené kulturní památky, ...

Kostel sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, kde byl jako nemanželské dítě pokřtěn, náleží mezi ohrožené kulturní památky, ...

Repro www stránky Ohrožené kulturní památky

... ale v současné době je postupně rekonstruován (snímek z roku 2013)

... ale v současné době je postupně rekonstruován (snímek z roku 2013)

Foto Pavel Polák

Gerstendörferova pražská pobytová přihláška z roku 1911 uvádí tu i jeho ženu Kathe (*1867) a syna Antona (*1890) - on sám byl tehdy ředitelem německé státní reálky v Karlíně

Gerstendörferova pražská pobytová přihláška z roku 1911 uvádí tu i jeho ženu Kathe (*1867) a syna Antona (*1890) - on sám byl tehdy ředitelem německé státní reálky v Karlíně

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton139, obraz 304
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Nekrolog v českobudějovickém německém listu

Nekrolog v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1919, č. 33, s. 5

Jeho heslo bez data a místa úmrtí v Biografickém lexikonu pro dějiny českých zemí, který vydalo německy Collegium Carolinum v roce 1979

Jeho heslo bez data a místa úmrtí v Biografickém lexikonu pro dějiny českých zemí, který vydalo německy Collegium Carolinum v roce 1979

Repro H. Sturm, Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. 2., D-G. (1979), s. 431

Jeho podpis v záznamech českobudějovického německého gymnázia

Jeho podpis v záznamech českobudějovického německého gymnázia

Obálka (1896) výroční zprávy německého gymnázia v Krumlově s jeho dějinami ústavu, který řídil

Obálka (1896) výroční zprávy německého gymnázia v Krumlově s jeho dějinami ústavu, který řídil

Dům čp. 153 v českokrumlovské Horní ulici, v němž bylo gymnázium umístěno po roce 1663 (na koci 19. století tu bylo divadlo)

Dům čp. 153 v českokrumlovské Horní ulici, v němž bylo gymnázium umístěno po roce 1663 (na koci 19. století tu bylo divadlo)

Foto Pavel Polák

Budova bývalého německého gymnázia v Českém Krumlově, ve které dnes sídlí muzeumBudova bývalého německého gymnázia v Českém Krumlově, ve které dnes sídlí muzeum

Budova bývalého německého gymnázia v Českém Krumlově, ve které dnes sídlí muzeum

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Popis slavnosti položení základního kamene jezuitské koleje v Českém Krumlově z Březanových životů posledních Rožmberků

Popis slavnosti položení základního kamene jezuitské koleje v Českém Krumlově z Březanových životů posledních Rožmberků

Repro V. Bůžek, Světy posledních Rožmberků (2011), s, 385

Rozvrh školní výuky jezuitského gymnázia podle "Ratio atque Institutio studiorum Societatis Jesu", studijního řádu (viz Wikipedia), který zůstával v platnosti v podstatě od konce 16. století až do poloviny století osmnáctého

Rozvrh školní výuky jezuitského gymnázia podle "Ratio atque Institutio studiorum Societatis Jesu", studijního řádu (viz Wikipedia), který zůstával v platnosti v podstatě od konce 16. století až do poloviny století osmnáctého

Repro V. Bůžek, Světy posledních Rožmberků (2011), s, 404

Jezuitská kolej v Českém Krumlově, navazující na kostel sv. Víta, na kolorované pohlednici z roku 1906...

Jezuitská kolej v Českém Krumlově, navazující na kostel sv. Víta, na kolorované pohlednici z roku 1906...

Repro ze sbírek SOkA Český Krumlov

... a dnešní (2013) pohled z opačné strany

... a dnešní (2013) pohled z opačné strany

Foto Ivo Kareš

Někdejší jezuitská kolej (už dlouhá léta hotel Růže) z Horní ulice a snímek nádvoříNěkdejší jezuitská kolej (už dlouhá léta hotel Růže) z Horní ulice a snímek nádvoří

Někdejší jezuitská kolej (už dlouhá léta hotel Růže) z Horní ulice a snímek nádvoří

Foto Pavel Polák

Náhrobek Jetřicha Slatinského ze Slatinky na nedalekém českokrumlovském domě, zvaném "Kaplanka"

Náhrobek Jetřicha Slatinského ze Slatinky na nedalekém českokrumlovském domě, zvaném "Kaplanka"

Foto Pavel Polák

Modlící se Vilém z Rožmberka na měděném reliéfu Jana (Honzy) Dorna z roku 1596-1597

Modlící se Vilém z Rožmberka na měděném reliéfu Jana (Honzy) Dorna z roku 1596-1597

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 241

Zesnulý Vilém z Rožmberka na katafalku, 1592

Zesnulý Vilém z Rožmberka na katafalku, 1592

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 493, zámek Nelahozeves, Lobkowiczké sbírky, inv. č. 971

Dr. Adolf rytíř Jungmann, první ředitel českobudějovické záložny

Dr. Adolf rytíř Jungmann, první ředitel českobudějovické záložny

Repro 75 let Českobudějovické záložny (1939), s. 11

Nekrolog za JUDr. Adolfa rytíře z Jungmannů, jehož zásluhou se dostala budova někdejší jezuitské koleje, dnešní hotel Růže, do českých rukou

Repro Budivoj, 1898, č. 44, s. 3

Záznam o úmrtí Adolfa rytíře z Jungmannů v Českých Budějovicích 2. května 1898 a pohřbu u sv. Otýlie, který vedl sám biskup Martín Říha

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Erb a rozrod "rytířů z Jungmannů" ze stránek almanachu české šlechty

Repro M. M. Buben - K. Vavřínek, Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2007, s. 166-168

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist