logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ FUCHS

O jeho dědečkovi i s podobenkou

O jeho dědečkovi i s podobenkou

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1958, č. 11, s. 21

Zpráva o dědečkově úmrtí

Zpráva o dědečkově úmrtí

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1959, č. 3, s. 22

Cesta s dědečkem ke kapli v Lipce na Fuchsově dřevorytu

Cesta s dědečkem ke kapli v Lipce na Fuchsově dřevorytu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2001, č. 8, s. 405

Kaple sv. Anny v LipceKaple sv. Anny v Lipce

Kaple sv. Anny v Lipce

Foto Michal Kejzar

Popisný arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 16 v Lipce

Repro Sčítání lidu 1921, Lipka, SOkA České Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Srovnání leteckých snímů z let 1951 a 2011 svědčí o tom, že z původní zástavby mnoho nezůstalo

Srovnání leteckých snímů z let 1951 a 2011 svědčí o tom, že z původní zástavby mnoho nezůstalo

Srovnání leteckých snímů z let 1951 a 2011 svědčí o tom, že z původní zástavby mnoho nezůstalo

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2011 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Záznam o narození dědově v Pravětíně čp. 7 na stránkách vimperské křestní matriky (křtil ho kaplan Kaspar Šimek)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

I dědova matka Elisabeth byla jako nemanželské dítě Theresie, roz. Pauleové, "legitimizována" až v šesti letech matčíným sňatkem s Mathiasem Fuchsem, jak to dosvědčuje záznam vimperské křestní matriky o jejím narození na Michlově Huti v lednu roku 1846

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist