logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATTHÄUS FUCHS

Na tomto snímku z fotoateliéru Seidel s datem 12. února 1917 je zřejmě zachycen on jako ani ne třicetiletý

Na tomto snímku z fotoateliéru Seidel s datem 12. února 1917 je zřejmě zachycen on jako ani ne třicetiletý

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Obvodní lékař MUDr. Fuchs s rodinou a autem na snímku z Rožmberka nad Vltavou, pořízeném roku 1929

Obvodní lékař MUDr. Fuchs s rodinou a autem na snímku z Rožmberka nad Vltavou, pořízeném roku 1929

Repro databáze Mediathek Mühlviertel Südböhmen

Záznam křestní matriky farní obce Světlík o jeho narození v Pasovarech čp. 35

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho dcery Gertrud (*30. prosince 1918 v Linci), provd. Niedoba, a Christa (*2. března 1925 v Českých Budějovicích) na snímcích z let 1939 a 1942Jeho dcery Gertrud (*30. prosince 1918 v Linci), provd. Niedoba, a Christa (*2. března 1925 v Českých Budějovicích) na snímcích z let 1939 a 1942

Jeho dcery Gertrud (*30. prosince 1918 v Linci), provd. Niedoba, a Christa (*2. března 1925 v Českých Budějovicích) na snímcích z let 1939 a 1942

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Se svými dcerami na snímku z roku 1970 ve východoněmeckých Drážďanech, kde dva roky nato i zemřel

Se svými dcerami na snímku z roku 1970 ve východoněmeckých Drážďanech, kde dva roky nato i zemřel

Repro databáze Mediathek Mühlviertel Südböhmen

Dceřina zpráva o jeho úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Dceřina zpráva o jeho úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1973, č. 3 s. 105

Jeho zápis o odchodu děkana Urbana Webingera v rožmberské kronice

Jeho zápis o odchodu děkana Urbana Webingera v rožmberské kronice

Repro Pamětní kniha Rožmberk nad Vltavou 1836-1945 (1949), SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam v "rodovém katastru" s rodinou Fuchsovou, doplněný v Rožmberku nad Vltavou ještě roku 1940

Záznam v "rodovém katastru" s rodinou Fuchsovou, doplněný v Rožmberku nad Vltavou ještě roku 1940

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Pasovarská náves na snímku pořízeném pravděpodobně po roce 1945

Pasovarská náves na snímku pořízeném pravděpodobně po roce 1945

Repro R. Podhola, Odkaz staré Šumavy (2017), s. 226

Rekonstrukce tvrze v Pasovarech

Rekonstrukce tvrze v Pasovarech

Repro R. Podhola, Odkaz staré Šumavy (2017), s. 226

Obytné stavení, přiléhající kdysi k její hlásce

Obytné stavení, přiléhající kdysi k její hlásce

Repro R. Podhola, Odkaz staré Šumavy (2017), s. 226

Hláska se zachovaným gotickým oknem

Hláska se zachovaným gotickým oknem

Foto Ivo Kareš

Tvrz zbavená náletových dřevin na snímku z roku 2022

Tvrz zbavená náletových dřevin na snímku z roku 2022

Foto Martin Uhlíř

Sklepení pasovarské tvrzeSklepení pasovarské tvrze

Sklepení pasovarské tvrze

Foto Martin Uhlíř

Co zbylo z rodných Pasovar (ruiny statku poblíž zřícenin tvrze)Co zbylo z rodných Pasovar (ruiny statku poblíž zřícenin tvrze)

Co zbylo z rodných Pasovar (ruiny statku poblíž zřícenin tvrze)

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist