logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

NORBERT FRÝD (FRIED)

Na obálce soupisu jeho knižního díla

Na obálce soupisu jeho knižního díla

Repro brožura k 60. výročí narození N. Frýda, Československý spisovatel

Foto z dětství

Foto z dětství

Repro brožura k 60. výročí narození N. Frýda, Československý spisovatel

Tento snímek s datem 23. listopadu 1945 ho zachycuje jako svědka v procesu s dozorci v Dachau - přes rameno mu nahlíží anglický žalobce plk. William Dowdell Denson (1913-1998)

Tento snímek s datem 23. listopadu 1945 ho zachycuje jako svědka v procesu s dozorci v Dachau - přes rameno mu nahlíží anglický žalobce plk. William Dowdell Denson (1913-1998)

Repro Wikipedia, Miller - USHMM, courtesy of National Archives and Records Administration, College Park [Photograph 11455]

Norbert Frýd (vpravo) s režisérem Emiliem Fernándezem, herečkou Columbou Domínguezovou a malířem Diegem Riverou

Norbert Frýd (vpravo) s režisérem Emiliem Fernándezem, herečkou Columbou Domínguezovou a malířem Diegem Riverou

Repro brožura k 60. výročí narození N. Frýda, Československý spisovatel

Repro archív Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Podle tohoto německy psaného záznamu českobudějovické židovské matriky se 1. července roku 1912 konala ve zdejší synagoze ("im Tempel in Budweis") svatba jeho rodičů: Alfred Fried, obchodník v Českých Budějovicích, narozený 28. dubna roku 1885 ve Vlašimi, syn Salomona Frieda a Juli, roz. Budlofsky, si tu bral za ženu Klaru Maierovou, narozenou 22. června 1884 v Schönwaldu (dnes Lesná), okr. Tachov, jako dcera Moritze Emanuela Maiera a jeho ženy Wilhelminy, roz. Wollnerové - svatební obřad provedl rabín prof.Dr. Karl Thieberger, svědky byli Salomon Fried a Moritz Emanuel Maier

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Zajímavá citace jeho vlastního podání rodové historie

Zajímavá citace jeho vlastního podání rodové historie

Repro www stránky obce Ratměřice

V Drmoulu (Dürrmaul) blízko Plané u Mariánských Lázní, kde malý Nora trávil část dětství u svého dědečka a který zachytil v prvním díle svých pamětí "Vzorek bez ceny a pan biskup", byla v září 2003 odhalena spisovateli pamětní deska

V Drmoulu (Dürrmaul) blízko Plané u Mariánských Lázní, kde malý Nora trávil část dětství u svého dědečka a který zachytil v prvním díle svých pamětí "Vzorek bez ceny a pan biskup", byla v září 2003 odhalena spisovateli pamětní deska

Repro www stránky holocaust.cz

Rohový dům "Včela" na pohlednici právě z doby, kdy se  v něm malý Norbert ve čtvrtém poschodí narodil

Rohový dům "Včela" na pohlednici právě z doby, kdy se v něm malý Norbert ve čtvrtém poschodí narodil

citace

Tady se rodný dům ocitl dokonce na malované pohlednici budějovického nakladatelství L. E. Hansen

Tady se rodný dům ocitl dokonce na malované pohlednici budějovického nakladatelství L. E. Hansen

Ještě jednou rodný dům na rohu "Wienergasse" v poschodí s "vídeňskou" kavárnou "Central" na staré budějovické pohlednici...

Ještě jednou rodný dům na rohu "Wienergasse" v poschodí s "vídeňskou" kavárnou "Central" na staré budějovické pohlednici...

... a v roce 2017

... a v roce 2017

Foto Ivo Kareš

Bydlel také v českobudějovické Divadelní ulici (dnes Dr. Stejskala) čp. 14

Bydlel také v českobudějovické Divadelní ulici (dnes Dr. Stejskala) čp. 14

Foto Ivo Kareš

Záznam pražské židovské matriky o jeho svatbě s Helenou Katzovou v srpnu roku 1941 s poznámkou o změně příjmení a s poválečným přípisem o manželčině prohlášení za mrtvou a následné rozluce manželství

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Titulní list a německé věnování prvotiny rodičům (1933, nakladatelství Hans Klement v Českých Budějovicích)

Titulní list a německé věnování prvotiny rodičům (1933, nakladatelství Hans Klement v Českých Budějovicích)

Ježíš a apoštolové v polích u Hořic v jedné ze scén pašijových her

Ježíš a apoštolové v polích u Hořic v jedné ze scén pašijových her

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 12, s. 486

Předmluva k českému překladu textů hořických pašijových her od člena českobudějovické Linie Dr. Miroslava Hallera

Předmluva k českému překladu textů hořických pašijových her od člena českobudějovické Linie Dr. Miroslava Hallera

Repro Pašijové hry v Hořicích na Šumavě (1936), s. 3-4

Obsazení a historie pašijových her v Hořicích na Šumavě z českého prospektu, vydaného k jejich uvedení v roce 1936

Repro ze sbírky Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Program hořických pašijových her z roku 1948 má na zadní straně i podpisy českých představitelů hlavních postav

Program hořických pašijových her z roku 1948 má na zadní straně i podpisy českých představitelů hlavních postav

Repro ze sbírky Jana Palkoviče a Ivo Janouška

K poezii se Frýd vrátil za války, kdy napsal pro židovské děti v Terezíně český "slabikář" pod názvem Květovaný kůň
 - na obálce (1975) jeho knižního vydání v nakladatelství Albatros byla použita jedna z autentických terezínských dětských kreseb

K poezii se Frýd vrátil za války, kdy napsal pro židovské děti v Terezíně český "slabikář" pod názvem Květovaný kůň
- na obálce (1975) jeho knižního vydání v nakladatelství Albatros byla použita jedna z autentických terezínských dětských kreseb

V bývalém hrobnickém domku na židovském hřbitově v Českých Budějovicích byla v roce 2017 zpřístupněna expozice,
 připomínající dějiny Židů ve městě - jeden z panelů je věnován i jemu

V bývalém hrobnickém domku na židovském hřbitově v Českých Budějovicích byla v roce 2017 zpřístupněna expozice,
připomínající dějiny Židů ve městě - jeden z panelů je věnován i jemu

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist