logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF FROSCHAUER

Repro www stránky Glöckelberg.at

Podle nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku ho infarkt zastihl při odklízení sněhu

Podle nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku ho infarkt zastihl při odklízení sněhu

Repro Hoam!, 1986, č. 3, s. 169

Jeho otec Johann se narodil 16. ledna 1873 v Zadní Zvonkové čp. 66 jako nemanželské dítě Klary Kaimové a "legitimizován" byl až jejím sňatkem s Andreasem Froschauerem v červnu 1879, kdy se z Johanna Kaima stal Johann Froschauer

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam glöckelberské křestní matriky o narození jeho matky Rosalie dne 13. května roku 1869 zdejšímu chalupníkovi Jakobu Mayerhoferovi z chalupy čp. 18 a jeho ženě Anně, roz. také Mayerhoferové, ze sousední chalupy čp. 17

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Glöckelberg o zdejší svatbě rodičů, které oddával dne 22. dubna roku 1901 farář Dr. Alois Eßl

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle toho archu sčítání lidu z roku 1921 pro čp. 19 v Zadní Zvonkové bydlili tu manželé Johann a Rosa Froschauerovi s dcerami Annou (*1901) a Agnes (*1911), jakož i syny Ludwigem (*1903) a Rudolfem (*1904) - Rosa Froschauerová si tu ubrala rok svého věku

Repro Sčítání lidu 1921, Zvonková, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Logo sdružení Österreichischer Kameradschaftsbund

Logo sdružení Österreichischer Kameradschaftsbund

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist