logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PAULA FRINKEOVÁ

Může to být ona na snímku fotoateliéru Seidel, adresovaném v květnu 1910 na jméno Frinke do Hořic na Šumavě?

Může to být ona na snímku fotoateliéru Seidel, adresovaném v květnu 1910 na jméno Frinke do Hořic na Šumavě?

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Manželův příchod do Českých Budějovic na stránkách místního tisku

Manželův příchod do Českých Budějovic na stránkách místního tisku

Repro Budweiser Kreisblatt, 1894, č. 44, s. 5

Pražská pobytová přihláška obchodníka Rudolfa Fingera uvádí i jeho syna a jmenovce, užívajícího později příjmení Frinke

Pražská pobytová přihláška obchodníka Rudolfa Fingera uvádí i jeho syna a jmenovce, užívajícího později příjmení Frinke

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 119, obraz 877
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Zpráva o úmrtí manželově v Bolzanu na stránkách českobudějovického německého listu

Zpráva o úmrtí manželově v Bolzanu na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1895, č. 31, s. 4

Německý list ze dnes slovinského Mariboru ji poctil "neomezenou chválou" za její ředitelování tamního "chrámu múz", jak je nazýváno zdejší německé divadlo

Německý list ze dnes slovinského Mariboru ji poctil "neomezenou chválou" za její ředitelování tamního "chrámu múz", jak je nazýváno zdejší německé divadlo

Repro Marburger Zeitung, 12. 5. 1900, s. 5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Divadlo v Marburgu (dnešním Mariboru) na staré pohlednici

Divadlo v Marburgu (dnešním Mariboru) na staré pohlednici

Repro Divadelní architektura v Evropě

Záznam v divadelním almanachu, dokládající její ředitelské působení v divadlech v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově

Záznam v divadelním almanachu, dokládající její ředitelské působení v divadlech v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově

Repro Neuer Theater-Almanach für das Jahr 1902, s. 290 (Google Books)

Její dík místnímu publiku na stránkách českobudějovického německého listu

Její dík místnímu publiku na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1902, č. 24, s. 11

Ten prostřední záznam v českobudějovické matrice příslušníků patří jí - úředníkům zjevně nebylo známo datum jejího narození

Repro SOkA ČB, fond Archiv města České Budějovice, kniha 3018

Různé varianty jejího hlavičkového papíru

Různé varianty jejího hlavičkového papíru

Repro SOkA ČB, fond Městské divadlo České Budějovice

Dvě ukázky jejích dopisů českobudějovické městské radě

Repro SOkA ČB, fond Městské divadlo České Budějovice

Pražský německý večerník zveřejnil v lednu roku 1906 zprávu, že německé divadlo v Českých Budějovicích bylo opět svěřeno jí, která ho "už mnoho let s maximálním úspěchem vede"

Pražský německý večerník zveřejnil v lednu roku 1906 zprávu, že německé divadlo v Českých Budějovicích bylo opět svěřeno jí, která ho "už mnoho let s maximálním úspěchem vede"

Repro Prager Abendblatt, 30. 1. 1906, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Českobudějovické divadlo na staré fotografii

Českobudějovické divadlo na staré fotografii

Repro Divadelní architektura v Evropě, ze sbírek divadelního oddělení Národního muzea v Praze

Městské divadlo v Českém Krumlově na snímcích z druhé poloviny čtyřicátých let 20. stoletíMěstské divadlo v Českém Krumlově na snímcích z druhé poloviny čtyřicátých let 20. století

Městské divadlo v Českém Krumlově na snímcích z druhé poloviny čtyřicátých let 20. století

Repro A. Javorin, Divadla a divadelní sály v českých krajích. I. díl, Divadla (1949), s. 41 a Divadelní architektura v Evropě, ze sbírek divadelního oddělení Národního muzea v Praze

Někdejší divadlo v českokrumlovské Horní ulici čp. 153 a nedaleká budova, kde divadlo hraje dnesNěkdejší divadlo v českokrumlovské Horní ulici čp. 153 a nedaleká budova, kde divadlo hraje dnes

Někdejší divadlo v českokrumlovské Horní ulici čp. 153 a nedaleká budova, kde divadlo hraje dnes

Foto Pavel Polák

Arch sčítání lidu v Layola, Spring Hill, Alabama (USA) roku 1950 se synem Rudolfem a jeho ženou Grace

Repro MyHeritage.cz)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist