logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTER FRIEDL

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1989, č. 8, s. 353

Tady sedí prvý zleva mezi herci ochotnické inscenace hry "Das Kreuz in Altmühltal" v roce 1931

Tady sedí prvý zleva mezi herci ochotnické inscenace hry "Das Kreuz in Altmühltal" v roce 1931

Repro B. Sitter, Wallern - Tirol im Böhmerwald (1991), s. 133

Záznam volarské křestní matriky o narození otcově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam volarské křestní matriky o narození matčině

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na archu sčítání lidu z roku 1910 pro volarský dům čp. 351 je mezi početnými ratolestmi rodiny Friedlovy zaznamenán i jeho otec Peter Friedl

Repro Sčítání lidu 1910, Volary, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Svatba rodičů, jak ji zaznamenala volarská oddací matrika

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro volarský dům čp. 272 uvádí i jeho s už ovdovělou matkou

Repro Sčítání lidu 1921, Volary, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Sporthotel (Volkshalle) ve Volarech na staré pohlednici

Sporthotel (Volkshalle) ve Volarech na staré pohlednici

Repro B. Sitter, Wallern - Tirol im Böhmerwald (1991), s. 129

Volarský hotel Sport na snímcích, zachycující stav před rekonstrukcí

Volarský hotel Sport na snímcích, zachycující stav před rekonstrukcí

Repro www stránky Bowling Sport bar Volary

Vzhled budovy v roce 2018

Vzhled budovy v roce 2018

Repro www stránky Bowling Sport bar Volary

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist