logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERWIN FRANZ

Repro www stránky Südwest Presse Ulm

Repro www stránky Augsburger Allgemeine

Se starostou městyse Pöttmes Franzem Schindelem

Se starostou městyse Pöttmes Franzem Schindelem

Repro www stránky Augsburger Allgemeine

Starosta Schindele a Erwin Franz vysazují 17. dubna roku 2011 na vrchu u Pöttmes
    jeřáb z Jablonce, jak o tom referuje regionální list "Aichacher Zeitung"

Starosta Schindele a Erwin Franz vysazují 17. dubna roku 2011 na vrchu u Pöttmes
jeřáb z Jablonce, jak o tom referuje regionální list "Aichacher Zeitung"

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 217

Připomínka už osmdesátin jeho ženy Theresie má v závorce uvedeno její rodné stavení, nikoli jeho

Připomínka už osmdesátin jeho ženy Theresie má v závorce uvedeno její rodné stavení, nikoli jeho

Repro Hoam!, 2015, č. 8, s. 57

Záznam oddací matriky farní obce Ondřejov o zdejší svatbě jeho prarodičů dne 6. května roku 1913

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Babička Maria na archu sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 20 v Blumenau (Květná): jako rodiště všech je tu razítkem uveden Starý Špičák, kam Květná ve správním ohledu náležela

Repro Sčítání lidu 1921, Květná, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Květná: patrový dům vlevo je škola, úplně vpravo je dům čp. 20 "Dovid" majitele Paula Franze

Květná: patrový dům vlevo je škola, úplně vpravo je dům čp. 20 "Dovid" majitele Paula Franze

Repro archív Jiřího Novotného, fotografie poskytla Erna Rueßová, sestra Erwina Franze

Dědeček Erwina Franze před domem čp. 20 "Dovin" (vyslov "Dofin") v Květné (Blumenau)

Dědeček Erwina Franze před domem čp. 20 "Dovin" (vyslov "Dofin") v Květné (Blumenau)

Repro archív Jiřího Novotného, fotografie poskytla Erna Rueßová, sestra Erwina Franze

Maria Franzová (1888-1968), roz. Gruberová z Květné čp. 3, Erwinova babička

Maria Franzová (1888-1968), roz. Gruberová z Květné čp. 3, Erwinova babička

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 124

Na tomto archu sčítání lidu z roku 1921 pro stavení ve Starém Špičáku čp. 13, zvaném "Hounsfeichtl", je jako sirotek po padlém Johannu Jannim uvedena i Erwinova matka Aloisie (*22. prosince roku 1913) spolu se sestrami Marií (*1909) a Matildou (*1911) a ovdovělou matkou Paulinou (*11. dubna 1885)

Repro Sčítání lidu 1921, Květná, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Vpravo nahoře je zachycen rodný dům Erwina Franze čp. 13 "Hounsfeichtl" ve Starém Špičáku

Vpravo nahoře je zachycen rodný dům Erwina Franze čp. 13 "Hounsfeichtl" ve Starém Špičáku

Repro archív autora a www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Ruiny stavení zvaného Oldn Hounsfeichtl

Ruiny stavení zvaného Oldn Hounsfeichtl

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 195

"Památeční" obrázek na jeho děda Johanna Janniho, který se narodil 19. prosince 1884 v Račíně čp. 21 a padl v Karpatech 16. února roku 1915 jako voják 91. pěšího pluku

"Památeční" obrázek na jeho děda Johanna Janniho, který se narodil 19. prosince 1884 v Račíně čp. 21 a padl v Karpatech 16. února roku 1915 jako voják 91. pěšího pluku

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 93

Erwinovi rodiče Johann a Aloisie Franzovi jsou na tomto snímku tou dvojicí vpravo

Erwinovi rodiče Johann a Aloisie Franzovi jsou na tomto snímku tou dvojicí vpravo

Repro archív Jiřího Novotného, fotografie poskytla Erna Rueßová, sestra Erwina Franze

Ve skupině kolařů je Erwinův otec Johann Franz zachycen druhý druhý zprava (v pozadí škola v Květné čp. 30)

Ve skupině kolařů je Erwinův otec Johann Franz zachycen druhý druhý zprava (v pozadí škola v Květné čp. 30)

Repro archív Jiřího Novotného, fotografie poskytla Erna Rueßová, sestra Erwina Franze

Na tomto snímku je otec ten nejvyšší ze všech

Na tomto snímku je otec ten nejvyšší ze všech

Repro archív Jiřího Novotného, fotografie poskytla Erna Rueßová, sestra Erwina Franze

Ve zprávě Rosy Horakové o setkání Jabloneckých ("Hoider-Treffen") v roce 2004 je zmínka i o nejstarší jeho účastnici, kterou byla tehdy devadesátiletá Erwinova matka Aloisie Franzová ("po chalupě" Oldn Hounsfeichtl Loisi)

Ve zprávě Rosy Horakové o setkání Jabloneckých ("Hoider-Treffen") v roce 2004 je zmínka i o nejstarší jeho účastnici, kterou byla tehdy devadesátiletá Erwinova matka Aloisie Franzová ("po chalupě" Oldn Hounsfeichtl Loisi)

Repro Hoam!, 2004, č. 9, s. 67-68

Jablonecký hřbitov, jak kdysi vyhlížel

Jablonecký hřbitov, jak kdysi vyhlížel

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 144

Procházka místy někdejšího hřbitova v Jablonci s důstojníkem tehdy ještě
československé armády v dubnu roku 1992

Procházka místy někdejšího hřbitova v Jablonci s důstojníkem tehdy ještě
československé armády v dubnu roku 1992

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 197

Vazba (2011) rodáckého sborníku, za jehož koncepci a podobu převzal odpovědnost se svým synem Erwinem Franzem mladším

Vazba (2011) rodáckého sborníku, za jehož koncepci a podobu převzal odpovědnost se svým synem Erwinem Franzem mladším

Plánek farnosti Ogfolderhaid z rodáckého sborníku

Plánek farnosti Ogfolderhaid z rodáckého sborníku

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 21

Kaple na úpatí Kmetu (Altenberg je jen německá podoba téhož jména) nad Jelením pramenem (Hirschenbrunn) a s nástěnnými malbami uvnitř na stránkách knihy o jihočeských poutních místech, doprovázejících zprávu o ní cennou větou, že jablonecký kostel sloužil před demolicí jako vojenská pozorovatelna (viz i Rosa Horaková)

Kaple na úpatí Kmetu (Altenberg je jen německá podoba téhož jména) nad Jelením pramenem (Hirschenbrunn) a s nástěnnými malbami uvnitř na stránkách knihy o jihočeských poutních místech, doprovázejících zprávu o ní cennou větou, že jablonecký kostel sloužil před demolicí jako vojenská pozorovatelna (viz i Rosa Horaková)

Repro J. Černý, Poutní místa českobudějovické diecéze : milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti (2013), s. 102

Pohled dovnitř kaple s nástěnnými malbami v jejím výklenku

Pohled dovnitř kaple s nástěnnými malbami v jejím výklenku

Repro Hoam!, 2014, č. 4, s. 8

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist