logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERWIN FRANZ

Repro www stránky Südwest Presse Ulm

Repro www stránky Augsburger Allgemeine

Se starostou městyse Pöttmes Franzem Schindelem

Se starostou městyse Pöttmes Franzem Schindelem

Repro www stránky Augsburger Allgemeine

Starosta Schindele a Erwin Franz vysazují 17. dubna roku 2011 na vrchu u Pöttmes jeřáb z Jablonce, jak o tom referuje regionální list "Aichacher Zeitung"

Starosta Schindele a Erwin Franz vysazují 17. dubna roku 2011 na vrchu u Pöttmes jeřáb z Jablonce, jak o tom referuje regionální list "Aichacher Zeitung"

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 217

"Památeční" obrázek na jeho děda Johanna Janniho, který se narodil 19. prosince 1884 v Račíně čp. 21 a padl v Karpatech 16. února roku 1912

"Památeční" obrázek na jeho děda Johanna Janniho, který se narodil 19. prosince 1884 v Račíně čp. 21 a padl v Karpatech 16. února roku 1912

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 93

Záznam o dědově smrti, jak nám ho poslal Miloslav Trnka z Rodopisné revue

Záznam o dědově smrti, jak nám ho poslal Miloslav Trnka z Rodopisné revue

Repro archív autora

Jablonecký hřbitov, jak kdysi vyhlížel

Jablonecký hřbitov, jak kdysi vyhlížel

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 144

Procházka místy někdejšího hřbitova v Jablonci s důstojníkem tehdy ještě
československé armády v dubnu roku 1992

Procházka místy někdejšího hřbitova v Jablonci s důstojníkem tehdy ještě
československé armády v dubnu roku 1992

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 197

Vazba (2011) rodáckého sborníku, za jehož koncepci a podobu převzal odpovědnost se svým synem Erwinem Franzem mladším

Vazba (2011) rodáckého sborníku, za jehož koncepci a podobu převzal odpovědnost se svým synem Erwinem Franzem mladším

Plánek farnosti Ogfolderhaid z rodáckého sborníku

Plánek farnosti Ogfolderhaid z rodáckého sborníku

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 21

Ruiny stavení zvaného Oldn Hounsfeichtl

Ruiny stavení zvaného Oldn Hounsfeichtl

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 195

Ve zprávě Rosy Horakové o setkání Jabloneckých ("Hoider-Treffen") v roce 2004 je zmínka i o nejstarší jeho účastnici, kterou byla tehdy devadesátiletá Erwinova matka Aloisia Franzová ("po chalupě" Oldn Hounsfeichtl Loisi)

Ve zprávě Rosy Horakové o setkání Jabloneckých ("Hoider-Treffen") v roce 2004 je zmínka i o nejstarší jeho účastnici, kterou byla tehdy devadesátiletá Erwinova matka Aloisia Franzová ("po chalupě" Oldn Hounsfeichtl Loisi)

Repro Hoam!, 2004, č. 9, s. 67-68

Babička Maria na archu sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 20 v Blumenau (Květná): jako rodiště všech je tu razítkem uveden Starý Špičák, kam Květná ve správním ohledu náležela

Repro Sčítání lidu 1921, Květná, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Maria Franzová (1888-1968), Erwinova babička ze Starého Špičáku

Maria Franzová (1888-1968), Erwinova babička ze Starého Špičáku

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : ensteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfoldderhaid (2011), s. 124

Upřesnění jeho rodiště se věnuje ve svém emailu pan Rudolf Herbst

Upřesnění jeho rodiště se věnuje ve svém emailu pan Rudolf Herbst

Repro archív autora a www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Kaple na úpatí Kmetu (Altenberg je jen německá podoba téhož jména) nad Jelením pramenem (Hirschenbrunn) a s nástěnnými malbami uvnitř na stránkách knihy o jihočeských poutních místech, doprovázejících zprávu o ní cennou větou, že jablonecký kostel sloužil před demolicí jako vojenská pozorovatelna (viz i Rosa Horaková)

Kaple na úpatí Kmetu (Altenberg je jen německá podoba téhož jména) nad Jelením pramenem (Hirschenbrunn) a s nástěnnými malbami uvnitř na stránkách knihy o jihočeských poutních místech, doprovázejících zprávu o ní cennou větou, že jablonecký kostel sloužil před demolicí jako vojenská pozorovatelna (viz i Rosa Horaková)

Repro J. Černý, Poutní místa českobudějovické diecéze : milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti (2013), s. 102

Pohled dovnitř kaple s nástěnnými malbami v jejím výklenku

Pohled dovnitř kaple s nástěnnými malbami v jejím výklenku

Repro Hoam!, 2014, č. 4, s. 8

TOPlist