logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTER FRANZ

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 13

Walter Franz vyslovuje jménem rodáků před kostelem ve Zvonkové, který je ještě obestavěn lešením, v létě 1991 své poděkování všem, kdo se zasloužili o jeho obnovu

Walter Franz vyslovuje jménem rodáků před kostelem ve Zvonkové, který je ještě obestavěn lešením, v létě 1991 své poděkování všem, kdo se zasloužili o jeho obnovu

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 460

Záznam v matrice farní obce Zvonková o svatbě jeho rodičů Richarda Franze, třidiče skla (Glassortierer) rodem z rakouského Nagelbergu a syna Marie Franzové, dcery sklářského topiče v Nagelbergu (otec neuveden), s Agnes Mikovou, dcerou Wenzla Miko a Marie, roz. Pangerlové, obou ze Zvonkové čp. 70

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

"Waldheimatkreuz" popsaný v jednom z jeho textů

"Waldheimatkreuz" popsaný v jednom z jeho textů

Repro Hoam!, 1986, č. 3, s. 134

Jeho povídka o "vánoční zelňačce" z Josefodolu na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 12, s. 3-4

Pokládání lněných stonků k rosení na poli u Přední Štifty (dnes Bližší Lhota), kde ještě v roce 1946 pracovala lnárna a on v ní

Pokládání lněných stonků k rosení na poli u Přední Štifty (dnes Bližší Lhota), kde ještě v roce 1946 pracovala lnárna a on v ní

Repro Hoam!, 1954, č. 10, s. 15

Lesní vodní zdrž Tišina při Medvědím potoce na snímku z podzimu roku 2007

Lesní vodní zdrž Tišina při Medvědím potoce na snímku z podzimu roku 2007

Foto Jan Mareš

"Kolmateich" jako modrá slza na na staré lesní mapě okolí Huťského Dvora a Zvonkové

"Kolmateich" jako modrá slza na na staré lesní mapě okolí Huťského Dvora a Zvonkové

Repro Šumava, podzim 2008, s. 8

Jím načrtnutý plánek Josefova Dolu zachycuje i s číslem 2 dům,
    kde bydlil u Liesl Rodingerové Johannes Urzidil

Jím načrtnutý plánek Josefova Dolu zachycuje i s číslem 2 dům,
kde bydlil u Liesl Rodingerové Johannes Urzidil

Repro archív autora

Josefův Důl v zimě na olejomalbě Wilhelma Fischera...

Josefův Důl v zimě na olejomalbě Wilhelma Fischera...

... a na pohlednici J. Seidela

... a na pohlednici J. Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Josefův Důl (viz i Walburga Beutlová, Hermine Kimbacherová, Guido Rodinger)
na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (v lese nalevo je zřetelně patrná hladina zdrže Tišina)

Josefův Důl (viz i Walburga Beutlová, Hermine Kimbacherová, Guido Rodinger)
na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (v lese nalevo je zřetelně patrná hladina zdrže Tišina)

Josefův Důl (viz i Walburga Beutlová, Hermine Kimbacherová, Guido Rodinger)
na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (v lese nalevo je zřetelně patrná hladina zdrže Tišina)

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Josefův Důl v roce 2011Josefův Důl v roce 2011

Josefův Důl v roce 2011

Foto Ivo Kareš

Huťský Dvůr na leteckých snímcích ze stejných letHuťský Dvůr na leteckých snímcích ze stejných let

Huťský Dvůr na leteckých snímcích ze stejných let

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Tady stával Huťský Dvůr (viz i Adalbert Jungbauer, Josef Jungwirth a Heiraffl-Korl)

Tady stával Huťský Dvůr (viz i Adalbert Jungbauer, Josef Jungwirth a Heiraffl-Korl)

Foto Ivo Kareš

Zimní svážení dřeva ze Smrčiny (1920)

Zimní svážení dřeva ze Smrčiny (1920)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Horsta Wondrascheka)

TOPlist