logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EDGAR FRANK

Tyto dvě své podobenky doprovodil vlastnoručně psaným dopisem

Tyto dvě své podobenky doprovodil vlastnoručně psaným dopisem

Repro archív Kohoutího kříže

Záznam křestní matriky farní obce Nový Svět o narození dědově v Kaltenbachu čp. 46

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Nový Svět o narození babiččině v Kaltenbachu čp. 83

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Nový Svět o narození babiččiných sester, dvojčat Hedwig a Anny, pokřtěných farářem Josefem Fantou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1900 pro stavení čp. 67 v Kaltenbachu zaznamenává manžele Irlwegovy se synem Adolfem a rodinou podruha Schreiba

Repro Sčítání lidu 1900, Pláně, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Arch sčítání lidu z roku 1910 zachycuje ve stavení čp. 67 již i jeho babičku a dědu

Repro Sčítání lidu 1910, Pláně, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 67 v Kaltenbachu s dědovou a babiččinou rodinou

Repro Sčítání lidu 1921, Pláně, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 67 na Pláních na leteckých snímcích z let 1951 a 2011, zbyla z něj jen studna s pumpou

Dům čp. 67 na Pláních na leteckých snímcích z let 1951 a 2011, zbyla z něj jen studna s pumpou

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 55 na Pláních - Emilův otec Leo tu žije už s macechou Aloisií, ale také se sestrou své prvé ženy Walburgy Ludmillou

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 55 na Pláních - Emilův otec Leo tu žije už s macechou Aloisií, ale také se sestrou své prvé ženy Walburgy Ludmillou

Dosud stojící dům čp. 55 na Pláních na leteckých snímcích z let 1951 a 2011...

Dosud stojící dům čp. 55 na Pláních na leteckých snímcích z let 1951 a 2011...

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

... a zblízka v roce 2016

... a zblízka v roce 2016

Foto Jan Mareš

O kaltenbašském posvícení tu sedí druhá zleva jeho maminka Hedwig Irlwegová

O kaltenbašském posvícení tu sedí druhá zleva jeho maminka Hedwig Irlwegová

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 287

Dvě chalupy na Pláních a jejich obyvatelé, mezi nimi také on

Dvě chalupy na Pláních a jejich obyvatelé, mezi nimi také on

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 462

Úmrtní lístek babiččin, jak ho zachovává "nadregionální sbírka" genealogického serveru

Úmrtní lístek babiččin, jak ho zachovává "nadregionální sbírka" genealogického serveru

Repro Familienanzeigen in Tageszeitungen

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist